Reaktor

Hasznos tudnivalók munkavállalóknak 4.: a felmondási tilalmak és korlátozások

 pexels-christina-morillo-1181304.jpg

Sorozatunkban végigjártuk a munkavállaló jogait, kötelezettségeit, valamint azt, hogyan áll össze a munkaviszony megszüntetésének a rendszere. Az utolsó részt a felmondási tilalmaknak és a felmondási korlátozásoknak szenteljük. Ezzel a kis kiegészítéssel lesz valójában teljes a munkaviszony megszüntetésének a rendszere és amellett önmagukban is hasznos információk a tilalmak és korlátozások ismerete.

A felmondási tilalom

A felmondási tilalom fogalma elég egyértelmű: azokban az esetekben, amikor fennáll a tilalom, a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszony felmondással. De mik ezek az esetek?

A terhesség, a szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés ideje, önkéntes tartalékos szolgálat, valamint a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéstől a felmondás közléséig 30 napig tartó felmondási tilalom.

Azaz amíg ezek az esetek fennállnak, a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt felmondással.

Érdemes megemlíteni, hogy a vezető beosztású munkavállaló esetén nem nyújt védelmet a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság. Tehát a vezető beosztású munkavállalónak ugyanúgy fel lehet mondani ezen idő alatt is. 

Fontos kiemelni azt is, hogy a munkavállaló csak akkor hivatkozhat a várandósság és az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés adta védelemre, ha arról tájékoztatta a munkáltatót.

pexels-kei-scampa-3013668.jpg

Egy kicsit érdemes kibontani, hogy mit is jelent a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon alapuló felmondási tilalom. Ez a tilalom alapvetően két esetet ölel fel: az első a gyermek 3 éves koráig, a másik pedig a gyermek 10 éves koráig, a gyermek személyes gondozása érdekében illeti meg a munkavállalót.

Ez a felmondási tilalom a nőket és a férfiakat is védi, hiszen bármelyik szülő jogosult arra, hogy otthon lehessen a gyermekével. Abban az esetben azonban, amikor a gyermek gondozása céljából történő szabadságot mindkét szülő igénybe veszi, akkor a szülők közül csak a nőt illeti meg a védelem.

pexels-josh-willink-286625.jpg

Amíg fennáll - a fentiek közül bármelyik okból - a felmondási tilalom, addig a munkavállalóknak nem lehet jogszerűen felmondani.

A felmondást először a felmondási tilalom megszűnését követő első napon lehet jogszerűen közölni.

A felmondási korlátozások

A felmondási korlátozásoknak három típusa van: az első, amikor a munkáltató csak akkor szüntetheti meg a munkaviszonyt, ha teljesít bizonyos többletkritériumokat, a második esetben a felmondás érvényességéhez egy harmadik személy egyetértése szükséges, a harmadik eset, pedig azt a kört fedi le, amikor ugyan a munkáltató közölheti a felmondást, de a felmondási idő kezdete - bizonyos okokból - csak később kezdődik.

Védett kor

A védett kor a felmondási korlátozások első típusába esik, vagyis a munkáltató csak bizonyos többletkritériumok esetén szüntetheti meg a munkaviszonyt.

A védett kor az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt év.

Ez a felmondási korlátozás csak abban az esetben illeti meg a munkavállalót, ha határozatlan idejű munkaszerződése van.

A többletkritériumok ekkor úgy védik a védett korú munkavállalót, hogy csak akkor szüntethető meg a munkaviszonya, ha a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentősen megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, ami a munkaviszony fenntartását ellehetetleníti.

Érdekes, hogy ezek pont a tényállások megegyeznek az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondásra okot adó tényállásokkal.

pexels-andrea-piacquadio-3831645.jpg

Egyéb okból - munkavállaló képessége vagy munkáltató működéséből fakadó okok miatt - csak akkor szüntethető meg a védett korú munkavállaló munkaviszonya, ha az adott munkahelyen nincsen a munkavállalónak megfelelő betöltetlen, másik munkakör vagy az erre történő ajánlatot a munkavállaló visszautasította.

Harmadik személy egyetértése

 A harmadik személy egyetértése a felmondási korlátozások második típusát öleli fel.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy az Mt. által meghatározott esetekben (ha a munkáltatói felmondás az üzemi tanács elnökére, az üzemi megbízottra, vagy a választott szakszervezeti tisztséget  betöltő munkavállalóra irányul) kimondja, hogy a munkáltató általi felmondás csak harmadik személy (pl. üzemi tanács, munkavállalók közössége, felsőbb szakszervezeti szerv) előzetes egyetértése esetén érvényes.

pexels-christina-morillo-1181533.jpg

Felmondási idő kezdetének az elhalasztása

A felmondási idő kezdetének az elhalasztása lehetővé teszi a munkáltató számára a felmondás közlését, de a felmondási idő csak a védelmi időszak lejártát követő napon kezdődik meg. Mik ezek az esetek, ahol fennáll ez a védelem?

A betegség miatti keresőképtelenség idején, ami legfeljebb a betegszabadság lejártát követő egy év lehet. A beteg gyermek ápolása miatta keresőképtelenség ideje alatt, illetve a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság ideje alatt.

A szerző az alábbi tankönyvet használta forrásként

 

süti beállítások módosítása