Reaktor

Gyakran halljuk, mégse tudjuk: a terrorkészültségi szintek

A terrorizmus kifejezés az Al-Káida Amerikai Egyesült Államok ellen elkövetett 2001. szeptember 11-es terrortámadását követően került be a köztudatba. Az elnevezés a latin terror szóból ered, mely az ijedtséget, a rettegést és a rémületet jelentette. A francia forradalom folyamán is gyakran használták, amikor a terror következtében emberek hatalmas csoportja került legyilkolásra brutális módon. A terrorizmus sajnos a 21. század egyik meghatározó jelensége, mely ellen az államok és a nemzetközi szervezetek aktív harcot folytatnak. Az országok a terrorfenyegetések mértékétől függően különböző készültségi szinteket vezetnek be, melyekkel céljuk a lakosság biztonságának garantálása, és az esetleges támadásokra való reagálási képességek biztosítása.

911.jpg

Magyarországon a mai napig hatályos terrorfokozati rendszert a 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozatterrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről hozta létre. A szabályozás Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját figyelembe véve próbál meg a terrorizmus elleni küzdelemre eredményesen felkészülni. A kormányhatározat négy terrorfokozatot különít el, melyeket a belügyminiszter rendeli el az ország teljes egészére vagy meghatározott területrészeire. A négyes fokozat jelenti a legalacsonyabb, míg az egyes a legmagasabb szintű fenyegetést. A kormány az alábbi módon határozta meg a fokozatokat:

4-es (alacsony) fokozat rendelhető el, ha az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk alapján az Európai Unió, illetve a NATO tagállamában terrorcselekmény elkövetésének veszélye áll fenn, a cselekmények természete, kiterjedése, valamint hatásai előre nem határozhatók meg és Magyarországnak nemzetközi vagy szövetségesi közreműködési kötelezettsége áll fenn a veszély elhárításában, illetve kezelésében. A fokozatot mindaddig fenn kell tartani, amíg Magyarország közreműködési kötelezettsége a veszély elhárításában fennáll, illetve terrorveszélyeztetettsége – nagy valószínűséggel – nem zárható ki.

3-as (közepes) fokozat rendelhető el, ha az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk a fenyegetettség szintjének növekedésére utalnak vagy az Európai Unió, illetve a NATO tagállamában, vagy a szomszédos államok valamelyikében terrorcselekményt követtek el, amelynek hatásaként Magyarország fenyegetettségének növekedése valószínűsíthető, de magasabb fokozat bevezetése nem indokolt. A fokozatot mindaddig fenn kell tartani, amíg Magyarország veszélyeztetettsége – nagy valószínűséggel – nem zárható ki.

2-es (magas) fokozat rendelhető el, ha az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk Magyarország konkrét veszélyeztetettségére utalnak vagy Magyarországot fenyegető terrorcselekmény közvetlen bekövetkezésére utaló, konkrét információk állnak rendelkezésre. A fokozatot a fenyegetettségi szint fennállásáig, illetve mindaddig fenn kell tartani, amíg az ellenőrzött információk nem utalnak a fenyegetettség szintjének csökkenésére, illetve megszűnésére.

1-es (kritikus) fokozat rendelhető el, ha Magyarország területén vagy Magyarország területére is kiható, súlyos következményekkel járó terrorcselekményt követtek el vagy Magyarország területén olyan súlyos következményekkel járó egyéb esemény történik, amelynél felmerülhet a terrorizmussal való összefüggés. A fokozatot a következmények felszámolásáig, az elkövetők felderítésére, elfogására és további terrorcselekmények megakadályozására kidolgozott intézkedések bevezetéséig, illetve mindaddig fenn kell tartani, amíg az elkövetők felderítése és elfogása, valamint további terrorcselekmények elhárítása érdekében a bevezetett intézkedések végrehajtása szükséges.

Az egyes fokozatok bevezetéséről a belügyminiszter a TEK-en keresztül tájékoztatja az állampolgárokat. Hazánkban 2016. március 29. óta 3-as fokozatú terrorkészültségi szint van érvényben, melynek megemelését a gázai konfliktus és az Európa számos részén 2023. októberében elkövetett terrortámadások fényében se tartotta indokoltnak a Terrorellenes Koordinációs Bizottság (TKB).

A terrorfenyegetettségi szintek országonként eltérő módon vannak szabályozva, de gyakori a négyszintes skála használata. 2023. október 16-án Brüsszel belvárosában történt lövöldözés, mely elkövetőjének el nem fogásáig a terrorfokozatot a fővárosban 4/4-es szintre emelték, majd a terrorista hatástalanítását követően, további atrocitások hiányában 3-as szintre csökkentették.

Az aktuális terrorkészültségi szint megváltoztatása komoly hatással tud lenni az emberek mindennapjaira, ezért is érdemes tisztában lenni a különböző fokozatok jelentésével, és figyelmesen követni a hatóságok kommunikációját a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban.

süti beállítások módosítása