Reaktor

A szennyező fizet elve az új hulladékgazdálkodási rendszerben

f9dd92f664f5486b9c1e950c5cc8ec71.jpg

2023. július 1-től új hulladékgazdálkodási rendszer indul Magyarországon. Az új rendszer értelmében egy koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer lép életbe, mely szerint egész Magyarországon a Mohu, azaz a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja végezni a hulladékgazdálkodást.

Az új rendszer szükségessé tette, hogy a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjét a jogalkotó újraszabályozza. Így ezzel a névvel született meg a 8/2023. (VI.2.) energiaügyi miniszteri rendelet, mely az új rendszerrel együtt, 2023. július 1-jén fog hatályba lépni. A rendelet részleteit ismertetjük.

Az új rendelet legfőbb újítása, hogy megerősíti azt a nemzetközi szinten elterjedt környezetvédelmi stratégiát és általános elvet, miszerint környezetszennyezés esetén a szennyező fizessen. Raisz Anikó, a minisztérium illetékes államtitkára azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, hogy

,, A szennyezőnek ugyanis többet kell majd fizetnie a hulladék elszállításáért, kezeléséért és megsemmisítéséért”.

maxresdefault_3.jpg(forrás: https://mohu.hu/media/hirek/bemutatkozik-a-mohu-a-mol-nyrt-altal-alapitott-uj-hulladekgazdalkodasi-ceg.html)

A rendelet célja emellett, hogy a környezetszennyező vállalatokat ösztönözze a magasabb díjakkal arra, hogy törekedjenek az újrahasznosításra, minél kevesebb hulladékot termeljenek a működésük közben.

Emellett nem titkolt cél az is, hogy a jelenlegi változtatások közelebb viszik Magyarországot a körforgásos gazdasághoz.

Az energiaügyi miniszteri rendelet egyik eszköze lehet majd annak az uniós elvárásnak, miszerint a teljes hazai települési hulladékmennyiség 65%-a újra legyen hasznosítva 2040-re. A rendelet ezt a célt -többek között- a kiterjesztett gyártói felelősség eszközével igyekszik elérni.

kornyezetvedelem.jpg(forrás: https://media1.hu/2021/02/16/a-kornyezetvedelem-es-az-ipar-kapcsolata/)

A rendelet hatálya kiterjed: a kiterjesztett gyártói felelősségi díjra, a gazdálkodó szervezetnél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének a megelőzésével, illetve e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti díjra, végül a települési önkormányzat által a koncessziós társaságnak az  önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő díjra.

A rendelet mellékletében szerepelnek négy táblázatban a július 1-től alkalmazandó díjak.

nyomdaipar-es-kornyezetvedelem-a-lehetetlen-nem-letezik.jpg(forrás: https://www.signanddisplay.hu/nyomdaipar-es-kornyezetvedelem-a-lehetetlen-nem-letezik/)

A hatályt és a táblázatokat értelmezve egyértelmű, hogy az új rendszer egyértelműen magában foglalja a szennyező fizet elvét, mely segítségével próbálják elérni a nemzetközi, az uniós és a hazai környezetvédelmi célokat.

A rendelettel bevezetett új díjrendszer az alábbi termékeket és berendezéseket fogja érinteni: csomagolások, egyszer használatos műanyagtermékek, sütőolaj- és zsír, fabútorok, bizonyos textiltermékek, gumiabroncsok, elektromos és elektronikus berendezések…

Az új intézkedéscsomag jelent bármi terhet a lakosságnak?

Nem! A lakosság számára a szemétszállítási díjak változatlanok lesznek. Mindemellett a jogalkotó reméli, hogy javulni fog a szolgáltatás minősége, az ország pedig tisztább lesz.

 

 (Borítókép forrása. https://www.vg.hu/energia-vgplus/2023/01/mohu-neven-indul-a-mol-hulladekcege)

süti beállítások módosítása