Reaktor

Putyin Raszputyinja vagy túlértékelt ideológus - ki Alekszandr Dugin?

330px-aleksandr_dugin_13981126000_wikipedia_org.jpg

2022. augusztus 20-án felrobbantották Darja Dugina autóját – a merénylet ugyanakkor valószínűleg apját, Alekszandr Dugint célozta meg, aki utolsó pillanatban ült át egy másik járműbe. De ki is pontosan Dugin? Putyin fő ideológusa? Esetleg egy Oroszországban befolyásos gondolkodó? Vagy nincs is akkora szerepe? És mit gondol Ukrajnáról?

A kezdetek

Alekszandr Dugin 1962-ben született egy katonai-értelmiségi családba. Ő maga is katonának készült, de első év után elbocsátották – úgy néz ki, szovjetellenes nézetei miatt. Később mérnöki intézetben tanult, de nem így vált ismertté: ma filozófus, szociológus és politológus; sőt ezen téren Oroszországban tudományos karriert is befutott.

Legjelentősebb írásai geopolitikai jellegűek, ugyanakkor az orosz geopolitikát egy saját filozófiai keretrendszeren át szemléli.

Ideológiai alapok – nyugati kapcsolatok és orosz tradíciók

Még valószínűleg a szovjet időszakban lépett kapcsolatba francia szélsőjobboldali gondolkodókkal (Új Jobboldal), akik kiemelt hatást gyakoroltak rá. Első folyóiratát, az Elementit éppen Alain de Benoits francia lapjának mintájára hozta létre (Elements).

20110402_de_benoist_wikipedia_org.png

Alain de Benoits (forrás: wikipedia.org)

Dugin mind a szovjet végstádiumban, mind a megszülető Oroszországban jelentős szerepet játszott különféle szélsőjobboldali szervezetekben. Látható a nyugati minta, de gondolatrendszere éppen a nyugattal helyezi szembe Oroszországot.

Valójában Dugin filozófiája beleillik a hagyományos orosz szemléletbe,

különösen is az 1920-as évek nyugatra távozott orosz és fehérorosz értelmiségének eszméibe – akik viszont a XIX. századi orosz dilemma, az európaiság és ázsiaiság, a hovatartozás kérdésének új értelmezői.

De mit képvisel Dugin?

Dugin ideológiája a neoeurázsianizmus. Ezen gondolat alapján Oroszország egy kontinensen átívelő civilizáció, amely szemben áll a nyugattal. Két fontos eleme van: az egyik, hogy a korábbi „nagyorosz” állam és a Szovjetunió határainak visszaállítását hangsúlyozza – ez helyezi szembe Dugint például Ukrajnával –; míg a másik a gazdasági függés, amely az eszme szerint amerikai befolyás alatt álló Európát orosz függésbe hozná. Dugin szerint így az orosz irányítású Eurázsia képes lenne nemhogy felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal, hanem egyenesen kiszorítaná a világhatalomból.

Az ideológia valójában egy lépcsőzetes rendszerként is felfogható: először

ki kell alakítani az egypólusú, Amerika-vezérelt világban az elég erős „Új Oroszországot” (Novorosszija),

vagyis az általuk amerikai bábállamnak tekintett Ukrajnát és más posztszovjet államokat Oroszországhoz kell csatolni. Ez alapfeltétele az orosz vezetésű Eurázsiának. Az nincs pontosan kifejtve, hogy Eurázsia egy orosz vezetésű állam lenne, vagy formálisan független, de jelentős orosz befolyásnak örvendő, egymással együttműködő államok összessége – annyi bizonyos, hogy az oroszok dominálnák, és mindazon népek, amelyek a cári Orosz Birodalom és a Szovjetunió részei voltak, jóval nagyobb függésben lennének, mint más államok (még az egykori Varsói Szerződés és KGST-államok eseténél is) – Ukrajna pedig még ezen belül is kiemelt szereppel bír. Dugin eszmerendszere a pánszlávizmusra is épít, Ukrajna és Belarusz szerinte egyáltalán nem létezhet függetlenségben, csak Oroszország részeként.

Az orosz szerep és vezetés mellett Dugin ideológiájának fontos eleme a modernitással való szembenállás,

hiszen ezt és így a technológiát a hagyományos orosz értékek ellenségének – továbbá az individualizmus melegágyának – tartja. Nála ez a globalista elittel való pozíció felvételét is jelenti.

Eszmerendszerében kommunista és fasiszta, birodalmi és nemzeti, keresztény és misztikus gondolatokat és szimbólumokat is ötvöz, és autokratikus irányvonalat képvisel.

Mit gondol az ukrán háborúról?

Mindezeket figyelembe véve nem nagy újdonság, hogy Dugin a 2022 februárjában elkezdődött hadműveletek lelkes támogatója. Már a korábbi, 2013-as ukrajnai felkelés során is megnyilatkozott, szerinte az USA állt mögötte. Részt vett emellett toborzásokban, igyekezett a szeparatistákkal összekötni katonai tapasztalatokkal rendelkező személyeket. Mindezek miatt az Egyesült Államok és Kanada 2015 óta szankciókkal sújtja.

A 2022-ben megkezdett hadműveletekkel kapcsolatban is többször nyilatkozott. Szerinte Oroszország – bár a „testvérháborút” nem támogatja – akkor cselekszik megfelelően, ha elmegy minden célja érdekében a falig. Gyakorlatilag Dugin a totális háborút és a sorozásokat támogatja; ugyanakkor az orosz-ukrán egység értelmében továbbra is propagálja, hogy az ukránok az egységen nyernek.

Putyin Raszputyinja, vagy csak egy sokadik önjelölt ideológus?

Nem ismert, hogy pontosan mekkora befolyással bír Putyin és az orosz elit felett.

Egyesek Putyin agyának, Putyin filozófusának, sőt Raszputyinjának tarták;

mások szerint nem jellemző az orosz döntéshozókra az ilyen szintű filozófiai megalapozottság. Az ugyanakkor tagadhatatlan, hogy Duginnak van hatása bizonyos orosz körökre.

foundationsgeopolitics_wikipedia_org.jpg

Legjelentősebb műve, a Foundations of Geopolitics (forrás: wikipedia.org)

Legfontosabb műve, az 1997-ben kiadott Geopolitika alapjai – amelyben a Dublintól Vlagyivosztokig terjedő orosz befolyásról ír – mindmáig elterjedt orosz katonai körökben, sőt kötelező olvasmány a katonai akadémiákon. Ez ugyanakkor betudható annak, hogy Dugin bizonyos katonai vezetőkkel és általánosságban a katonasággal kifejezetten jó kapcsolatot ápol. Nagy hatással bír emellett az orosz parlament, a Duma egyes radikális nacionalista köreiben, viszont a Dumának nincs akkora befolyása Oroszországban, és nem is ő az egyedüli filozófus, aki babérokra törekszik – bár tagadhatatlanul a legjelentősebb. Hivatalos kapcsolata jelenleg nincs az orosz politikával vagy az állami szervekkel, de több ciklusban is házelnöki tanácsadó volt.

Putyinnal való kapcsolata mindössze találgatások tárgya, közvetlenül nem igazolható. Ugyanakkor Dugin volt az, aki az „Új Oroszország” koncepciót visszavezette az orosz közéletbe, és a 2014-es ukrajnai eseményekkel kapcsolatban Putyin használta mind ezt a kifejezést, mind az ukrán-orosz egységet. 2022-es beszédjei során is felfedezhető gondolatmenetek – vagy még inkább kifejezések és szóhasználatok – nyomán Dugin hatása.

De Putyin többnyire olyan dugini gondolatokat használ fel, amelyeket más, korábbi orosz filozófusok nevéhez fűződnek,

és előfordult már, hogy közülük egyeseket nyilvánosan is olvasásra ajánlott – azonban az orosz politikusokra továbbra sem jellemző a filozófiai alap, így Putyinra sem. A társadalomra való hatása nem kifejezetten jelentős, egy a sok hasonló személy közül, akik saját gondolatvilágukat rengeteg könyvben és cikkben fejtik ki, de nem jutnak el a közösség mély rétegeibe.

Dugin „tudományos” karrierje a Lomonoszov egyetemhez fűződik, ahol szociológiával foglalkozott. 2014-ben ugyanakkor kirúgták, ami igen nehezen lett volna elképzelhető, ha Putyin fő ideológusa lenne. Saját maga egyébként az „ukrán nácik” eredményének tartja kirúgását.

2022-04-06_2_cropped_wikipedia_org.jpg

Dugin lánya, Darya Dugina (forrás: wikipedia.org)

Nem tudni, hogy az augusztus 20-i merénylet ellene vagy lánya ellen irányult, de valószínűleg ellene, mert bár lánya is hasonlóan gondolkozik, de az ő szerepe még jelentéktelenebb. Arról is több elmélet létezik, hogy ki állhat a merénylet mögött.

(A borítókép forrása: wikipedia.org)

süti beállítások módosítása