Reaktor

Demográfiai katasztrófa Oroszországban
Annyian vannak, mint az oroszok? Avagy népesedési válság Vlagyimir Putyin hátországában

"Annyian vannak, mint az oroszok"

A szólás az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc alatt keletkezett, miután I. Miklós orosz cár a Habsburgok segítségére kelt és 200 000 orosz katonát küldött Erdélybe, ami végleg eldöntötte a szabadságharc kimenetelét. Egy ekkora méretű hadsereg a kor akkori viszonyaiban lenyűgözőnek számított.

Az oroszoknak a 20. század során óriási előnyt jelentett, hogy egy elképesztően erős hátországgal tudtak a katonai konfliktusaikban fellépni, szinte végtelen emberállománnyal. Európa legnépesebb országa például az I. világháborúban több mint 12 millió katonát mozgósított, a II. világháború alatt pedig a Szovjetunió oldalán mintegy 34-35 millió ember harcolt, mindkétszer a legnagyobb hadsereg, amit valaha a történelemben kiállítottak.

A II. világháború végét követően a Szovjetunió jelentős területeket szerzett, területileg a legnagyobb, népességben pedig Kína és India mögött a harmadik legnépesebb ország volt a maga 180 millió lakosával 1945-ben (noha óriási veszteségeket szenvedett a II. világháború alatt). A 15 tagköztársaságból álló szovjet blokk népessége gyorsan növekedett a háborút követően egészen az 1991-es összeomlásig, évente ugyanis közel 2 millió fővel nőtt a népesség, elérve a 293 millió főt a ‘90-es évek elejére. Kevésbé ismert tény, de az ország népessége a hidegháború alatt mindvégig megelőzte a nagy rivális Egyesült Államokét is. A Bolygó lakosságszámának körülbelül 6-7%-át tette ki a Szovjetunió fennállása során.

moscow.jpg
Kép forrása: Population stat

Demográfiai katasztrófa? 

Az Orosz Föderáció mind a mai napig nem tudta demográfiailag kiheverni a Szovjetunió megszűnését, immáron 33 éve folyamatosan tart a népesedési válság. 1991 decemberében a Szovjetunió összedőlt, és a 293 milliós ország jogutódja, az Orosz Föderáció népessége már csak 148,5 millió volt, a globális rangsorban a harmadik helyről visszacsúszott a hatodikra, megelőzte őket az USA, Indonézia és Brazília is. Az oroszok úgy érezhették, hogy geopolitikai pozíciójuk meggyengülése mellett elvesztették nagyhatalmi státuszukat ia.

Az igazi demográfiai gondok az ország életében viszont csak ekkor, 1991-ben kezdődtek. Az átmenet a központi tervgazdaságról a piacgazdaságra gazdasági instabilitást okozott, ami több millió ember munkanélkülivé válását, az infláció elszabadulását és ezáltal orosz társadalom minden rétegének drasztikus életszínvonal csökkenését vonta maga után. A gazdasági nehézségek hozzájárultak a születési ráta csökkenéséhez és a kivándorlás növekedéséhez. Válságban volt az egészségügyben is. Az 1990-es években az orosz egészségügyi rendszer szinte összedőlt, többek között a finanszírozás hiánya, az orvosi ellátmányok hiánya és az egészségügyi szolgáltatások minőségének romlása miatt. Ez a halálozások számának növekedéséhez vezetett, különösen a munkaképes korú felnőttek körében. Ehhez hozzájárult többek között az alkoholizmus, a dohányzás és a rossz táplálkozás terjedése, továbbá a kirívóan gyors növekedés az öngyilkosságok számában. Oroszország déli részeit a Kaukázusi régiókban a csecsen háborúk miatt rengetegen hagyták el, sok millió orosz pedig jobb gazdasági lehetőségeket keresve költöztek más országokba. Oroszország egy etnikailag és kulturálisan sokszínű ország. Több mint 1,6 millió orosz zsidó költözött Izraelbe, népszerű célpont volt még Németország, Egyesült Államok, Egyesült Királyság.

russian_exodus_ap092722_09282022.jpeg
Kép forrása: NY1

Születésszámok

Az alacsony születési számok Oroszország népesedési válságának legnagyobb problémája. Míg a születések száma Oroszország mai területén belül a ‘80-as években még 2,5 millió volt évente, a ‘90-es években ez majdnem a felére, körülbelül 1,2-1,3 millió köré esik vissza. A 2000-es években és a 2010-es évek elején a putyini konszolidáció idején azonban jött egy pozitív fordulat a születések számában, ami körülbelül 1,8 millióra kúszott fel. A rekordot 2014-ben sikerült beállítani, amikor 1,9 millió élveszületést regisztráltak az országban, ami a Szovjetunió összeomlását követően először meghaladta a halálozások számát.

Azonban 2014-et követően egy nagyon negatív tendencia indult meg ezen a téren, mert elkezdett csökkenni a szülőképes korban lévő nők száma, az ukrajnai beavatkozások miatt sok fiatal férfi kényszerül távol maradni hazájától, a gazdasági válságok és érzékeny szankciók kerültek bevezetésre. A koronavírus-járvány miatti lezárások miatt csökkent a házasságkötések száma, továbbá a Putyin-rezsim hatalomgyakorlásával különösen az orosz nagyvárosok liberálisabb, fiataljai nagy tömegben költözik külföldre. Ezen okokból kifolyólag tavaly, 2023-ban érték el az oroszok a mélypontot, mindösszesen 1,2 millió születés történt, ami közel 40%-os visszaesés a 2015-ös adathoz képest.

afp9720763916775233114658489277046181693144-russia-vote-politics-putin-ukraine-population-1.jpg
Forrás: Goskomstat

Mégis mekkora a népességcsökkenés mértéke?

A halálozások száma majdnem minden évben meghaladta a modern Oroszország történelmében az élveszületések számát. A helyzet a 2000-es évek legelején volt a legrosszabb, amikor közel 1 millió fővel volt magasabb évente a halálozások száma az élveszületésekénél. A 2000-es években aztán a halálozások száma csökkenni kezdett az egészségügy fejlődésével, a gazdasági konszolidációval, az öngyilkosságok és az alkoholizmus visszaszorulásával. Ezzel párhuzamosan a születések számának növekedésével visszaszorult a népességcsökkenés üteme, mely pozitív fordulat egészen a 2010-es évek közepéig tartott, amikor is minimálisan meg is előzte a születések száma a halálozások számát (kb. 30 000 fővel évente).

2015 után a azonban drámai romlás kezdődött Oroszországban, felgyorsult a társadalom elöregedése, a halálozások száma pedig emiatt emelkedni kezdett. Erre csak rátett a COVID okozta többlethalálozás, ami 2020-ban 358 000, 2021-ben pedig 678 000 fős többlethalálozást okozott. Az ezt követő orosz-ukrán háború pedig közel 355 000 fős veszteséget jelenthetett eddig az oroszoknak a fronton. 2021-ben a halálozások száma már mintegy 1 millió fővel meghaladta a születések számát. A COVID visszaszorításával is folytatódik a népességvesztés, ami közel 500 000 főt vesz el az ország népességéből évente. A háborús mozgósítás elkerülése miatt pedig egyes becslések szerint mintegy 900 000 ember hagyhatta el az országot.

Egy jelképes adat: 1992 óta Oroszországban 15 700 000 emberrel többen haltak meg, mint ahányan születtek. Az ország népessége viszont 148,5 millió főről mégis csak 144 millióra csökkent.

Miért “csak” 4,5 milliós a csökkenés?

Először is, Oroszország 2014-ben annektálta a Krím-félszigetet, ami a maga közel 2,5 millió fős népességével jelentősen megemelte Oroszország népességét is. Ezt nem számítva a népességveszteség már 7 millió fő lenne. A másik jelentős faktor az, hogy az Putyin elnök erőteljesen támogatja a bevándorlást: sokan nem tudják, de valójában Oroszországnak van a Világ egyik legliberálisabb bevándorlási politikája. bárki, aki öt évig Oroszországban dolgozik és folyékonyan beszéli az orosz nyelvet, állampolgárrá válhat, feltéve, hogy nem követett el bűncselekményt. Ez a Vlagyimir Putyin a csökkenő születési arányszámokra adott válaszként végrehajtott politikai változását tükrözi a Szovjetunió 1991-es felbomlása után bevezetett szigorúbb politikához képest. A Szovjetunió felbomlása számos független állam létrejöttéhez vezetett, és sok orosz nemzetiségű ember Oroszország határain kívül találta magát, akik közül rengetegen költöztek vissza Oroszországba.

20510.jpeg
Forráa: Világbank

A jelenlegi számok és a jövő

2024-ben pedig már csak 144 millió volt az ország népessége, az 1991-es hatodik helyről a kilencedik helyre visszaszorulva a rangsorban, immáron Nigéria, Pakisztán és Banglades is megelőzi Oroszországot. Tekintve, hogy a bolygó népessége már átlépte a 8,1 milliárd főt, az oroszok aránya a Föld teljes népességhez viszonyítva csak 1,8%-ot tesz ki, szemben a Szovjetunió 6-7%-os arányaival.

Nehéz megjósolni, hogy mi fog történni Oroszországban. Egyes becslések szerint a népességszám 2050-re akár 120 millió köré is csökkenhet. Sok múlik azonban azon, hogy Oroszország mit fog kezdeni az ukrajnai háborúval, mi lesz a bevándorlási politika jövője, illetve hogyan fognak alakulnak a születési és a halálozási számok. Egy biztos, Vlagyimir Putyin nem érezheti országát biztonságban, amennyiben annak népessége folyamatosan csökken és elöregedik.

süti beállítások módosítása