Reaktor

Az ünnepelt bécsi táncosnő: Horthy Miklós nagyanyja

c1671zh97015b.jpg

Karrier szempontjából a magyar nemesség számára a huszadik század elején kiemelt jelentőségű volt a császári-királyi kamarási cím – amelyet ugyanakkor csak az nyerhetett el, aki bizonyos számú, meghatározott nemesi ősöket fel tudott mutatni. Gondolnánk, hogy Horthy Miklósnak ez sikerült, de volt egy rejtélyes anyai nagymama…

Horthy Miklós felmenői

Apai ágon a család 1635-ben kapott nemességet, és valószínűleg Kolozsvár környékén éltek, ahova Debrecenből kerülhettek át – bár elterjedt, hogy székely eredetűek, ez valószínűleg Horthy Miklós körének terméke.

A későbbi házasságok eredményeképpen azonban nagyon régi, főként tiszántúli nemesi családok tagjai kerültek Horthy apai elődei közé.

Apai nagyapja révén az ősi kárpátaljai Ilosvayak, a Jármyak, a szilágysági Szodorayak, a bihari Csanádyak és még napestig sorolhatnánk; nagyanyja pedig az ősrégi abaúji bizáki Puky család sarja, olyan felmenőkkel, mint a régi Fáy vagy Monoky családok, a szentmártoni Ónodyak – akik közül az első magyar betyár, Angyal Bandi származott –, és innen őse, anyai dédanyja révén az a roffi Borbély család, amelyik Erdélyből jött a 17. század végén, harcolt Eger visszafoglalásánál, ott volt Rákóczi mellett, majd birtokossá vált Tiszaroffon – és tulajdonképpen egyik gyökere Horthy ősi birtokos voltának.

horthypapamama_wiki.jpg

Horthy Miklós szülei (forrás: Wikipedia)

Anyai nagyapja révén hasonlóan újkori nemesítésű családból ered, anyjának, Halasy Paulának a nemzetsége ugyanis 1618-ban kapott nemességet, és eredetileg az Észak-Dunántúlon élt. Az ükapa, Halasy Márton lett birtokos Dévaványán, akkor Jász-Nagykun-Szolnok (ma Békés) vármegyében, de a házasságok révén Horthy innen részben felvidéki, részben dunántúli, főleg zalai családok leszármazottja, és mindkét ágon bőven találunk ősi nemeseket: Rakovszkyak, Pongráczok, Kubinyiak, Csúzyak, a már Árpád-korban szereplő ősi szentgyörgyvölgyi Bakács család tagjai (ráadásul a bárói címmel rendelkező ág), a Talliánok és a Sibrikek – utóbbi családból származott Deák Ferenc anyja.

Előkelő felmenők, csakhogy az anyai nagyapa, Halasy József kicsit máshonnan házasodott. Garber (Gerber) Erzsébetet vette el. Vajon milyen előkelő felmenőket rejthet Garber Erzsébet?

Milyen igazolást kapott Horthy Miklós?

A Horthy-fivérek, István és Miklós, először az 1890-es években próbálták megszerezni a kamarási címet.

Ugyan ekkor még nem feltétlenül lett volna szükség az anyai nagymama nemességére, mivel azt csak 1898-ban írták elő, de az osztrák nemesek a magyarokat kétkedve fogadták, így titokzatos nagyanyjukat megpróbálták beilleszteni egy nemesi családba. A kutatással előbb Baptist Witting bécsi genealógust, majd Magasházy Bélát, Borsod vármegye főlevéltárosát bízták meg.

1280px-kenderes_horthy_kastely_fohomlokzat.jpg

A kenderesi Horthy-kastély, amely a család anyai, Halasy-ági öröksége (forrás: Wikipedia)

Két évtizeddel később, amikor Horthy befejezte a szárnysegédi szolgálatot az uralkodó mellett, mégis megkapta a kamarási címet – bár 1913-at írunk ekkor, és több olyan udvari bált nem tartottak, ahová hivatalos lett volna, mert jött a világháború. A benyújtott dokumentumok szerint Garber Erzsébet apai ágon az 1714-ben nemesített Gerber családból származik, anyai ágról pedig a dunántúli nemes Szladovitsok a felmenői. A szülők eszerint Nagycenken kötöttek házasságot, de a benyújtott családfán utólag kérdőjelet raktak, és jelezték, hogy a származás bizonytalan. Persze a vizsgálattal megbízott udvari tisztségviselő (Alfred Anthony von SIegenfeld) jelezte, hogy a vizsgálat csupán formális (elegendőnek tartotta, hogy Garber Erzsébetet lánya keresztelési bejegyzésében tekintetesnek nevezik). Mikor került elő újból a kérdés?

horthy_the_regent_wiki.jpg

Horthy Miklós (forrás: Wikipedia)

Feltételezett zsidó gyökerek

A náci Németországban többször is elővették a velük szövetséges államok államfőinek családi hátterét, bár általában szemet hunytak az esetleges zsidó gyökerek felett (amíg az illető lojális volt), mondjuk a nyugat felé tett békepuhatolózások idejében még nagyobb nehezítést jelentettek volna Horthy számára.

Nem egyszer fordult elő, hogy az anyai nagymama zsidó származását vélelmezték.

Egy német diplomata, Edmund Glaise von Horstenau (korábban a bécsi hadi levéltár igazgatója, tábornok) naplójából az derül ki, hogy a nagymama táncosnő volt. Innen már az anyakönyvek alapján nagy valószínűség szerint megállapítható Horthy nagyanyjának kiléte.

Ünnepelt bécsi táncosnő

Gerber Erzsébet 1806-ban született Bécsben egy alkalmi szolga lányaként. Igen nehezen képzelhető el, hogy nemesi származású lett volna,

bár egyszer előkerült egy címer, de koronás, tehát nemességre utaló címert az osztrákoknál nem csak a nemesi családok használtak, ráadásul nem biztos, hogy családi címerről beszélünk. Katolikusnak keresztelték a Szent István-plébánián – vagyis nem volt zsidó származású, de ezt a kortársak nem tudhatták, mivel rossz években keresték a születését, és nem találták, ami sok feltételezésnek adott alapot. Előbb Bécsben, majd Pozsonyban és Pesten lépett fel, később a budai német színházba került. Itt ismerkedhetett meg Halasy Józseffel – innen már egyértelmű a történet.

wien_stephansdom.JPG

A bécsi Szent István-plébániatemplom (Stephansdom), ahol Horthy nagyanyját keresztelték (forrás: Wikipedia)

Gerber Erzsébetet már Bécsben is kiváló táncosnak és énekesnek tartották, de a kezdeti nehézségek után a prózai fellépésekben is remekelt.

Korának egyik legjobb színésznője volt,

két óra alatt meg tudott tanulni egy szerepet, és előfordult, hogy meg kellett ismételnie a daljátékát, mert a közönség ezt kívánta. Viszont mivel nem volt nemesi származású, így a kamarási cím iránti igénynek miatt nem fért fel a családfára. Azt nem tudjuk, hogy Horthy és környezete mennyit tudott róla, de nagyon úgy néz ki, hogy keveset. Egyébként egyik testvére valószínűleg látogatóban lehetett náluk az 1850-es években, amikor is teherbe ejtett egy tiszántúli (tiszaroffi) lányt…

 

Forrás: Cseh Géza: Egy elfelejtett reformkori színésznő nyomában. Horthy Miklós rejtélyes nagyanyja. Turul 92. (2019) 145–151.

 

Borítókép: A reformkor nagy magyar színésznői: Kántorné, Székelyné, Déryné. Forrás: Závodszky Géza–Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem. Bp. 1997. 15. (forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár)

süti beállítások módosítása