Reaktor

Az aszimmetrikus multikulturalizmus korában élünk?

 world-day-as-diverse-cultures-multiculturalism-society-international-tolerance-celebration-global-diversity-african-210653410.jpg

Az aszimmetrikus multikulturalizmus –Eric Kaufmann demográfus, politikaprofesszor szerint- az a rendszer, amellyel a mai modern demokráciák megpróbálják kezelni az egyre sokszínűbbé váló lakosságukat. De mit takar ez a rendszer? 

Mi az aszimmetrikus multikulturalizmus?

Ez a jelenség röviden annyit jelent, hogy az angolszász népeknek fel kell hagyniuk a kulturális hagyományaikkal, ezzel párhuzamosan pedig a bevándorló népeknek ragaszkodniuk kell a saját kultúrájukhoz.

Kissé provokatívabban pedig az a jelenség, miszerint

minden kultúrát és identitást ünnepelni kell, kivéve a sajátunkat.

Mikor kezdődött ez a jelenség?

Kaufmann szerint ez a jelenség már a 20. század elején kezdetét vette, pontosabban Randolph Bourne 1916-os cikkével, melyet a The Atlantic magazin jelentetett meg. Ebben a cikkben Bourne az első baloldali-liberális, nyitott határokat támogató mozgalmat teremti meg. Ez a jelenség, mely szerint

a kisebbségeknek meg kell tartani kultúrájukat úgy, hogy közben a ,,többség kultúrája” elpusztul, borzasztó gyorsan népszerű lett.

Ez a gondolat megjelent az 1920-as években a Lost Generation gondolataiban ugyanúgy, mint az 1950-es évek Beats mozgalmában is, majd ez a folyamat csúcsosodott ki napjainkban a #cancelwhitepeople mozgalomban.

multiculturalism-587x422.jpg(kép forrása: https://gablesmontessori.com/multiculturalism-at-school/)

Mitől is aszimmetrikus a multikulturalizmus?

A multikulturalizmus jelensége nem igényel sok magyarázatot:

,,A multikulturalizmus a kultúrák, népcsoportok, etnikai és vallási kisebbségek multikulturális társadalomban való egymás mellett élését hirdeti, ahol nem létezik szociális asszimiláció vagy faji szegregáció.”

Ezt a fogalmat alakítja át teljesen az aszimmetrikus szócska. Ez a jelenség attól lesz aszimmetrikus, hogy az 1920-as években az értelmiség a saját népén belül vetette meg a kevésbé iskolázott és kifinomult réteget, míg a különböző etnikumokat több eszközzel is védeni igyekeztek.

Néhány elmélet szerint a multikulturalizmus mindig is aszimmetrikus volt: mindig voltak olyan kultúrák, melyeket pártolni kellet és emellett mindig léteztek olyanok is, melyeket általános lekicsinylés övezett. Noha ebben a rendszerben soha nem volt logika, sem magyarázat, mégis széles körben elfogadták az aszimmetrikus multikulturalimzust.

img_1982.jpeg(kép forrása: https://dranishaabraham.com/blog/2020/9/30/4fwgbceex3biblu1w5t63q42eoblmw)

Realitása a jelen politikában

A jobboldali gondolkodók nem támogatják az aszimmetrikus multikulturalizmus gondolatát, elítélik az ,,identitás politika” minden fajtáját. A baloldali vélemény pedig az, hogy az aszimmetrikus multikulturalizmus jelensége a konzervatív fehérek agyszüleménye, amit mélyen megvetnek.

Kaufmann szerint nem szabad azokat a fehéreket rasszistának minősíteni, akik nem támogatják a demográfia jelenlegi alakulását.

Kaufmann felvázolja az ideális jövőképet is: minden egyes etnikum kulturálisan gazdag etnikai identitást, valamint vékony, kulturálisan semleges és jövőorientált nemzeti identitást kap és eszerint él.

 

(A borítókép forrása: https://www.dreamstime.com/photos-images/multiculturalism.html)

süti beállítások módosítása