Reaktor

Hasznos tudnivalók munkavállalóknak 3.: a munkaviszony megszüntetése

 dismissal-of-an-employee-700x350.jpg

Munkajogi sorozatunk célja, hogy a munkavállalók képbe kerüljenek jogaikkal és kötelezettségeikkel, amiket őket illetik, valamint terhelik a munkaviszony során. Sorozatunk előző részeiben áttekintettük a munkavállalók jogait, kötelezettségeiket, most pedig jöjjön a nagy mumus: a munkaviszony megszüntetése, köznapi nevén a felmondás.

 

A munkaviszonyt természeten nem csak felmondással lehet megszüntetni. A munkaviszony automatikusan megszűnhet több okból: munkavállaló halála, határozott idejű munkaviszony idején a határozott idő lejárta… De mi ebben a cikkben a munkaviszony megszüntetésével foglalkozunk egy kicsit részletesebben. A munkaviszony megszüntethető: közös megegyezéssel, felmondással és azonnali hatályú felmondással.

 Az egyes megszüntetési okok részletezése előtt fontos kiemelni, hogy a munkaviszonyt csak és kizárólag írásban lehet érvényesen megszüntetni. A nem írásbeli megszüntetés jogellenesnek minősül.

 

A közös megegyezés

A megszüntetési módok közül a legegyszerűbb, néhány lényeges szabályát érdemes csupán megemlíteni.

Közös megegyezéssel mind határozott, mind határozatlan idejű munkaviszonyt meg lehet szüntetni, a megszüntetés ideje kizárólag a feleken múlik.

A közös megegyezésben mindenképpen rögzíteni kell azt, hogy a felek akarata az, hogy megszűnjön a munkaviszony. Ennek az akaratnak kifejezettnek, egyértelműnek, félreérthetetlennek és feltétel nélkülinek kell lennie.

A közös megszüntetésnek nem kell tartalmaznia indokolást, csak a fentiekben kifejtett akaratnyilatkozatot, valamint a megszüntetés időpontját.

 istockphoto-1298293513-170667a.jpg(kép forrása: https://www.istockphoto.com/hu)

A felmondás

A felmondás a munkaviszony megszüntetésének az a fajtája, amikor az egyik fél – a másik fél hozzájárulásától függetlenül – egy egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a munkajogviszonyt, jövőbeli hatállyal.

A felmondás szabályozása – sajnos – nem egységes, így külön kell beszélni a felmondásról akkor, ha munkavállaló, ha munkaadó szünteti meg és sajnos az sem mindegy, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződésről van-e szó. A teljesség igénye nélkül tekintsük át a felmondások egyes típusait.

Elöljáróban érdemes megjegyezni, hogy a munkáltató az esetek túlnyomó többségében köteles indokolni a felmondást (kivéve: ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül vagy vezető beosztásban van), míg a munkáltatónak csak határozott idejű munkaviszony esetén van indokolási kötelezettsége.

Munkáltatói felmondás – határozatlan idejű munkaviszony esetén

Törvény értelmében a munkáltató csak három esetben szüntetheti meg ekkor a munkaviszonyt: a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatt (pl. megtagadja a helyes munkáltatói utasítást, nem teljesíti a rendelkezésre állási kötelezettségét…), munkavállaló képességei miatt (pl. a munkavállaló alkalmatlan, nem együttműködő…) vagy a munkáltató működésével kapcsolatos ok miatt (pl. létszámcsökkentés, átszervezés…).

hand-65688_640.jpg(kép forrása: https://erthetojog.hu/munkajog/munkakapcsolat-megszuntetese/)

Munkáltatói felmondás – határozott idejű munkaviszony esetén

Ebben az esetben is meghatároz törvény konkrét indokokat, amikor megszüntethető felmondással a jogviszony. Ezek pedig az alábbiak: felszámolás vagy csődeljárás tartama alatt, munkavállaló képességei miatt (ez megegyezik a határozatlan időtartamú felmondás okaival), illetve akkor, ha munkaviszony fenntartása külső ok miatt ellehetetlenül (pl. hatósági engedélyhez kötött munkáltatói működés esetén visszavonják az engedélyt)

Munkavállalói felmondás – határozatlan idejű munkaviszony esetén

Kedves munkavállalók, ezzel a lehetőséggel, bármikor élhettek és indokolnotok sem kell döntéseteket.

Munkavállalói felmondás – határozott idejű munkaviszony esetén

Ezt a felmondást már indokolni kell és az ok csak olyan lehet, ami lehetetlenné teszi a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását vagy annak fenntartása aránytalan sérelemmel járna.

 employee-termination--meaning--types--causes--steps--letter.png(kép forrása: https://blog.vantagecircle.com/employee-termination/)

Az azonnali hatályú felmondás

Az azonnali hatályú felmondásnak három különböző fajtája van, és – nyilván – mindegyik más szabályok szerint működik. Lássuk őket sorban!

Indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás

Mivel ez azonnali hatállyal szünteti meg a munkaviszonyt, ezért csak részletesen szabályozott, súlyos esetekben van lehetőség az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás alkalmazására.

Ezzel mind a munkavállaló, mind a munkáltató élhet egyoldalúan és a másik fél hozzájárulása nélkül, azonnal szünteti meg a munkaviszonyt.

Ezen megszüntetési módnak két oka lehet: ha valamelyik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi (pl. a munkáltató több hónapon keresztül nem fizet bért…) vagy ha bármely fél olyan magatartás tanúsít, ami lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását (pl. a sofőr elveszíti a jogosítványát…).

Az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondást csak szigorú határidőket betartva lehet alkalmazni, így ezen határidők ismerete elengedhetetlen mindkét fél számára. A felmondási okról való tudomásszerzést követő 15 napon belül, de ez legfeljebb az ok bekövetkezésétől számított 1 év lehet (bűncselekmény elkövetése esetén annak elévülési ideje).

59d03dd0-termination-form-1080x720px.png(kép forrása: https://www.businessmanagementdaily.com/64853/what-to-include-in-an-employee-termination-form/)

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás

 Ezzel a megszüntetési móddal szintén bármelyik fél élhet, azonban ezt senkinek sem kell indokolnia és mind a határozatlan, mind a határozott idejű munkaviszony felmondható ilyen módon.

A határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú, munkáltatói felmondása

Ebben az esetben a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyt azonnali hatállyal a munkavállaló hozzájárulása nélkül, azonban ezt csak kártalanítás fizetése ellenében teheti meg, viszont indokolás nélkül és csak határozott idejű munkaviszony esetén.

A kártalanítás törvényben meghatározott mértéke: tizenkét hónapra járó távolléti díj, vagy ha a határozott időből hátralévő idő ennél rövidebb, akkor a hátralévő időre járó távolléti díj összege.

A szerző az alábbi tankönyvet használta forrásként.

(Borítókép forrása: https://www.iranbestlawyer.com/dismissal-of-an-employee-due-to-the-lack-of-good-performance-or-ethical-issues/)

süti beállítások módosítása