Reaktor

Hasznos tudnivalók munkavállalóknak 1.: a munkavállaló jogai

 pexels-fauxels-3183150.jpg

A legtöbben már aláírtunk munkaszerződéseket, amik az életünket jelentősen meghatározzák. De vajon mennyire ismerjük a jogainkat és a kötelezettségeinket, amik megilletnek és terhelnek minket a munka törvénykönyve alapján? Hogyan mondhatják fel törvényesen a munkaviszonyunkat? Ezekkel a kérdésekkel érdemes tisztában lenni. Sorozatunk első részében arra keressük a választ, hogy mégis mik a munkavállaló jogai.

A munkavállaló jogait fel lehet fogni úgy is, hogy ezek a munkáltatót terhelő kötelezettségek. Lehet, hogy a legtöbb jogunkkal tisztában vagyunk, ideális esetben pedig a munkavégzésünket ezek a jogok határozzák meg.

 Foglalkoztatási igény

Teljesen egyértelmű, hogy a munkáltató köteles a munkavállalót munkával ellátni a munkaszerződés és a jogszabályoknak megfelelően. Mit rejt ez az elsőre teljesen egyértelmű állítás?

Egyrészt jelenti azt, hogy a munkáltatónak kell minden olyan körülményt biztosítani, ami lehetővé teszi a munkavégzést. Tegye ezt a munkaszerződés szerinti munkakörben és munkahelyen.

Jelenti azt is, hogy megfelelő mennyiségű munkával lássa el, de jelenti azt is, hogy ne adjon annyi munkát, amennyit képtelenség elvégezni.

Természetesen – csak, hogy ne legyen egyszerű a helyzet – vannak kivételek ez alól a jog alól is. Gondoljunk csak bele egy kisgyermekét gondozó édesanyára vagy csak arra, amikor munkaidőben valaki elmehet vért adni vagy orvosi vizsgálatra.

Amennyiben a munkáltató nem tudja teljesíteni a munkavállaló foglalkoztatási igényét, az sok esetben elég ok a munkaviszony azonnali hatályú felmondására.

 pexels-karolina-grabowska-4968384.jpg

Munkabérhez való jog

Ez talán a munkavállaló leginkább egyértelmű joga.

A munkaszerződésben kikötött bért, az ott meghatározottak szerint joga van megkapni.

Fontos kiemelni, ha a munkáltató nem tud munkát adni a munkavállalónak (és ez nem a munkavállaló hibája), azt úgy kell tekinteni, mintha ebben az időben is munkát végzett volna, így a munkabér ekkor is teljes mértékben megilleti.

 

Munkahelyhez és eszközök biztosításához való jog

A munkavállaló ezen joga ahhoz szükséges, hogy a munkavégzés feltételei megfelelőek legyenek, a munkavégzés gördülékenyen menjen, annak ne legyenek tárgyi akadályai.

A munkavállaló ezen joga úgy kötelezi a munkáltatót, hogy az megfelelően és szabályszerűen szervezze meg tudatosan a munkát.

 pexels-fauxels-3184360.jpg

Konkrét utasítások szerinti munkavégzés joga

A munkaviszonyban a munkavállaló alávetett szerepben van és főszabály szerint a munkáltató irányításának, utasításának megfelelően köteles végezni a munkáját. Természetesen ez alól vannak kivételek, amikor a munkavállalónak meg lehetne vagy meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását. Ilyen eset, amikor az utasítás például más személy életét, testi épségét veszélyezteti.

Az utasítás lehet egyedi és szóbeli, amikor a munkáltató a munkavállalóra bízza pl. egy projekt megszervezését.

Vagy lehet az utasítás általános is, ami pl. egy leírt, adatkezelési szabályokat tartalmazó szabályzat.

A munkáltatót ezzel kapcsolatban kötelezettség is terheli, hiszen

minden információt, irányítást és tájékoztatást biztosítania kell, hogy a munkavégzés gördülékenyen menjen.

 

Egészséges és biztonságos munkakörnyezethez való jog

Ez a jog rendkívül sok részletszabályt foglal magában, amiket a munka törvénykönyvén kívül számos rendelet tartalmaz.

Ide tartozik az a jog, hogy a munkavállalót megilleti a törvényben leírt munkaidő és pihenőidő.

Ide tartozik az, hogy a munkavállaló rendelkezésére álljanak egyéni védőeszközök, biztonságos berendezések, munkavédelmi oktatásban részesüljön, de az is, hogy köteles az alkoholszondát megfújni munkáltatói utasításra.

Ez a jog foglalja magában azt is, hogy a munkavállaló egészségügyileg is megfeleljen a munkára és ezt orvosi vizsgálat tanúsítsa.

Fontos kiemelni, hogy a munkáltatót észszerű többletkövetelmények terhelik fogyatékkal élő munkavállaló esetén.

 pexels-elevate-digital-1647919.jpg

Képzések, továbbképzések

A munkavállaló ezen jogát nem szükséges részletezni, hiszen a folyamatos fejlődés, a munkáltató érdeke is.

 

Költségek megtérítésének a joga

Ezt a jogot két információval kell konkretizálni: egyrészt a munkaviszony teljesítésével kapcsolatos és indokolt költség. Ezek azok a feltételek, amelyek megléte esetén jogosult a munkavállaló költségeinek megtérítésére.

Konkrétan ez a munkába járás bizonyos költségeinek a megtérítése. Valamint az a helyzet, hogy a kiküldetésben lévő munkavállaló számára a napidíj fizetése. 

A szerző az alábbi tankönyvet használta forrásként.

süti beállítások módosítása