Reaktor

Verhofstadt Jelentés: Javaslat egy Föderalista Európára

eu_1.jpg

EU Reform

Nagy port kavart a nyár végén Guy Verhofstadt korábbi belga miniszterelnök, európai parlamenti képviselő 120 oldalas jelentéstervezete, melyben az Európai Unió megreformálására tett javaslatot.

Kielemeztük a jelentéstervezetet és bemutatjuk a főbb módosításokat.

Üdvözlettel, az Európai Unió Elnöke, Miniszterei és Államtitkárai

A legradikálisabb módosítás az Európai Bizottságot az Európai Unió döntés előkészítő, végrehajtó, döntéshozó szervét érintené. A szerepét átvenné egy új intézmény a Végrehajtó Bizottság, melynek vezetője az Európai Unió elnöke lenne. A Végrehajtó Bizottság további 14 tagját az elnök jelölné ki saját politikai belátása szerint, őket hívnák minisztereknek, akik alá további államtitkárok neveznének ki.

Mindezek által eltörölnék az egyenlő képviselet elvét, amelynek értelmében jelenleg minden tagállam képviselteti magát egy biztossal az Európai Bizottságban. A módosítás következtében legalább 12 tagállam nem venne részt miniszteri szinten a Végrehajtó Bizottság munkájában.

Konszenzus helyett többség

Az Európai Tanácsban és a Tanácsban, több jogkör esetén is megszüntetnék a teljes konszenzusban történő döntéshozást és helyette különböző többségi támogatások mellett mehetnének át javaslatok. Ezzel kvázi megakadályozva a tagállamok számára a vétó lehetőségét.

Európai Védelmi Unió és közös külpolitika

Megalapítanák az Európai Védelmi Uniót, melynek keretében közös európai hadsereget hoznának létre. Hogyha egy tagállamot megtámadnának a többi tagállamnak kötelessége lenne segítséget nyújtani. Illetve egy tagállam megtámadása, az összes tagállam megtámadásával érne fel.

Emellett felruháznák az Európai Védelmi Ügynökséget közös fegyverbeszerzések koordinálásával. Továbbá az Európai Unió és a tagállamok közös hatáskörébe helyeznék a kül- és biztonságpolitikát, valamint az Európai Unió külső határainak védelmét, illetve közös energiapolitikát is létrehoznának.

Férfiak és nők közötti egyenlőség helyett genderegyenlőség

Ahol a Szerződésekben lehetőség van rá ott átírnák a férfiak és nők közötti egyenlőséget gender egyenlőségre. Valamint számos területen emelnének be szociális, illetve zöld módosításokat.

Európai Népszavazás

Létrehoznák az európai népszavazás intézményét. A népszavazásra az Európai Parlament tenne egyszerű többséggel javaslatot, majd a Tanács egyszerű többséggel döntene a megvalósításáról. Hogyha megkapná a kellő támogatást a Bizottság szervezné meg az európai népszavazást, amelyet minden tagállamban egyszerre, egy időpontban tartanának.

Út a kétkamarás rendszerhez

Az Európai Parlament függetlenségét növelnék, illetve több esetben bővítenék a döntési hatásköreit. Számos helyzetben, ahol eddig kizárólag a Tanács hozott döntést, ott az Európai Parlamenttel közös döntéshozást írnának elő a Tanács számára.

Europol függetlenedése

Jelenleg az Europol szoros együttműködésben dolgozik a tagállamok illetékes bűnüldözési szerveivel. A módosítás értelmében az Europol rendelkezne operatív intézkedések végrehajtására vonatkozó hatáskörrel. Már csak a rendőrségi hatóságokkal lenne szükséges együttműködnie. Valamint megszűntetnék az arra vonatkozó részt a Szerződésben, ami szerint operatív intézkedéseit az érintett tagállamok hatóságaival együttműködve és egyetértésben kell végrehajtania. Valamint azt, hogy a kényszerítő intézkedések csak a tagállamok egyéni hatáskörébe tartoznak.

Mit jelent mindez?

Érdemes kihangsúlyozni, hogy a mostani csak egy jelentés tervezet. Inkább tekinthető az EP képviselők egy föderalista irányt támogató csoportjának javaslatának, mintsem egy olyan indítványnak, ami mögött jelentős támogatottság sorakozik fel. Ugyanakkor az utóbbi időszakban egyre megjelentek az Európai Unió jövőjére vonatkozó javaslatok, legutóbb a francia-német javaslatként elhíresült csomag, így érdemes lehet őket figyelemmel követni.

süti beállítások módosítása