Reaktor

Melyik magyar egyetem a legjobb világszinten?

1_4kv0yaihbj4hsawym-qvmq.jpg

A világ legjobb egyetemeinek meghatározására nincs egyetlen elfogadott rangsor, de a leghíresebb négy. a QS World University Ranking, A The Times Higher Education, a Shanghai Rankings(ARWU) és a U.S. News Best Global Universities Rankings vizsgálatával képet kaphatunk a magyar felsőoktatás versenyképességéről. Ezen rangsorok alapján a legjobb magyar iskolák így helyezkednek el:

 1. QS World University Rankings: 601-610 Szegedi Tudományegyetem
 2. The Times Higher Education: 251-300 Semmelweis Tudományegyetem
 3. ARWU: 5001-600 Eötvös Lóránd Tudományegyetem
 4. S. News Best Global University Rankings: 368. Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Mint láthatjuk majdnem minden rangsorban más az első helyezett, csak az ELTE duplázott. Ez annak köszönhető, hogy ezeknek a rangsoroknak a módszertana mindig más, változó mi az, amit figyelembe vesznek a számításhoz. Ahhoz, hogy a címünkben olvasható kérdést megválaszoljuk, részletesen kell elemezni ezeknek a listáknak a módszertanát. Kezdjük a sort a QS-sel:

I. QS World University Rankings:

 • Akadémiai hírnév (30%): Akadémiában dolgozókat kérdeznek meg arról, hogy melyeket tartják a legjobb intézményeknek
 • Munkáltatói hírnév (15%): Munkáltatókat kérdeznek arról, mely egyetemről jött dolgozókat tartanak a legkiválóbban képzettnek
 • Oktatók/Hallgatók aránya (10%): Az arány az oktatás személyre szabottságát mutatja (több tanár jut kevesebb diákra akkor személyesebb)
 • Idézések (20%): Kutatási teljesítmény, idézettség felmérése
 • Nemzetközi oktatók aránya (5%): Fontos a nemzetközi sokszínűség
 • Nemzetközi hallgatói arány (5%)
 • Nemzetközi kutatói hálózat (5%)
 • Végzés utáni kilátások (5%)
 • Fenntarthatóság (5%)

A felmérés ezen mutatók alapján készül, a százalékok minden évben változhatnak, és újabb mutatók kerülhetnek a számításba. Ezek alapján a QS Ranking legjobb egyetemei: 1. MIT, 2. Cambridge, 3. Oxford, 4. Harvard, 5. Stanford, 6. Imperial College London
Legjobb magyar egyetem: SZTE

II. The Times Higher Education

 • Oktatás minősége (29,5%): Ez az akadémiai hírnévből, az oktató-diák, a doktorandusz-alapszakos, a doktori fokozatott szerzett és nem szerzett akadémiai személyzet arányából és az intézményi bevételekből kalkulálják
 • Kutatási környezet (29%): Mely a kutatási hírnévből, a kutatási bevételekből és termelékenységből tevődik össze, melyet akadémiai kérdőívekkel vizsgálnak
 • Kutatási minőség (30%): Nem tévesztendő össze az előzővel, itt inkább számok alapján vizsgálnak, idézettség mértéke, hatása, befolyása, értékelése (Q skála alapján)
 • Nemzetköziség (7,5%): Lévén brit rangsorról van szó, fontos szerepet játszik benne a nemzetközi hallgatók, személyzet és együttműködések aránya
 • Iparág(4%): Mennyit tud az egyetem az iparágakhoz, innovációhoz hozzáadni

A mutatók alapján a THE rangsorában a következőképpen alakul: 1. Oxford, 2. Stanford, 3. MIT, 4. Harvard, 5. Cambridge, 6. Princeton.
Legjobb magyar egyetem: Semmelweis Tudományegyetem

 III. Academic Ranking of World Universities (ARWU)

 • Oktatás minősége (10%): Az egyetemek Nobel-díjas és Fields-érmes öregdiákjainak száma
 • Oktatói minőség (40%): Az egyetem Nobel-díjas és Fields-érmes oktatóinak száma és a magasan idézett kutatások száma
 • Kutatási eredmények (40%): A Nature és Science folyóiratokban publikált cikkek száma és a SCIE és SSCIE indexben bejegyzett cikkek, kutatások száma
 • Egy főre jutó teljesítmény (10%): Egy főre jutó akadémiai teljesítmény

Ahogy láthatjuk az ARWU eltérő módszertant használ, mint az előző listák, így várhatóan más eredményeket kaphatunk, mint az eddigiek. A legjobb intézmények: 1. Harvard, 2. Stanford, 3. MIT, 4. Cambridge, 5. Berkley, 6. Princeton. Egyértelműen kirajzolódó amerikai fölény, köszönhetően egyébként a nyugati  (főként amerikai) túlsúlyú erősségeknek a módszertanban.
Legjobb magyar egyetem: ELTE

IV. Végezetül nézzük meg a U.S. News & World Report Best Global Universities Rankingsát:

 • Globális kutatási hírnév (12,5%)
 • Regionális kutatási hírnév (12,5%)
 • Publikációk száma (10%)
 • Könyvek, tankönyvek száma (2,5%)
 • Konferenciák (2,5%)
 • Normalizált idézettségi hatás (10%)
 • Összes idézettség (7,5%)
 • A felső legtöbbet idézett publikációk 10%-ban hány kutatás van (12,5%)
 • A felső legtöbbet idézett publikációk 10% lévő publikációk százalékos aránya az összes publikáción belül (10%)
 • Nemzetközi együttműködés – a saját országhoz viszonyítva (5%)
 • Nemzetközi együttműködés (5%)
 • A saját területükön a legtöbbet idézett, az felső 1%-ba tartozó, magasan idézett publikációk száma (5%)
 • Az összes publikáció százalékos aránya, amely az első 1% legtöbbet idézett publikációk között van (5%)

Mint láthatjuk ez a legösszetettebb lista, azonban talán ez a legkevésbé használt is az egyetemek rangsorának megállapításakor a négy közül. Ez alapján az 1. Harvard, 2. MIT, 3. Stanford, 4. Berkley, 5. Oxford, 6. Washington Seattle lett. Szintén amerikai domináns, lévén ez egy amerikai rangsor.
Legjobb magyar egyetem: ELTE

A szemléltetésre hoztunk két táblázatot, melyben a listákat össszevetve próbáltuk megnézni, valójában melyik egyetemet hozza ki a négy rangsor a legjobbnak, ezeket az eredményeket kaptuk: 

 

1. (6p)

2. (5p)

3.(4p)

4.(3p)

5.(2p)

6.(1p)

QS

MIT

Cambridge

Oxford

Harvard

Stanford

Imperial

THE

Oxford

Stanford

MIT

Harvard

Cambridge

Princeton

ARWU

Harvard

Stanford

MIT

Cambridge

Berkley

Princeton

US News

Harvard

MIT

Stanford

Berkley

Oxford

WSU

 

 

MIT (USA) 19
Harvard (USA) 18
Stanford (USA) 16
Oxford (UK) 12 
Cambridge (UK) 10
Berkley (US) 5
Princeton (US) 2
Imperial (UK) 1
WSU (US) 1

 

Ha a négy listát összevetjük akkor kijön, hogy a legjobb egyetem a pontozás alapján az MIT, a Harvard és a Stanford. Egyértelmű USA dominancia látható. Tehát ha valamelyik rangsorban minden egyes pontban sikerül magyar egyetemnek átlagon felül, sőt a legjobbak között szerepelnie, akkor van esélye bekerülni a legjobbak közé. Ez azonban szinte lehetetlen a jelenlegi állás szerint, hiszen ehhez óriási költségekre, és időre lenne szükség.

 

süti beállítások módosítása