Reaktor

A kommunista ideológia áldozata Budán: József főherceg palotája

jozsef_fohercegi_palota_1906_erdelyi_mor_wiki.jpg

Buda várában állt egykor József főherceg palotája. Az épület a Nemzeti Hauszmann Program keretében újjáépül, így a jövőben eredeti pompájában láthatjuk. Igazán érdekes azonban a palota múltja, amely összefonódott a katonaság történetével, de a Teleki családhoz is kötődik. Hogyan is alakult a régi és leendő épület története?

Az épület gyökerei

A palota helyén a középkorban több ház is állt, melyek pincéiből egyébként értékes leletek kerültek elő egy 2021-es régészeti feltárás során, például Mátyás király ezüstdénárjai. Az épületeket bizonyosan a törökök is használták, de Buda 1686-os ostromakor ezek is elpusztultak, hasonlóan a legtöbb budai építményhez.

A török kiűzése után a későbbi Szent György téren és környékén főként katonai céllal építkeztek – raktárakat, kaszárnyát, laktanyát.

Az egyetlen beépítetlen telket 1787-ben a hadsereg eladta – mégpedig az egyik legismertebb erdélyi eredetű arisztokrata család sarjának, gróf Teleki József ugocsai főispánnak, koronaőrnek.

A Teleki-palota

Teleki nem saját elhatározásból, hanem személyi titkára, Cornides Dániel javaslatára vásárolta meg a palotát, aki egyébként korábban a híres dunai hajós, Wesselényi Miklós apjának volt a nevelője. A telken a koronaőr tizenkét lakásos palotát építtetett, amely 1789-ben készült el.

teleki-palota_1837_vasquez.jpg

A Teleki-palota ábrázolása 1837-ből (forrás: Wikipedia)

A palota mérete miatt – bár a családnak is volt itt egy rezidenciája – bérlakásokat alakítottak ki, elsődleges funkciója is ez volt, ugyanakkor a köztudatban Teleki-palotának nevezték.

1857-ben azonban a palotát megvásárolta a császári kincstár – és ismét a katonaságé lett a főszerep.

A katonaság ereje

A kincstár elsőként az egykori uralkodó, II. Lipót (1790-92) unokájának, Habsburg-Tescheni Albert főherceg altábornagynak utalta ki, aki 1851-59 közt Magyarország katonai kormányzója volt. Konzervatívként a bécsi udvar feltétlen híve, aki nem riadt vissza az erőszakos megoldásoktól sem – egyébként éppen emiatt kellett az 1848-as bécsi forradalom idején Itáliába távoznia, hiszen a katonaság tüzet nyitott az embertömegre, és meg voltak győződve arról, hogy a főherceg parancsára –, ugyanakkor látta a módszerek tarthatatlanságát, és bizonyos engedményekre is hajlandó lett volna, például jobban bevonta volna a magyar nemességet a birodalmi hadsereg irányításába – igaz, leginkább az 1848-ban Magyarország ellen harcoló Benedek Lajosban (1849-ban vezérőrnagy) bízott. Ezek ugyanakkor az udvar számára elfogadhatatlanok voltak – ezért mondott le 1859-ben.

A kiegyezés után először a Belügyminisztériumot helyezték el az épületben, azonban csakhamar ismét a katonaság került előtérbe, ugyanis itt alakították ki a Honvéd Főparancsnokságot 1873-ban. A főparancsnok ekkor a legmagyarabb Habsburgnak, József nádornak a fia, József Károly Lajos főherceg volt.

Ismét magánkézben – katonai funkcióból lakóépület

A Budai Vár dualizmus-kori átalakítása természetesen a katonai célú épületeket sem hagyta érintetlenül, sőt. 1889-ben ugyanis elkészült a Honvédelmi Minisztérium új épülete, és átköltöztették a palotából a hivatalokat. József főherceg ugyanakkor nem hagyta el a palotát: maga számára vásárolta meg, és 1902-ben átalakíttatta, mégpedig Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján – akik együtt tervezték többek között a Zeneakadémia vagy a mai Debreceni Egyetem főépületét, de a Klotild-paloták is az ő nevüket dicsőítik a Ferenciek terén.

jozsef_fohercegi_palota_diszlpecsohaza.png

A palota díszlépcsőháza - forrás: vasarnap.hu

József főherceg halála (1905) után fiának, József Ágost főhercegnek a családja lakta az épületet. József az összeomlás évében, 1918-ban királyi helytartó (homo regius) volt, illetve a Tanácsköztársaság bukása után 1919 augusztusának elején kormányzónak nyilvánította magát (amelyről még a hónapban le kellett mondania Horthy javára). József főherceg 1944-45-ben a nyilasokat is üdvözölte, illetve részt is vett bizonyos eseményeiken, ugyanakkor ezeknek a körülményei tisztázatlanok. Egyébként főként katonai érdemei voltak, és többnyire ezen a szemüvegen keresztül szemlélte a világot. A második világháború következményeként azonban nyugatra menekült, és 1962-ben külföldön is halt meg (Nyugat-Németország).

A palota sorsa: a háborús majd az ideológiai pusztítás

A palota nyugati szárnyát Budapest ostroma során találatok érték, ugyanakkor menthető lett volna.

218116602_546052826751287_4597229498017594372_n-1024x683.jpg

Az újjáépülő palota látványterve - forrás: Várkapitányság, vasarnap.hu

Nem is bontották le rögtön, ugyanakkor 1953-ban kiürítették, az 1960-as években pedig felgyújtották egy filmforgatás miatt. 1968-ban ideológiai háttérrel lebontották, majd romkertet hoztak létre a helyén. A palota a Nemzeti Hauszmann Program keretében épül újjá.

bundesarchiv_bild_101i-680-8282a-38a_budapest_panzer_vi_tiger_ii_konigstiger.jpg

csoj0yf.jpg

A palota 1944-ben és a palotát ért sérülések (jól látható, hogy menthető lett volna) - forrás: Wikipedia, vasarnap.hu

 

Borítókép: a palota 1906-ban (forrás: Wikipedia)

süti beállítások módosítása