Reaktor

5 érdekesség a reformációról

martin_luther_wittenberg-1024x555.jpg 

Október 31. nem csak a halloween–i őrületről szól, hanem a protestánsok ezen a napon ünneplik a reformáció napját, hiszen a hagyományok szerint Luther Márton 1517-ben ezen a napon függesztette ki tanításait tartalmazó 95 pontot a wittembergi vártemplom kapujára. Az (utóbbi) ünnep alkalmából néhány érdekességet gyűjtöttünk össze a reformációról.

 

De előtte egy kis történelem.

A 16. századra –főként a humanizmus hatására- egyre erősödött a katolikus egyház bírálata. Meg akarták szüntetni a pápaság nagy befolyását, a fényűzést és a romlott életmódot a papság körében.

Luther is vallotta ezeket a nézeteket: vissza akart térni azokhoz a hittételekhez, melyeket a Szentírás tanít. Célja először nem a saját egyház létrehozása volt, csupán a katolikus egyház hibáit akarta orvosolni. Így 1517-én október 17-én a hagyomány szerint kiszögezte a saját nézőpontját és elképzeléseit tartalmazó 95 pontot a wittembergi vártemplom kapujára.

Luther tanításai rendkívül gyorsan kezdtek terjedni Németországban, amiben segítségére volt Melanchton és Bölcs Frigyes választófejedelem is. A társadalom minden rétegében támogatókra tett szert Luther, népszerűsége egyre nőtt; ezeken a területeken véget vetettek a katolikus egyház anarchiájának, szigorú világi ellenőrzés alá vonták az egyházat.

A lutheri eszmék terjedése természetesen nem csak békés úton történt. Azok a fejedelmek, akik nem értettek egyet a reformáció eszméivel véres eszközökkel igyekeztek megállítani a terjedést – eredménytelenül.

A szimpatikus, befogadható tanítások a könyvnyomtatás elterjedésének köszönhetően rendkívül gyorsan leltek befogadó fülekre.

Vatikán természetesen mélységesen felháborodott Luther tanításain, így 1521-ben X. Leó pápa kiátkozta Luther Mártont a katolikus egyházból. Emellett szintén 1521-ben az új német császár, V. Károly a hírhedt wormsi ediktumban betiltotta Luther tanításait, kiközösítette Luthert és eretneknek nyilvánította.

Ezután hosszas és véres háborúk kezdődtek Luther és a reformáció támogatói és ellenségei között. Ez 1555-ig zajlott, amikor V. Károly megegyezésre jutott a lutheránusokkal, és az augsburgi vallásbékében kimondták a vallásszabadságot.

,,Akié a föld, azé a vallás.”

 martinluther-head.jpgLuther Márton (kép forrása: cultura.hu)

 

Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan Svájcban a lutheri irányzatból kiindulva megvetette a lábát a kálvinizmus, melynek legfőbb hirdetője Kálvin János volt.

Kálvint 1541-ben felkérték, hogy legyen Genf városának egyházi vezetője. Kálvin rendkívül szigorú és jól szervezetett rendszert vezetett be:

betiltotta a fényűző életmódot, a mulatságokat, a szerencsejátékot, bezáratta még a színházakat is.

Kálvin szabályaiból és tanításaiból kialakult a kálvinista vallás, mely a lutheri tanoknál is sokkal puritánabb volt. A tanítások lényegét a dorti zsinaton összegezték, mely szerint: az ember bűnösként születik meg, Isten maga választ ki embereket az üdvösségre (predesztináció, azaz az eleve elrendelés elve), Isten kegyelmét az ember Jézus halálával nyerte el, Isten ellenállhatatlan kegyelemmel hívja a bűnös embereket, valamint akik üdvözültek, azok üdvözültek is maradnak.

Kálvin János tanításai nagyon gyorsan elterjedtek először Genfben, Svájcban, majd egész Európában.

 kalvin.jpgKálvin János (forrás: tata.hu)

Jöjjenek az érdekességek!

 

  1. Luther Márton egy villámcsapás miatt lett szerzetes

Luther jogi tanulmányokat folytatott, amikor 1505-ben hazafelé menet majdnem agyoncsapta egy villám. Ekkor megfogadta, ha túléli, szerzetesnek áll. Ez így is történt: még abban az évben belépett az Ágoston-rendbe. Két évvel később pappá is szentelték.

 

  1. Csupán tíz hónap alatt fordította németre az Újszövetséget

Mikor Bölcs Frigyes wartburgi várában tartózkodott Luther a kiátkozását követően, németre fordította az Újszövetséget. Később a teljes Ószövetséget is németre fordította.

 

  1. Luther élete utolsó másfél évtizedét egy nyílt sebbel élte le

Bal lába megsebesült 1532-ben, és ez a seb 1546-os haláláig nem hegedt be, ami miatt folyamatosan kezelni kellett. A korabeli orvosok úgy hitték, hogy Luther magas vérnyomása miatt nem szabad begyógyulnia a sebnek, így azt mesterséges módon nyitva tartották.

 

  1. A protestáns szó tiltakozót jelent és eredete a wormsi ediktumig nyúlik vissza

Amikor a wormsi ediktumban betiltották Luther tanait, néhány felháborodott fejedelem 14 birodalmi várossal együtt ünnepélyesen tiltakozott, protestált a határozat ellen és ezt a tiltakozást igyekeztek jogi útra terelni.

 

  1. Magyarország halálbüntetéssel sújtotta a lutheránusokat

1523-ban megszavazták az LIV. törvénycikket, mely kimondta, hogy tilos a hitújítás, a lutheránusok Szűz Mária ellenségei, büntetésük fej- és jószágvesztés.

 

(Borítókép forrása: korkep.sk)

süti beállítások módosítása