Reaktor

Itthon egyre népszerűbbek a diákhitelek

Az utóbbi néhány év nem telt eseménymentesen a felsőoktatás tekintetében. Számos strukturális átalakításon és pénzügyi módosításon estek át az intézmények. Az egyetemi élet velejárójává vált a különböző diákhitelek iránti fokozott érdeklődés is. Le kell szögezni azonban, hogy a speciálisan a hallgatók számára szabott kölcsönök jellegüknél fogva merőben másfélék, mint a standard banki hitelcsomagok.

Kimondottan megnőtt a kereslet a Diákhitel Plusz iránt is, mellyel a hallgatók 0% kamattal vehetnek fel kölcsönt 500 000 forint értékben. Népszerűsége részben annak köszönhető, hogy roppant kedvező feltételekkel és rugalmas (de legfeljebb 5 év) futamidővel igényelhető, másfelől meg kell jegyezni azt is, hogy statisztikailag 2018 óta egyre inkább növekedett a főiskolások száma Magyarországon. A diákhitelek iránti nagy lelkesedést bizonyára az is fenntartja, hogy a tanulmányok szinte bármely aspektusára kiterjednek. Magyarán szólva ma már lehetőség van külön nyelvi támogatást célzó pénzösszegeket felvenni, sőt adott családtámogatás igénylésével a tartozás akár meg is szűnhet.

0021c723-58f0-4b73-b21c-81aa4967c4bb.jpeg

(forrás: diakhitel.hu)

Hatása a gazdaságra

Elmondható, hogy a hitelek hatásai kétélűek, hiszen egyfelől serkentik a keresletet és a termékek forgalmát, másrészt inflációgerjesztő hatásuk is van. Fontos leszögezni, hogy hosszú távon az egyes emberek munkapiacon való elhelyezkedését napjainkban határozottan nagy mértékben befolyásolja az, hogy milyen a kvalitásuk, szaktudásuk, képzettségük. A felsőoktatásból kikerülő hallgatók bizonyítottan jobban keresnek az átlagnál, munkájuk pedig sok tekintetben versenyképesebb. Éppen utóbbi okból kifolyólag nagy a jelentősége annak, hogy minél több hallgató tud diplomához jutni.

A diploma megszerzéséhez mindenki számára elengedhetetlen a megfelelő anyagi háttér.

Szerencsések, azok akik meg tudják engedni maguknak vagy gyermekeiknek az egyetemhez tartozó kisebb-nagyobb összegeket, viszont a hétköznapi polgár számára megélhetési és lakhatási okokból is sokat jelent egy ilyen formájú támogatás.

Kis összeg, nagy lehetőségekkel – így is lehet jellemezni a diákkölcsönöket. Mivel a törlesztés nem fog senkinek komolyabb szenvedést okozni és a humán erőforrásokat is nagy  volumenben tudja támogatni a pénzösszeg, nem csupán megéri, kimondottan ajánlott a diákhitelek felvétele minden olyan ember számára, aki még aktívan nem dolgozik, nincs havi fix jövedelme, ám szüksége lenne ilyen mértékű támogatásra tanulmányai során.

 

(forrás: forbes.com)

Hogyan változott meg az élet a magyar campusokon?

Európa, s a világ kisebb-nagyobb egyetemei általában fizetősek. Az átlag ember számára a féléveknek pedig igen borsos lehet az ára. Itthon is egyre inkább olyan tendenciákat vehetünk észre, amik az oktatás privatizálásához vezettek. Nem másodlagos kérdés tehát az, hogy a felsőoktatási finanszírozás is módosult itthon és az állami kézből magánszemélyek fennhatósága alá került több hazai egyetem. Következésképpen érdemes hangsúlyozni, hogy az immár nem központi irányítás alatt álló intézmények anyagi támogatása merőben eltérhet egymásétól és általánosságban módosul a korábbi, bevett módszerhez képest. Fontos tehát, hogy ilyen környezet mellett az adott hallgató megfelelő pénzügyi háttérrel, az egyetemi élet és a képzés minél nagyobb részéből tudjon profitálni.

Ki kell aknázni a közösségi események nyújtotta lehetőségeket és részt kell venni az intézmény által meghirdetett programokon. Mind kapcsolatépítési szempontból, mind a tapasztalatok terén a jövőben abszolút mértékben megtérül, ha valaki hallgatói státusza alatt nyitott az események felé és aktív szerepet tölt be a közösségi élet területén is. Számos Európai Uniós program is támogatja azt, hogy az európai diákok látogassanak el az Unió országainak neves egyetemeire – említhetjük itt a leghíresebb effajta kezdeményezést, az Erasmus programot. Sok szempontból igen kedvező és izgalmas lehetőség nyílik meg előttünk akkor is, ha diákszervezetek vagy szakkollégium berkein belül csapunk le utazási és tanulmányi lehetőségekre. Mindenképp érdemes megismerkednünk más országok gazdag kultúrájával, erre az egyetem alatt maximálisan van lehetőségünk.

Ugyan az említett Erasmus program finanszírozását nem a magánszemélynek kell állnia, viszont az egyéb, váratlan költségek és az esetleges nyelvi tanfolyamok, felkészítő kurzusok árai magasra rúghatnak.

Alapvetően tehát feltétlen szükséges a jövőbe való befektetést célzó, diákhitelek elérhetősége.

(forrás: wittenborg.eu) 

Optimizmusra adhat okot a megnövekedett hitelfelvétel

Hazánk jelen pillanatban tőkeszegény ország, történelme során a magyar gazdaság nem rendelkezett nagy ipari kapacitásokkal, ezért is fontos a hitel intézménye térségünkben. Az emberek és a hazai piac számára lényeges az, hogy a belföldi kereskedelem üteme ne lassuljon és emellett a termékek iránti kereslet továbbra is a megadott szinteken maradjon. Elég erőssé kell fejleszteni Magyarországot és a hazai társadalmat ahhoz, hogy a tőkegazdag országok ne tudják a munkaerőt (brain drain) és a pénzt kiszivattyúzni az országból. Megfelelő intézkedések és politikai döntések révén olyan helyzetet kell teremteni, mely a legmodernebb iparágakat és az innovációt elősegítő gazdasági szektorokat képes felvirágoztatni ahhoz, hogy az egyetemekről kikerülő, jó képességű hallgatók itthon maradjanak. Erre azért van szükség, mert munkájukkal és tudásukkal nem csupán a magyar, de az egész európai piacot is képesek erősíteni. Jobb életszínvonalbeli mutatók és a szociális szféra fejlődése lehet annak az eredménye, ha a felsőoktatást támogatjuk.

Természetesen nem mellékes és kell is foglalkozni az energiaválság és a pandémia kapcsán fellépő árak drasztikus emelkedéseivel. Ehhez mérten kell figyelembe venni az emberek tőzsdei hangulatát és befektetési hajlandóságát. Jóllehet a hitel nem jelent egzakt befektetést, de közvetett értelemben szemlélve igenis jótékonyan és virágzóan tud hatni a tőke forgalmának és felhalmozásának növekedésére. A diákkölcsön egyéni szempontból térül meg a leginkább, mert az emberek akár be is fektethetik a pénzt állampapírokba vagy részvényekbe, hogy kamatozzon az évek során. Természetesen funkcionálisan továbbra is az a legfontosabb cél, hogy megfelelő szakképzettségre tegyen szert az illető. Az alapvetően hosszabb távon megtérülő banki hitelekkel ellentétben a diákhitel azért forradalmian versenyképes, mert ezzel nem csupán a tanulást finanszírozza, de a vásárlóerő növekedését is képes gerjeszteni.

Mindenesetre az a tény, hogy a diákhitel iránti lelkesedés megugrott, egyben azt is jelzi, hogy az emberek szeretnének tanulni, munkát akarnak keresni és mernek hinni a jövőben – mindez elősegíti a társadalmi mobilitást és azt is, hogy az elkövetkezendő esztendőkben sokak jövedelme és tőkéje növekedjen.

 

(forrás: bankrate.com)

Miért éri meg fizetni az oktatásért?

Régóta bevett európai szokás, hogy alanyi jogon, ingyenesen tanulhatunk. A piac szabályai azonban szigorúak, s megfelelő állami szabályozás nélkül a tudás bizony pénzbe kerül. Egy meglévő szaktudás és a diploma mellé szerzett végzettség 2022-ben nagy érték. Mindenkinek be kell látnia, hogy manapság – mikor roppant fontos az innovációkba és a kutatás-fejlesztésbe való befektetés – minél képzettebb valaki, annál nagyobb hasznot fog tudni realizálni a munkavégzése alatt. Ennek oka szimplán abban rejlik, hogy a világpiacon azon termékek ára, melyek nagyobb hozzáadott értéket képviselnek, hatványozottan jobban emelkedik, mint a nyersanyagok, ásványkincsek és az egyéb externáliák.

Elmondható tehát, hogy az egyetemet végzettek, akik a piacon magas hozzáadott értékű munkakörben helyezkednek el, sokkal jobb anyagi körülmények között fognak élni, mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők. Nem csupán az egyén, de az egész ország érdekét szolgálja a tanulás. Ne hanyagoljuk el a mindenkori közmondás jelentőségét:

A tudás hatalom!”

süti beállítások módosítása