Reaktor

Az EU Tanácsának elnöksége: Magyarország felkészül!

Az Európai Unió tagállamai az EU biztosította számos előny mellett különböző feladatokat is magukra vállalnak, melyek közül kiemelet jelentőségű az Európai Unió Tanácsában való elnökölés. A 27 tagállam féléves ciklusokban váltja egymást a pozícióban, ahol 2024. júliusától Magyarország kerül sorra.

Az Európai Unió intézményei közül kiemelt jelentőségű az Európai Unió Tanácsa, melyet gyakran csak Tanácsnak neveznek. Míg az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, a Tanácsban az elnöklésért a meghatározott sorrendben következő tagállam felelős. Az államok nem választják a Tanács elnökségük időpontját, arra minden ország esetében 13 és fél évente kerül sor. Magyarország 2011 első felében töltötte be első alkalommal a soros elnökségi pozíciót, melyre 2024. júliusától lesz újra lehetősége.

eu_2.jpg

Fotó: Európai Unió Tanácsa

A Tanács elnökségét betöltő tagállam mindig részét képezi egy triónak, melynek rendszerét a 2009-es Lisszaboni Szerződés hozta létre. „A trió tagjai hosszú távú célokat tűznek ki, és közös programot készítenek, melyben meghatározzák azokat a témákat és lényeges kérdéseket, amelyekkel a 18 hónapos időszak során a Tanács foglalkozni fog. E program alapján a három ország mindegyike elkészíti saját részletesebb féléves tervét.” – áll a Tanács hivatalos oldalán. Az aktuális elnökségi triót Spanyolország, Belgium és Magyarország alkotja, akik programjukban komoly hangsúlyt fektetnek többek között az EU versenyképességének növelésére, az uniós polgárok szabadságának és biztonságának garantálására, egy zöldebb és igazságosabb Európa létrehozására és az EU külső kapcsolatainak és partnerségeinek megerősítésére.

A programok összeállítása, csupán egy apró részlet a Tanács elnökségre való felkészülés hosszas folyamatából. Magyarország a betöltendő funkcióra való tekintette létrehozta az Európai Ügyek Minisztériumát, melynek vezetésével dr. Bóka János lett megbízva.

Milyen feladatokat kell ellátnia a Tanács elnökséget betöltő tagállamnak?

            Az elnökölő országnak biztosítania kell az EU programjának folytonosságát, a jogalkotási folyamatok szabályszerűségét, és a tagállamok közti együttműködést. Az elnöknek feladata semleges közvetítőként eljárni, a szervezet érdekeit szem előtt tartva. A Tanács elnökséggel járó feladatokat két nagy kategóriába lehet sorolni:

  1. A Tanács és az előkészítő szervek üléseinek előkészítése és vezetése

Az elnökség vezeti a Tanács különböző formációinak és előkészítő szerveinek üléseit, ez alól csak a Külügyek Tanácsa kivétel, melynek állandó elnöke az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Az Elnökség feladata a Tanács eljárási szabályzata és munkamódszerei gyakorlati megvalósulásának, és a megbeszélések szabályszerű lefolytatásának biztosítása. Ezen feladatkör magába foglalja az ülések napirendi pontjainak összeállítását, vagy éppen a Tanács épületeihez tartozó termek beosztása. Az Elnökség továbbá formális és információs találkozókat is szervez egyaránt Brüsszelben és saját fővárosában.

  1. A Tanács képviselete a többi uniós intézménnyel fennálló kapcsolatokban

 Az elnökség feladatai közt szerepel a Tanács képviselete az EU többi intézményével folytatott kommunikációban. A gyakorlatban ez általában az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel való kapcsolattartást jelenti, gyakran a jogalkotást érintő kérdésekben. Az elnökséget betöltő tagállam szoros koordinációt folytat az Európai Tanács elnökéves és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. A főképviselő kérésére az elnökség képviselheti a Külügyek Tanácsát az Európai  Parlamentben, vagy a kereskedelempolitikai kérdéseket érintő egyeztetések alatt vezetheti a Külügyek Tanácsát.

Az Európai Unió Tanácsa a szakminiszterek találkozóin kívül számos munkacsoport és bizottság munkáját fogja össze, melyek az EU szakpolitikáiért felelősek. Az elnökséget betöltő tagállamnak egyszerre kell szem előtt tartania az EU stratégiai érdekeit, az egyes szakpolitikákkal kapcsolatos fejleményeket, és a tagállami szintű érdekeiket. Az elnökség alapvetően nem a tagállami célok megvalósítását jelenti az EU segítségével, de a tagállam számára fontosabb kérdések előtérbe helyezésére mindenképp egy jó alkalom a Tanács elnökségének betöltése. Magyarország előtt kétség kívül egy kihívásokkal teli időszak áll, de remélhetjük, hogy az elnökség közelebb tudja majd hozni egymáshoz Hazánkat és az Európai Uniót.

süti beállítások módosítása