Reaktor

"Mr. Jobbik" színre lép: Gyöngyösi Márton a Jobbik új elnöke
"Mr. Jobbik" színre lép: Gyöngyösi Márton a Jobbik új elnöke

gym.jpg

Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy az országgyűlési választás után, - amely az ellenzék súlyos vereségét hozta - hogy a Jobbik nem fog semminemű önreflexiót tartani. Pedig egy olyan politikai erő esetében, mint ami a Jobbik, érdemes lenne lamentálni az események fölött. A 2018-as választáson elért második helyezést hatalmas csalódásként élte meg az akkorra már néppártosodott, Vona Gábor vezette párt. Azóta azonban sokat változott a világ: az ellenzéken belül is sokadrangúnak számító, az egyes méréseken 5% alá becsült (tehát önállóan nem biztos, hogy bejutna a Parlamentbe) kispárttá zsugorodott a 2009-es EP választásokon berobbanó párt.

Jakab Péter úgy gondolta, hogy az a politika, amit művelt, az előre vezető, a párttagság meg is választotta nem sokkal a választás után a botránypolitizálás széles eszköztárát bemutató politikust. Azonban a Jobbik elnökségének más tervei voltak. Jakab Péter lemondott a pártelnöki tisztségről, -miközben továbbra is frakcióvezető- az elnökség többsége nem támogatta volna a döntéseiben, „kivették a kezéből a párt irányítását”. Jakab Péter egy Facebook posztban kommentálta a lemondását, ami viszont még érdekes: megnevezte azt a három bajtársát (Szabó Gábor, Z. Kárpát Dániel, Dr. Lukács László), akik végig támogatták. Ebből értelemszerűen meghatározható, hogy a nyolcfős testületből ki volt az az öt (Potocskáné Kőrösi Anita, Ander Balázs, Dudás Róbert, Kvárik Anita, Magyar Zoltán), aki megbuktatta Jakabot. A volt pártelnök kiemelte, hogy a párttagság döntésének ellenében puccsolták meg, ellentmondva a többség akaratának, érdekes konfliktus is kisülhet ebből.

kepernyofelvetel_8.png

Potocskáné Kőrösi Anita egyengette Jakab bukása után a Jobbikot július másodikáig, mostantól Gyöngyösi Márton, a párt egyedüli EP képviselője lesz az elnök. De mégis mit várhatunk az új pártvezértől? Miként lehet értelmezni a személyét? Szerepét? Szerepfelfogását? Merre kívánja vezetni a veszélybe került pártot? Miben látja a megújulás lehetőségeit?

Ehhez kiváló anyagot jelent a Jobbik kongresszusán elhangzott beszéde, hiszen az előbb feltett kérdések nagyjára biztos, hogy választ fogunk kapni.

Mint ahogy az elején is hangoztatja, 13 éve dolgozik a Jobbik színeiben, a külpolitikai szakértelmét kívánta kamatoztatni, 2010-ben egy esedékes Jobbik kormányban ő lett volna a külügyminiszter. Azt leszámítva volt egyéni képviselőjelölt, választókerületi elnök, alapszervezetet is vezetett, továbbá országgyűlési képviselőként, frakcióvezetőként, illetve elnökhelyettesként is szerepet vállalt a Jobbik életében. Keveseket lehet azonosítani a Jobbikkal, ő azon kevesek közé tartozik, akit éppenséggel lehet. Gyöngyösi Márton 2019 óta EP képviselő. Sokan szokták a brüsszeli képviselői létet egyfajta „száműzetésként” értékelni, hiszen nehéz a párt erősemberének lenni, ha messze van az eseményektől. Azonban Gyöngyösi esetében ez akár jól is jöhetett, hiszen nem használódott el a magyar belpolitikai és párton belüli harcokban, félig-meddig „outsider”-ként került a párt élére, hitelesebb lehet, mint bárki más a párton belül.

vona_bebi.jpg

Gyöngyösi narratívája a párton belüli tevékenysége kapcsán egyértelműen egy válságmenedzser karaktert ír le. A 2018-as választás után ugyanis lemondott Vona Gábor, a párt akkori elnöke, miniszterelnök-jelöltje (mert betartotta az ígéretét, hogy lemond, ha kikapnak), illetve az Állami Számvevőszék is megbírságolta a Jobbikot. Ő ezt az időszakot hozta le „menedzserként”, mint frakcióvezető és elnökhelyettes, most ebből az erényből, szerepkörből próbál meg politikai tőkét kovácsolni. Az akkori és a mostani állapotok között sok párhuzamot vont le a küldöttek számára, mintegy legitimálva a jelenlegi szerepét.

Gyöngyösi először diagnózist állít fel, hogy mi volt a baj, majd felvázolja merre kellene haladnia a Jobbiknak. Kiindulópontként a tagság egyes részeinek az elképzeléseit idézi fel, summázza, hogy milyen irányzatok vannak a párt jövőjével kapcsolatban. Az új elnök elveti azt az álláspontot, hogy vissza kéne térni a gyökerekhez, mivel a jövőbe kellene néznie mindenkinek, nem a múltba, ebből vonja le a következtetést: nem akar „köldöknéző pártot”. Megnevezi azokat is, akik szerint a párt jó úton haladt, csak hangosabbnak kellett volna lenni, több botrányt kellett volna rendezni. Ez egyértelműen a Jakab Péter által fémjelzett populista-plebejus (Novák Előd szerint parizeus) irányzatra utal, Gyöngyösi nem tartja termékenyek az állandó NER-ezést, ennél produktívabbnak kell lenni. Továbbá önreflexióra hívja fel ezt a szárnyát a pártnak, a hibákat fel kell ismerni és ki kell javítani.

jacob_n_gym.jpg

Ezek után Gyöngyösi felvázolja, hogy mit tervez a Jobbik elnökeként, ismerteti nagyvonalakban a programját. Először is „reális célokat” kell kitűznie a pártnak. A politikus nem ígér mást, mint Churchill után szabadon: „vért, erőfeszítéseket, verítékeket és könnyeket”. A munkától azt várja, hogy a Jobbik egy tisztes szereplést érhet el a 2024-es EP választáson, illetve az önkormányzati választásra képesek lesznek felépíteni pár erős politikust, akik bekerülhetnek az önkormányzatokba, mindezzel megalapozzák a párt jövőjét.

Gyöngyösi szerint a Jobbik egyik legnagyobb problémája az, hogy a városokban, nagyvárosokban elenyésző támogatottsággal bírnak. Úgy gondolja, hogy a vidék pártjának lenni nem szerencsés, meg kell szólítani új választói rétegeket is, például az értelmiségieket és a vállalkozókat, máskülönben „bezárhatják a boltot”.

Ha beszorulnak a vidékre, akkor kiszorulnak a politikából.

Másodszor Gyöngyösi „világos gondolatokat” ígér, amihez az kell, hogy szétválasszák az ellenzéki együttműködés technikai kérdését a pártot érintő elvi kérdésektől. A Jobbiknak a nemzeti-konzervatív identitását meg kell, hogy erősítse; itt viszont újból visszautal Jakab Péter populizmusára, aki tévedett, amikor a párt mondandóját leegyszerűsítette arra, hogy egyedül ők küzdenek a melósok béréért. Ez nem volt jó taktika, nincs olyan párt, aki nem ígérte volna meg mindezt. Gyöngyösi beszédében megpróbálja a Jobbik számára kisajátítani a nemzeti-konzervatív, keresztényszociális arculatot, mintegy megtagadva ezt a Fidesz-KDNP-től.

jakab-parizer.jpg

A Jobbiknak az új elnök szerint egyszerre kell tudnia a családokat és a hagyományokat képviselnie, illetve Európa-párti politikát folytatnia. Az ország mellett az Európai Unió építésén is fáradoznia kell majd a Jobbiknak. Ő egyébként azon kevés jobboldali politikus közé tartozik, aki támogatná az Európai Parlament jogköreinek a bővítését. Úgy gondolja, hogy az EP-nek ténylegesen törvényhozói hatalomnak kellene lennie.

Végül Gyöngyösi szerint „rendezni kell a sorokat”, itt a Jobbik működésére tesz reformjavaslatokat. Több kritikát fogalmaz meg a párt belső működéséről, a pártszervek szerinte nem becsülték meg egymást, nem dolgoztak össze nem állapot, hogy egy sms-el is el lehet bárkit is bocsátani a pártból. Így nem lehet a felvázolt értékeket képviselni, megfelelően működni. A Jobbik szerinte képtelen lesz eredményesen néppártként politizálni, ha belül atomizált viszonyok, egymással rivalizáló klikkek és véleménybuborékok vannak. Gyöngyösi szerint az addigi vezetés elszakadt a párttagságtól, ezért a pártnak demokratikusabb alapokon kell majd működnie innentől kezdve.

A párton belül több szolidaritást vár el, illetve kétoldali kommunikációt, hiszen a vezetés „kettőt nem tud lépni” a tagság nélkül. Úgy gondolja Gyöngyösi, hogy a párton belül több párbeszéd kell, a legfontosabb döntésekbe az elnökségnek be kell vonnia az Országos Választmányt is.

Gyöngyösi ennek a folyamatnak a menedzsere akar lenni, tehát elsősorban egyengetni kívánja a Jobbik közösségének a munkáját. Olyan jövőt vázol fel a tagságnak, ahol minden folyamat transzparens, a keményen dolgozó párttagok előtt van út a mobilitásra, tehát lehet előre lépni a ranglétrán. Az elnök arra is tett utalást, hogy a Jobbiknak többé nem szabad sokat engedni az elvekből, a szimbolikus politikából a szövetségesek (az ellenzék) nyomására, tehát valódi, jobboldali-konzervatív politikát kell folytatni a jövőben.

gym2.jpg

Gyöngyösi karaktere úgy tűnik egy kompromisszumos megoldás volt, hiszen nagyon nem gázolt bele senkinek sem a lelkivilágába, mindenkire számít, aki még ott van, mindazonáltal komoly változásokat próbál majd eszközölni a párton belül. Jakab Péterre is számít többek között, aki Lúdas Matyiságát azóta is szorgalmasan építi: a mai napig járja az országot, szakadatlanul dolgozik, építi a hálózatát, masszőrködik stb. Az elnök belátta, hogy az addigi populista-plebejus politizálás nem jelentheti a párt jövőjét, el kell állni ettől a stratégiától. Gyöngyösi nem tagadja meg a baloldali ellenzékkel való együttműködést, továbbra is egy érdekközösséget lát benne, de ugyanakkor nem akar feltétlen, teljes körű értékközösséget mellé.

Az új pártelnök szerepét párhuzamba állította a 2018 utáni szerepével, ő csak dolgozni akar, felemelni a Jobbikot, újra növekvő pályára állítani a pártot, melynek 13 éve él. Gyöngyösi nem tekint magára nagyszabású politikusként. Elismeri, hogy nem nagy szónok, nincsenek nagy víziói, feltehetőleg vannak nála népszerűbbek is a párton belül. Bár a Jobbik helyzetéből kiindulva talán jogosan is gondolhatja úgy, hogy ezekre nincs is most szükség.

Tisza Kálmán hasonlóan gondolkodott az ő miniszterelnökségéről, mint Gyöngyösi a pártelnökségéről. Tisza szerint van olyan időszak, amikor (a nemzetnek) "lánglelkű férfiakra" van szüksége, van, amikor "nagytehetségű, jeles férfiakra". Azonban van olyan is, amikor "a bajokat orvosolni kell", "nem lehet rohamosan haladni", a "szemkápráztató tettekről le kell mondani"; helyette "porszemet porszemre, téglát téglára" kell rakosgatni. Tisza ezért "nem olyan fényes, nem lankadó, de legalább jótékony munkát" ígért. Nagyjából ilyen feladatra vállalkozik Gyöngyösi Márton is, bár nem valószínű, hogy neki lesz mind erre 25 éve, de feltehetőleg nem is akarna pár évnél tovább maradni, mint pártelnök. Az elhangzottak alapján nagyjából addig fogja vállalni, ameddig a Jobbik ki nem kerül a gödörből. Addig fog tartani a mandátuma, ameddig ott lebeg a párt felett Damoklész kardja (vagy ameddig le nem sújt).  

zsidozas.jpg

Nehéz feladatra vállalkozott Gyöngyösi Márton, egy olyan mélypontról kell visszahoznia a Jobbikot, ahonnan nem sokan vállalnák. Személye megnyugvást hozhat a párt életébe, hiszen egy sokat látott, tapasztalt politikusról van szó, a régi Jobbikosok közül az egyik, aki még nem ment el. Azonban a hosszú pártkarriernek meglehetnek az árnyoldalai is. Egy 2012-es botrányos parlamenti felszólalásában indítványozta a zsidó származású képviselők arányának a feltérképezését, arra hivatkozva, hogy ezek a képviselők esetleges nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek, mivel akkoriban konfliktus zajlott Izrael és a palesztinok között. Ez a felszólalás óriási felháborodást keltett nem csak itthon, hanem külföldön is.  Nehezen tudjuk elképzelni, hogy Mesterházy Attila és Rogán Antal valaha bármiben is egyetértett volna; na ennek az elutasításában igen. Több magyarországi zsidó szervezet is aggodalmát és meglepettségét fejezte ki az elnöksége miatt.

Gyöngyösi Márton maga a „Mr. Jobbik”, ő végig követte a párt haladását, fejlődését. Mostanra ő egy européer keresztényszocialista nemzeti-konzervatív politikus lett, többek közt neki is lehet köszönni a Jobbik jobbközépségét. Bár főszerepet vállalt a néppártosodás folyamatában, azért vastagon benne volt a Jobbik külpolitikai elképzeléseiben, mint például a keleti-nyitás gondolatában, ahol szorgalmazta a Távol-Kelettel, Oroszországgal, Törökországgal való szorosabb gazdasági és politikai kötelékek kialakítását. Bármennyire is szakmai lehetett az a munka, nem feltétlenül gondolta úgy már akkor sem, nem tartotta feltétlenül helyesnek és mára meggondolta magát; a politikai öröksége még okozhat neki problémákat. Meglátjuk mire fogja vinni, lehet-e még a Jobbiknak „Szebb jövője”. 

5 ország, ahova szabadon utazhatunk idén nyáron
5 ország, ahova szabadon utazhatunk idén nyáron

benidorm.jpg

Bár a járványügyi szabályok folyamatosan változnak, idén nyáron pedig inkább látunk egy újabb hullámot magas esetszámokkal a csendes nyári „koronavírus-szünet” helyett, még mindig nem késő egy kiruccanást tervezni olyan országba, ahova szabadon utazhatunk – vagyis a pre-COVID időszakhoz hasonlóan csak a személyi igazolványt, esetleg útlevelet szükséges bemutatnunk. Jöjjön tehát az ötös listánk!

FONTOS: Jelen cikk a július 3-án érvényes állapotokat mutatja. Magyarországon jelenleg a járványügyi adatok kedvezőek, de az esetszámok és a pozitivitási ráta növekszik (ahogy szinte mindenhol Európában), így bár hazánk számos népszerű desztináció zöld besorolású listáján szerepel (míg más országok teljesen eltörölték a feltételeket), a helyzet változhat, így utazás előtt mindenképp érdemes a Konzuli Szolgálat oldalán tájékozódni – különösen azért, mert bizonyos országok esetében előfordulhat, hogy tesztre vagy oltási igazolványra nincs szükség, ám előzetes regisztrációra vagy valamilyen formanyomtatvány kitöltésére igen!

  1. Törökország

shu-turkey-antalya-282756389-tatiana-popova-copy.jpg

Antalya már most is sok közép-kelet-európai utazó kedvence (Fotó forrása: World Travel Guide)

Június 1-től kezdve a Törökországba való belépés korlátozás- és karanténmentes, így járványügyi szabályok helyett kezdhetünk is a megfelelő desztinációkon gondolkodni. Bár a Magyarországról való utazás nem feltétlenül olcsó, a legnagyobb fejtörést valójában csak ez okozza, Törökországon belül ugyanis meglehetősen jó áron tudunk szállást találni, a jó árhoz pedig kiváló szolgáltatások is párosulnak – sokszor minőségi és bőséges félpanzióval vagy teljes ellátással. Bár fázni nem fogunk, Isztambul akár a nyári hónapokban is jó és fenntartható választás lehet, ahogy értelemszerűen a tengerparti üdülővárosok is nagy népszerűségnek örvendenek – legyen szó Antalya vagy Alanya környékéről, Bodrumról, vagy épp Fethiye, Ölüdeniz, Marmaris egyikéről. Ha tehát a megszokottól kissé eltérőbb helyszínen töltenénk nyári vakációnkat, viszont kedves fogadtatásra, nyitott emberekre, gyönyörű látványra és finom ételekre vágyunk, Törökország kérdés nélkül az egyik legjobb választásunk lehet.

  1. Bulgária

nesebara_3_te.jpg

Nesebar hangulata (Fotó forrása: TrekEarth

A magyar utazók többsége – sok szempontból érthető módon – Horvátország vagy az észak-olaszországi úti célok felé kacsingat, de Bulgária is sok érdekességet tartogathat magában, és azon túl, hogy egy rendkívül jutányos ország, a Fekete-tenger közelében lévő városok sem okoznak csalódást. A felsorolás hosszú lehetne, de elég csak a Marina Dinevi, Sunny Beach vagy Kara Dere strandokat említenem ahhoz, hogy illusztráljam a bolgár kínálat egy részét, míg városok tekintetében nem elhanyagolható Neszebár, mely 1983 óta az UNESCO világörökségi listáján is szerepel, látogatásunk során pedig megannyi ókori részlettel vár. Ami pedig a megérkezést illeti, valószínűleg nem sok utazó vágna bele egy hasonló kaliberű nyaralásba autóval, de jelenleg mind Budapestről, mind Debrecenből elérhető közvetlen járattal Bourgas, ami megfelelő kiindulópont lehet a fekete-tengeri üdülővárosok és kulturális látványosságok felfedezéséhez.  

  1. Csehország

cesky-krumlov.jpg

Ezt látva nem annyira meglepő, hogy Cesky Krumlov UNESCO világörökségi listán szerepel (Fotó forrása: SiViaggia)

Ha esetleg egy meglehetősen közeli, de annál kellemesebb országot keresünk, Csehország megfelelő lehet számunkra – különösen akkor, ha sem repülni, sem autózni nincs nagy kedvünk, Csehország ugyanis mind a Máv - Ceske Drahy, mind a Regiojet járatai által könnyedén elérhető (igaz egy körülbelül 7 órás utazásra számítani kell). Csehország esetében valószínűleg Prága jelenhet meg központi desztinációként, ami mind fantasztikus történelmi és kulturális látványosságai, mind pedig élettel és lüktetéssel teli hangulata miatt tökéletes lehet, ahogy az sem mellékes, hogy jobb esetben Prágában elmenekülhetünk a nyári hőség kellemetlenségeitől is (a júliusi átlaghőmérséklet például csak 26 fok). Ha viszont komolyabb utazásban gondolkodunk, az ország más városait se feledjük el, például az UNESCO világörökségi helyszín Cesky Krumlovot, a listán szintén szereplő Kutna Horát, Ceske Budejovicét, a közelében található autentikus (és Hollókőhöz hasonló) Holasovice falvat, vagy épp a nemzeti parkokat. Néhány dolog azonban biztos: Prágában olcsóbban ihatunk sört, mint ásványvizet, bármikor és bármennyit fogyaszthatjuk szégyenérzet nélkül, vitatkozhatunk a családtagjainkkal arról, hogy melyik országban is finomabb a gulyás, meg csatlakozhatunk a trdelniket (fagyival és mindenféle mással töltött kürtöskalács) szívből gyűlölők és imádók táborának egyikébe.

  1. Spanyolország

Spanyolországot nem kicsit szeretik az égiek, legalábbis abban a tekintetben biztos, hogy nyári desztinációk tekintetében jól megszórták őket. Mindez pedig párosul a helyiek és a turisták adta lélekkel is, Spanyolországban ugyanis az emberekre nem a sietség és az aggodalmaskodás jellemző, hanem sokkal inkább egyfajta laza szabadság és életöröm, aminek a hangulatát természetesen a nyaralók sem rontják el. Persze Spanyolország bizonyos területeiről nem túlzás azt mondani, hogy egyszerűen látogatásra alkalmatlanok ezen időszakban a hőség miatt (gondolok itt Malagára, Murciára vagy épp Sevillára), de például a Costa Brava, Blanca vagy del Sol már jóval vonzóbbak, míg az inkább kalandokra vágyók a kevésbé népszerű észak-spanyolországi helyszínek sokasága közül is válogathatnak. Egy biztos: a spanyol tapasok, a hűsítő italok, illetve a tenger közelsége mellett mindenki elfeledi majd a mindennapok gondjait.

  1. Olaszország

tropea.jpg

A gyönyörű tropeai partszakasz (Fotó forrása: Lonely Planet)

Olaszországban saját bőrömön tapasztaltam fél évig a finoman szólva sem enyhe – és néhol nem is egyszerű – járványügyi szabályokat, ám a tavasz beköszöntével Olaszországban is enyhülés jött, jelenleg pedig szinte semmilyen kötelezettségünk nincs a tömegközlekedésen való maszkhasználaton kívül (amit az új tapasztalatok alapján nem mindenki tart be szorgosan). Olaszország méltó módon a világ egyik legnépszerűbb úti célja, ám aki nyári utazást tervez, annak két körülményre is érdemes figyelnie: egyrészt a nyári hőség tud kellemetlen lenni (így nem biztos, hogy 41 fokban szeretnénk a Colosseum környékén sétálni), másrészt turisták sokasága is ekkor érkezik, így a legismertebb városokban és látványosságok környékén nem kis tömegre érdemes számítani – tehát az idilli Cinque Terre öt településén nem egyedül fogunk andalogni a naplemente nyugalmában. Ennek ellenére Olaszországot egy sokarcú országként lehet leírni, így lehetünk bátrabbak, választva Szardínia szigetének fehér homokos partjait, az anyagilag szerény, ám természeti látványosságokban annál gazdagabb Calabria üdülővárosait (Tropea, Capo Vaticano példaként), esetlegesen a Dolomitok túralehetőségeit, sok tekintetben megtapasztalva a turisták számára kalibrált helyszínek helyett az igazi olasz világot.

A cikkben felsorolt országokon túl államok sokasága teszi lehetővé a szabad beutazást, miközben az Európán kívüli desztinációk is egyre barátságosabb járványügyi szabályokkal lépnek elő. Amennyiben azonban valaki szabadon és külföldre kíván utazni, talán nem a téli időszakban fog találkozni a leglazább feltételekkel, így még mindig nem késő a nyári vagy őszi időszakban történő utazást gyorsan megszervezni.

Kiemelt fotó forrása: PlacesOfJuma (a fotón a Costa Blanca egyik népszerű úti célja, Benidorm szerepel)

Zöld tusa – Enni vagy nem enni?
Zöld tusa – Enni vagy nem enni?

A Klímapolitikai Intézet és a Reaktor Alapítvány közös szervezésében megvalósult Zöld Tusa vitaest ez alkalommal „Enni vagy nem enni?” címmel a vegán és húsevő táplálkozás híveit ültette asztalhoz. Képviselőik Gyimóthy Barbara, a Magar Vegán Egyesület alelnöke, és Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségéne elnöke.

Az esten felmerült, hogy lehet-e a húst teljesen nélkülözni a mindennapi étkezéseinkből? Éder Tamás véleménye szerint a mindennapi étkezéseink alkalmával kulcskérdés az íz, az evés-élmény: ámbár rengeteg vegán vásárlóknak szánt, többek között húst helyettesítő termék van forgalomban, ezeknek az íze egyértelműen nem pótolja azt, amit a húsbevitellel átélünk. A szakértő kiemelte;

az étkezésre sosem szabad funkcionális tevékenységként tekinteni, az emberi fejlődés mentén egyfajta kellemes időtöltéssé magasztosult a létfenntartás mellett, aminek igenis ma még esszenciális összetevője a hús.

Megemlítette továbbá az evolúciós vonulatát is a húsfogyasztásnak; az állatok elfogyasztásával az ember nem pusztán egy új fogást talált, hanem a fejlődésünkben kulcskérdést oldott meg; az állati rostokat gyorsabban és könnyebben emésztette meg, és az emésztés nem vonta el azt az energiát, amit azelőtt a növényi táplálkozás megkívánt. Emellett kisebb adag is tartalmazta a szükséges fehérjebevitelt.

Barbarához szólva már csak a szakterületből is adódott a kérdés, hogy mennyire nehéz a vegán életmód, mennyire nehéz ma vegánná válni. Az egyesület alelnöke szerint ez ma nagyságrendekkel könnyebb, mint egykor volt, nem is kifejezetten a táplálékkiegészítőknek, hanem inkább az ízeket, állagokat helyettesítő termékeknek, azok könnyebb elérhetőségének köszönhetően. De – ahogy Gyimóthy Barbara fogalmazott – vegánnak lenni körülbelül olyan nehéz, mint lemenni a piacra, venni friss zöldséget, és otthon főzni egy jó babgulyást.

A vegán életforma legnehezebb része nem a táplálkozás.

A szakértő kiemelte, egyetért Éder Tamással abban, hogy táplálkozási módtól függetlenül nagyon oda kell figyelnünk arra, mit eszünk. És ebben a vegán életmód azért segít, mert amikor alaki vegán lesz, akkor oda kell figyelnie sok dologra az étrendjében, és húsfogyasztástól függetlenül rájön, hogy teljes egészében nem figyelt oda eddig arra, mit eszik. Barbara eloszlatta azt a képet is, hogy a vegánok fogyasztanák a legtöbb vitamin pótló készítményt, hiszen az üzleti adatok szerint ezeknek a készítményeknek a száma nem arányos és nem együtt változik a vegán életmódot folytatók számával. Személyes példán keresztül szemlélve, maga az alelnök asszony sem fogyaszt étrend-kiegészítő vitaminokat, és 12 éve él vegánként.

_mg_1249.jpg

De vajon hogyan hasonlítható össze a vegán élelmiszerek és helyettesítő termékek ökológiai lábnyoma a húsokéval? Barbara szerint elkülöníthetünk e mentén is többféle vegán táplálkozó személyt. Van akinek ténylegesen kisebb a táplálkozásból adódó ökolábnyoma, de nem feltétlenül igaz ez mindenkire. A feldolgozott szalámi utánzatot, sajthelyettesítő terméket fogyasztó vegánok nem ugyanazt hagyják maguk után, mint a többiek. De a hús még mindig összehasonlíthatatlan még a világ másik végéről származó zöldséggel is, például már csak amiatt a tény miatt is, hogy az állatipar globálisan mennyi ivóvizet emészt fel. Emellett az sem teljesen megoldás, hogy az utaztatást megspórolva hazai terméket vásárolunk, hiszen még az itthon nevelt vágóállatokat is olyan takarmánnyal tápláljuk, mely nagyon sok esetben távoli tájaktól (pl. Dél-amerikai génmódosíott szója) érkezik.

Éder Tamás szerint a helyettesítő termékek, alternatív fehérjekészítmények összetevőinek listája vetekszik egy 4-5 feltétes pizzáéval, és tartalmaz olyan adalékanyagokat, melyeket a húskészítmények nem tartalmaznak.

Nem is olyan egyértelmű a vegán termékek ökolábnyoma, létezik egy kategória is, ahol a tápoldat egyik összetevője a borjúvér. Az állattenyésztésnek az ökológiai lábnyoma sem homogén; értelmes, átgondolt termeléssel minden ágazatban csökkenthető ez drasztikusan. Ez minden ágazatra igaz, legyen az hal, sertés, szárnyas vagy szarvasmarha. A húsiparosok a helyettesítő termékekkel, mint versenytársakkal a jövőben számolnak, nincs is ezzel semmi gond, csak a fair tisztességes verseny az elvárásuk. Kiemelte azt is, hogy

visszásnak gondolja a génmódosított élelmiszerekkel és takarmánnyal kapcsolatos közvéleményben uralkodó szkepticizmust, pont azokban az időkben, amikor csaknem az egész világot beoltottuk egy, a génmanipuláció által létrehozott oltóanyaggal.

A nemzetközi trendekkel kapcsolatos véleménye mindkét félnek egyezik: a növényi alapú húspótló termékekre való kereslet nő, ezek ráadásul nem is a vegánoknak valók kizárólag, azoknak a vegyes táplálkozásúaknak is szánják, akik heti egyszer lecserélnék a klasszikus burgerüket szója-pogácsára. Húsipari szektoronként eltérő az innovatív termékekhez való hozzáállás, de nem kell feltétlenül elzárkózni: van magyar húsipari vállalat, aki ilyen jellegű növényi alapú húshelyettesítő terméket forgalmaz.

A beszélgetés végén a felek kitértek az etikai vonatkozásokra is. Éder Tamás szerint ez az, amiben talán sosem lesz megegyezés, hiszen ez beállítottsági kérdés. Van olyan gondolkodó is, aki szerint azzal, hogy háziasítottunk állatokat, úgy az élelmiszeripar teremtett apropót az ő fajuk létére, így végső soron kötelességünk is húst enni. Barbara szerint ez az érvelés már csak azért is hibás, mert az az élet, ami a nagyipari környezetben vár az állatokra, az nem feltétlenül nevezhető életnek.

Utazás Amerikába 2. rész - hol foglaljunk, mit és mennyiért?
Utazás Amerikába 2. rész - hol foglaljunk, mit és mennyiért?

2be692fe-9b12-4cd6-91a1-67e1b0c45ae8.jpeg

Amerikai cikksorozatom első részében az utazás előkészületeiről volt szó, hiszen könnyű eltévedni a sok szabályban és előírásban. Ma a szállásfoglalásban, és a repülőjegy vásárlásban szeretnék segíteni, hogy ne fussunk bele felesleges költségekbe, és a lehető legkevesebb stresszel élvezhessük az utazást. 

Repülőjegy

Az első és legfontosabb dolog (a papírmunka után), az a repülőjegy foglalás. Sokan választják az utazási irodákat, hogy ne kelljen bajlódni a foglalással, holott nagyon egyszerű a folyamat, és sokkal nagyobb kontrollunk van egy váratlan helyzetben, például ha törlik a járatot. Nem kell az ügyintézőt hívogatni - a 6-9 órás időeltolódás miatt ez sokszor még nehezebb - hanem egy applikáción, vagy a pultnál el tudjuk intézni a járatmódosítást könnyedén. 

A Google Flights egy jó kiindulási pont, mert minden preferenciákra szűrhetünk, és olyan légitársaságok járatait is mutatja, amikről mi eddig talán nem is hallottunk. Az árak a járvány után nagyon az egekbe szöktek, úgyhogy ha az időintervallum még nem fix, és szeretnénk olcsóbb járatokat találni, akkor érdemes mindenképp a főszezonon kívül keresgélni (október és április között). 

Ha bepötyögtük a kiindulási várost, az úti célt és az időintervallumot, akkor szűrhetünk olyan dolgokra is, mint például utasosztály, légitársaság, vagy hogy hány átszállás fér bele az útitervbe. Mindig a legkedvezőbb és legpraktikusabb ajánlatok lesznek legfelül, viszont a választás után mindenképp görgessünk le, hiszen nem csak az adott légitársaság oldalán keresztül vásárolhatjuk meg a jegyet, hanem egyes közvetítő oldalak olcsóbban is szokták kínálni ugyanazt a járatot. Nagyon megéri Miles and More fiókot csinálni ha még nem rendelkezünk ilyennel, mert minden - főleg a drágább, óceánt átrepülő - utazásért pontokat kapunk, amit ha gyűjtögetünk, később olcsóbb repjegyre, vagy különböző tárgyakra válthatunk be. 

Általánosságban igaz, hogy a hét közepén mindig olcsóbbak a jegyek, így ha a szabadságunk engedi, érdemes szerdai utazással tervezni.

A legdrágább a pénteki és a vasárnapi utazás, ezért mielőtt pontosan megtervezzük az indulás és érkezés időpontját, mindenképp nézzük meg a jegyeket jó előre. Turista osztályon ki lehet fogni szuper ajánlatokat, viszont itt a kedvező árral szemben a kényelem kerül kicsit a háttérbe. 

Amire még érdemes lehet költeni, az a helyfoglalás. Egy másfél órás repülőjáratnál szinte mindegy, hogy hol ül az ember, és az is simán kibírható ha nem a barátaink mellett kapunk helyet, viszont egy 8-12 órás utazásnál megéri pár ezer forintot költeni pluszban egy jobb helyért, hiszen idegenek mellett egy középső ülés 10+ óráig nem az igazi. Egy ilyen hosszú útnál már van fedélzeti szórakoztató rendszer, ahol az ott kapott fülhallgatóval nézhetünk filmeket, és egy kis vizet, ebédet, és egy kis nasit is kapunk a repülőn.

Utazásom első állomása New York volt, hiszen keleti parti elhelyezkedésének, és különleges pezsgő hangulatának köszönhetően nagyon népszerű célpont az utazók számára. Rengeteg repülőjárat indul ide Európa nagyobb reptereiről, (Párizs, Zürich, Frankfurt, stb.) de találhatunk közvetlen járatot a nyugati parti nagyvárosokba is, mint például Los Angeles, vagy San Francisco. 

0ae162d5-fc26-4c69-8c50-c72ab07b2f5f.jpeg

Szállás

A szállásfoglalás a következő fontos dolog, hiszen ez teszi ki a büdzsé egyik legnagyobb részét. A népszerű turista helyszíneknél mindig magasabb árakra kell számítani, ez különösképp igaz New York-ra, ahol nagyon nehéz - szinte lehetetlen - magyar szemmel olcsó szállást találni. Ha több napot szeretnénk a városban tölteni, és a hosszabb utazás nem jelent problémát, akkor

érdemes Brooklyn-ban, vagy New Jersey-ben is körülnézni, hiszen itt azért alacsonyabbak az árak. Ennek a hátulütője azonban, hogy - elhelyezkedéstől függően persze - sok időt kell majd töltenünk a metrón,

és nehezebb napközben “hazaugrani” ha szükségünk van egy kis pihenőre. Manhattan Harlem részét, illetve a Bronx-ot általánosságban jobb elkerülni, ugyanis az egyik legveszélyesebb környékekként tartják számon őket a helyiek.

New York hatalmas, rengeteg izgalmas és egyedi látnivalóval, ezért persze mindent (is) szeretnénk látni abban a pár napban, de fontos kalkulálni a kimerültséggel, és a pihenőidővel, hogy ne szenvedjük végig a kirándulást. Mielőtt kifelé kacsingatnánk, mindenképp ajánlom, hogy a Manhattan-ben lévő szállásokkal kezdjük a böngészést, hiszen sokszor belefuthatunk egy-egy kedvezőbb ajánlatba, akár egy ikonikus helyszíntől sétatávolságra. Én a Booking oldalán találtam egy kicsi hotelt, ami a World Trade Center mellett volt közvetlenül, és árban sokkal kedvezőbb volt mint az AirBnb-k. 

És ha már az AirBnb-nél tartunk… Bár én nagyon szeretem az oldalt, és eddig csak pozitív tapasztalataim vannak az ott foglalt szállásokkal és vendéglátókkal kapcsolatban, a manhattan-i kínálat számomra nagyon meglepő volt. Az aprócska, közös fürdőszobás helységek magasabb áron futottak, mint egy teljesen felszerelt hotelszoba egy neves hotelben. Két éjszakáért többet kértek mint a budapesti albérletem havi lakbére, és még nem is volt annyira jó helyen, a többi opcióhoz képest. Azért így is számoljunk brutálisan magas árakkal:

ha 60 ezer forint/éjszaka áron találunk szobát Manhattan-ben, akkor még igen “jól jártunk”.

A Booking oldala nagyon jó, hogy kiszűrjük a nekünk megfelelő szállást, viszont ha megtaláltuk a kedvencünk, akkor mindenképp keressünk rá a hotel weboldalára is. Mivel a szállásoknak fizetniük kell, hogy a Booking keresési felületén feltűnjenek, ezért sokszor ott magasabb árral találkozhatunk, mintha közvetlenül a szállásadótól foglalnánk. Érdemes felhívni őket árajánlatért, hiszen sokszor több 10 ezer forintot is spórolhatunk, ha kikerüljük a közvetítő félt. 

A következő tippem, ha spórolni szeretnénk, hogy bár csábítóak a szobák kilátással, és hatalmas ablakokkal, egyáltalán nem érik meg a felárat. Annyi látnivaló van New York-ban; a felhőkarcolók, tetőteraszok, parkok, múzeumok, éttermek ki fogják tölteni a napunk nagy részét, így a szállás bőven elég ha csak a pihenésről szól. Az így megspórolt pénzt pedig költhetjük a kedvenc ételeinkre, és a kihagyhatatlan látnivalókra. És, hogy mik is legyenek azok a helyek amiket ne hagyjunk ki New York-ban? Cikksorozatom következő részéből kiderül. :)

Egy kis múzeumajánló: Budapesti Retro Élményközpont
Egy kis múzeumajánló: Budapesti Retro Élményközpont

retro-muzeum-20210827-csudaisandor-43_exact1980w.jpg

Egy igazi időkapszulát rejt Budapest egyébként is sok érdekességben, nevezetes helyszínben és emlékműben gazdag belvárosa. Az Október 6. utca 4-es száma alatt található, a Kádár-korszak „gulyáskommunizmusát” felidéző három emeletes múzeum kicsiknek és nagyoknak egyaránt sok élményt kínál. Az élményközpont a 1960-as évek elejétől az 1980-as évek végéig tartó időszakba, a Kádár-korszakba, repíti el a látogatókat.

De mégis hogyan érdemes megnézni a múzeumot?

Mivel egy interaktív múzeumról van szó, több ott eltöltött idővel kell számolni (2-3 óra alatt nem nagyon lehet megunni). Kisgyermekes családoknál kitűnő alkalmat nyújt a Budapesti Retro Élményközpont meglátogatására a nyári szünet, hisz akkor a gyermekek biztosan, de a szülők is nagyobb eséllyel érnek rá.

Talán az egyik legnagyobb erénye az élményközpontnak, hogy minden generációt le tud kötni.

Fiatalabbaknak, gyerekeknek az az érdekes, hogy láthatják, hogyan teltek az emberek hétköznapjai a Kádár-korszakban, az idősebbeknek pedig egy kellemes nosztalgia érzést nyújt: ismerős használati tárgyak, könyvek, szobrok, autók, hirdetések (és még sok minden más) tárul a szemük elé.

Azok a szülők, akik néha vágynak egy kis kikapcsolódásra, ami éppen nem a játszóházat, a játszóteret, a vidámparkot vagy a cirkuszt, esetleg a strandot jelenti, bátran elvihetik a legkisebbeket is. A múzeum annyiban mindenképpen kiemelkedik a többi közül, interaktív jellegéből adódóan, hogy mindenhol meg lehet valamit nyomni, kinyitni, tárcsázni, forgatni, arról nem is beszélve, hogy egy oldalkocsis motorba is be lehet ülni, valamint egy életnagyságú rendőrautót is lehet vezetni. Arról is külön gondoskodtak a múzeum üzemeltetői, hogy legyen egy játéksarok is, ahol meg lehet szólaltatni egy tangóharmonikát.

Ezen felül fel lehet próbálni a korszak jellemző ruháit, például a mára már a divatból teljesen kikopott otthonkát.

A történelemnek megvan a maga varázsa, főleg akkor, ha az ember élt is benne. Bár ami idősebb korosztályok   számára szinte tegnap történt, azt a fiatalabbak már a történelem tankönyvből ismerhetik meg, megvan annak a bája, amikor az ember belegondol, hogy hány éves volt és mit csinált, amikor Farkas Bertalan megjárta a világűrt, hogy mikor, mi ment a tévében, amikor ő annyi idős volt, mint gyermeke, unokája. Esetleg a Szomszédok?

Azok számára, akik megélték vagy rendelkeznek valamilyen ismerettel a korszakkal kapcsolatban, azok felfrissíthetik és kipróbálhatják a tudásukat a kihelyezett érintőképernyős kvízeken. Ismerősen csenghetnek a telefonfülkékben hallgatható Kádár-rendszeri viccek, dalok is (Katyusa, Internacionálé). Egy telefonon keresztül még Kádár, Brezsnyev, valamint Honecker hangját is meghallgathatjuk.

letoltes_9.jpg

Az ifjúság számára – akik valósággal beleszülettek a szabadságba – fontos, hogy minél jobban megismerjék a történelmet. A fiatalok gyakran elégedetlenek az élettel, néha nem árt, ha szembesítik azzal, hogy mennyit változott a világ a jobb irányába.

Bár a Kádár-rendszer „romantikusabb” tálalásaként is fel lehet fogni a látottakat, azért sokat árnyal a korszakra jellemző felületes, komolytalan ideológiai máz feltüntetése. A személyi kultuszt a múzeumban számtalan helyen utolérhetjük, legyen szó akár a Lenin- és Sztálin-képekről vagy szobrokról. Többször is találkozhatunk a kisdobos esküvel, az úttörők 12 pontjával.

Fontos az ilyen gyermekmozgalmak esetében, hogy a szép mellett meg kell látni a visszás dolgokat is. Persze, nagyon szép és jó lehetett, hogy elvitték táborozni a gyerekeket, programokat szerveztek, közösségi élményeket biztosítottak, de ez nem csak ebből állt.

Meg kell látni azt is, hogy „A kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának” vagy, hogy „Az úttörő erősíti a népek barátságát, védi a vörös nyakkendő becsületét”, illetve azt is, hogy „Az úttörő gyarapítja és védi a szocialista társadalom értékeit.”

1972_cpa_4123.jpg

Természetesen nem is az a célja a múzeumnak, hogy kizárólag negatívumokra fókuszáljon, az élhető, emberarcúbb szocializmus világát tárja a látogatók elé. Aki szeretne a nem-olyan-emberi részével találkozni a Rákosi Mátyás és Kádár János által fémjelzett időszaknak, az pár megállót mehet a kisföldalattival a Vörösmarty utcáig és benézhet a Terror Házába, a hírhedt Andrássy út 60-ba, ahol a kommunista rendszer ellenségei raboskodtak. A Terror háza megemlékezik a szélsőjobboldal magyarországi áldozatai mellett a kommunista kemény diktatúra áldozatairól is - ezt nem lehet, és nem is kell elvárni a Retro Élményközponttól.

A múzeum előterében van egy büfé is, ahol találhatunk retró édességeket, például jugoszláv jégkrémet. Ott áll egy zenegép is, ami természetesen ahhoz a korhoz tartozó dalokat játszik, például Máté Pétertől a Most élsz-t vagy az LGT Ő még csak 14 című számát.  

Az emberi jogok szelektív értelmezése - új szempontok az amerikai abortusz-döntés elemzésében
Az emberi jogok szelektív értelmezése - új szempontok az amerikai abortusz-döntés elemzésében

kepernyofoto_2022-06-28_12_40_02.png

Kép forrása: shutterstock.com

A Roe kontra Wade üggyel kapcsolatban hozott amerikai alkotmánybírósági döntés minden bizonnyal az utóbbi évtizedek legfontosabb politikai és kulturális fejleménye az USA-ban. Sokan hangsúlyozzák, hogy az eredeti döntés, amely elvette a tagállamoktól azt a jogot, hogy saját hatáskörben döntsenek arról, engedélyezik-e az abortuszt, jogilag annyira ingatag, sőt egyesek szerint alkotmányellenes, hogy csak idő kérdése volt, mikor írja felül egy más, konzervatívabb összetételű bíróság. Ennek ellenére szerintem kevesen gondolták, hogy a Donald Trump által kinevezett bírákkal többségbe került testület ilyen gyorsan lép majd.

Sokan, sokféleképpen elemezték már a döntést és annak következményeit. Két szerző, Mario Alexis Portella, a firenzei római katolikus egyházmegye kancellárja, közíró, illetve John Daniel Davidson, a The Federalist szerzője fontos szempontot hoznak be a vitába a közelmúltban megjelent cikkeikben: a liberális elfogultság szűrőjén túli emberi jogok aspektusát, egészen pontosan azt járva körül, vajon ahhoz, hogy egy adott csoport jogai érvényesüljenek, csakugyan el kell-e venni egy másik csoportét.

Az abortuszpárti oldal alapvetően úgy érvel, hogy a mostani alkotmánybírósági döntés elvette a nők döntési jogát arról, akarnak-e gyermeket, a feminista érvelés szerint pedig a saját testük feletti rendelkezés jogát.

Az életpárti oldalon ez utóbbi érvvel kapcsolatban sokan mutatnak rá annak képmutató és abszurd voltára Amerikában, azok után, hogy állami és szövetségi szinten egy sor rendelettel kényszerítették rá az embereket a maszkviselésre, illetve próbálták meg rájuk erőltetni a valójában még mindig kísérleti fázisban lévő Covid vakcinákat. Mario Alexis Portella és John Daniel Davidson nem a nők, hanem a gyermekek jogainak oldaláról vizsgálja a kérdést. Portella a gyermekjogok nemzetközi szabályozását vizsgálja, míg Davidson a rabszolgaság eltörlésével szembeni déli ellenállást állítja párhuzamba a mostani alkotmánybírósági ítélet kritikájával.

Cikkében Portella először arra mutat rá, hogy az emberi jogok nemzetközi szabályozása alapvetően egy rossz premisszára épül véleménye szerint. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának például, fejti ki Portella, az ember alapvető méltósága és értékessége a sarokköve, az ENSZ Alapokmányának 55. cikkelye pedig kimondja, hogy minden állam kötelessége előmozdítani az egyenlő emberi jogokat. Csakhogy a cikkely elmulasztja definiálni, pontosan melyek is ezek a jogok, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarált jogok pedig valójában nem abszolút érvényűek, mivel nem a természetjog és az abból fakadó erkölcsi elvek határozzák meg, így különböző megszorítások vonatkoznak rájuk. 

Ugyanilyen elmosódók a gyermekjogok körvonalai is az ENSZ közgyűlése által 1989-ben elfogadott Gyermekjogi Egyezmény, mely összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a gyermekek számára, így a a gyermekek életben maradását.

Már az 1959-es és az 1989-es Gyermekjogi Nyilatkozat is leszögezi a gyermekek jogát "a születés előtti gondoskodásra" illetve azt, hogy a gyermeknek "megfelelő jogi védelemre" van szüksége "születése előtt és születése után egyaránt."

A Gyermekjogi Egyezmény 1. cikkelye azonban csak annyit mond arról, mi a gyermek, hogy minden 18 év alatti emberi lény az, homályban hagyja, hogy vajon az egyezményben deklarált gyermekjogok érvényesek-e a meg nem született gyermekekre is. Mivel az egyezmény nem tisztázza, hogy az élet a megtermékenyüléstől, a fogantatástól vagy a születéstől kezdődik-e, ennek definíciója az egyes országok törvényhozóinak vagy bíróinak önkényes értelmezésétől függ, hangsúlyozza Portella. Mivel, ellentétben nem csak a keresztény hittel, de például az ókori görögök felfogásával is, a létezésnek kizárólag biológiai dimenzióit veszik figyelembe a nemzetközi nyilatkozatok és egyezmények, az emberi élet fogalma "teljesen önkényessé válik, annak ellenére, hogy a modern technológia képes detektálni a magzat szívverését már mindössze 18 nappal a fogantatás után, és hat hét után már a magzat agyhullámai is foghatók." Portella meglátása szerint az alapvető oka tehát, hogy jogszabályok lehetővé teszik, hogy a magzat életét kioltsák bármilyen ponton a születés előtt, az, hogy a magzatról ezek az egyezmények nem mondják ki, hogy személy.

Ez a gondolatmenet átvezet minket John Daniel Davidson cikkéhez, amelyben a szerző azt járja körül, miért hibás és káros a demokraták érvelése a Roe kontra Wade döntés érvénytelenítésének kritikájában. A demokraták alapvetően azt állítják, hogy a döntés antidemokratikus, sőt alkotmányellenes, mivel emberek egy csoportjának, jelesül a nőknek elveszi a jogát attól, hogy maguk döntsenek terhességükkel kapcsolatban. Joe Biden elnök egyenesen kijelentette, hogy az alkotmánybíróság döntése "elvette a nők alkotmányos jogát" az abortuszhoz.

Davidson felidézi, hogy annak idején a Demokrata Párt hasonló hozzáállást mutatott, amikor ellenezte a feketék emancipációját.

Emlékeztet a hírhedt 1857-es Dred Scott kontra Sandford amerikai alkotmánybírósági határozatra, amelyben az akkori bírák kimondták, hogy az Egyesült Államok Alkotmányában rögzített állampolgárság meghatározása nem foglalja magába az afrikai származású embereket, így az abban rögzített jogok és előjogok sem vonatkoznak rájuk. A rabszolgatartó déli államok képviselőihez és földbirtokosaihoz hasonlóan magyarul azt a nézetet képviselték, hogy Függetlenségi Nyilatkozat kitétele, miszerint "minden ember egyenlőnek teremtetett," a feketékre nem vonatkozik, azaz tulajdonképpen ők nem is emberek. Sok déli képviselő adott hangot akkoriban annak a meggyőződésének, hogy 

"Amennyiben az afrikai rabszolgaság intézményét eltörlik, a Dél az elnéptelenedés és a barbarizmus sorsára jut."

Mások kijelentették, mindenképpen ki kell válni az Unióból, mivel gondoskodni kell "minden tulajdonunk, beleértve ezt [a rabszolgákat]" biztonságáról. A déliek szilárdan hitték, hogy a rabszolga-felszabadítás alkotmányos jogaik elvételével egyenlő. Tehát, érvel Davidson, hasonlóan a mostani liberálisok felfogásához, a Dél azt állította, amennyiben nem tagadnak meg minden alkotmányos jogot emberek egy csoportjától, jelesül a feketebőrű lakosságtól, akkor a fehérek alkotmányos jogait veszik el. Ma az abortuszpártiak szerint amennyiben nem tagadják meg az emberi jogokat a magzatokról, a nőktől alkotmányos jogaiktól fosztják meg.

Davidson ezért figyelmeztet: "Örüljünk tehát a Roe megsemmisítésének, de legyünk tudatában a realitásoknak azzal kapcsolatban, mi vár még ránk. Egy polgárháború és három alkotmánykiegészítés kellett hozzá, hogy a Dred Scott ügyben kijavítsák az alkotmánybíróság Dredd Scott ügyben vétett hibáját. Ezúttal 60 millió meg nem született gyermek halála kellett ahhoz, hogy az alkotmánybíróság kijavítsa a Roe ügyben elkövetett tévedését. Számítsunk rá, hogy az elkövetkező napokban és hetekben a demokraták ugyanazokat a szecesszionista húrokat pengetik majd, mint elődjeik." Mario Alexis Portella is azzal zárja írását: "a küzdelem a még meg nem született gyermekekért csak most kezdődik."

Romokban Biden népszerűsége 520 nap elnökség után
Romokban Biden népszerűsége 520 nap elnökség után

107068368-1653675082307-gettyimages-1399599162-_m1_6685_62c0e9da-75ce-4a3f-99d2-c75f080cf176.jpeg

Bár az Egyesült Államok 46. elnökeként Joe Biden meglehetősen jól indította első 100 napját támogatottság tekintetében, igazán erőteljes esés pedig még 200 nap múlva sem volt érezhető, egy és fél év elteltét követően jelenleg nagyon nem kecsegtető számokkal néz szembe. De lássuk mit is jelent ez, mely közegekben érezhető a legnagyobb esés, illetve miért is különösen nagy probléma most ez az elnök számára.

biden1.png

Fotó forrása: FiveThirtyEight

A kép egészének megértéséhez érdemes a FiveThirtyEight projekt közvéleménykutatásokat összesítő eredményeit megtekinteni: eszerint Joe Biden elnök támogatottsága jelenleg 39.3 százalékon áll, míg az elutasítottsága 56.1 százalék. Mindez azt jelenti, hogy Biden kicsit több mint 520 nap elnökség után körülbelül 2.5 százalékkal népszerűtlenebb az amúgy közvéleménykutatásokban notóriusan nem túl kiemelkedően teljesítő Donald Trumpnál, Barack Obamával szemben 7 százalék fölötti az elmaradása, míg George W. Bushhoz képest több mint 30 – persze tudjuk, hogy a szeptember 11-ei történések utáni lépések végett Bush támogatottsága sokáig az egekben volt, elnöksége utolsó évében került csak 50 százaléka alá.

biden2.png

Fotó forrása: FiveThirtyEight

Valójában azonban az összehasonlítást a FiveThirtyEight projekt összes mért elnökével elvégezhetnénk, Biden abszolút mindenkitől vereséget szenvedne, vagyis minden elnöktől Harry S. Trumantól (1945-53) kezdődően.

Persze azt részletezni nem szükséges, hogy más időkről van szó, a hidegháborús logikában több közös ügy jelent meg, az amerikai közvélemény a mostanihoz képest általánosságban kevésbé volt polarizált, így kisebb-nagyobb eltérésektől eltekintve azt láthatjuk, hogy az elnökök – legalábbis elnökségeik első szakaszában – jobb megítéléssel rendelkeznek. A problémák sorozatát Biden számára jelzi azonban, hogy míg az első 100 napja rendkívül stabilnak mutatkozott – a támogatottsága gyakorlatilag 1 százalékot nőtt 53-ról 54-re –, és még a következő 100 sem hozott nagy zuhanást – a támogatottság 50 százalék körülire esett –, addig az azt követő szűk egy évben egyáltalán nem sikerült tartani a támogatottsági szintet, Biden pedig azon túl hogy (egyáltalán nem meglepően) szinte teljesen elbukott minden republikánus támogatást – a Reuters-Ipsos felmérés szerint a republikánusok összesen 7 százaléka értékeli Biden jelenlegi tevékenységét pozitívan –, a demokraták körében is érezhető egyfajta törés, a támogatottsága pedig már csak 73 százalék a körükben. Ami a további jellemzőket illeti,

Biden inkább mutatkozik nem sikeresen teljesítő elnökként a fehér amerikaiak szemében (elutasítottsága 64 százalék), a külvárosi (60 százalékos) és vidéki lakosok (70 százalékos elutasítottság) körében (csak tavaly egymillió szavazó állhatott át a republikánusok táborába, jellemzően külvárosiak), régiók tekintetében pedig elsősorban a déli államokban (63 százalék) és a Közép-Nyugaton (61 százalék).

Mindez nagy relevanciával bír, hisz míg a déli államok erős republikánus bázisokként működnek (nem csoda tehát, hogy a leghevesebb kritikák onnan érkeznek), Közép-Nyugaton fontos csatatér helyszínek találhatóak, és úgy tűnik, hogy míg 2020-ban épp Biden volt képes megfordítani államok egy részét a 2016-os Trump – Clinton csatához képest, addig egy most tartandó választáson nagy nehézségekkel nézhetne szembe akár Trump, akár egy más republikánus jelöltet illetően.

Az okok tekintetében problémák sorozatával néz szembe a jelenlegi elnök, amint pedig azt a Reuters-Ipsos felmérés is mutatja, az amerikaiak körében a legdominánsabb ügyként a gazdaság jelenik meg, mely kilátásai jelenleg korántsem rózsásak (elég csak az inflációra vagy az energiahordozók árára gondolni), különösen úgy, hogy elemzők már egyenesen a recesszió érkezésétől tartanak. Nem kétség továbbá, hogy Biden zuhanó népszerűségéhez az eredményesnek nem mondható külpolitikai tevékenységek is hozzájárultak, legyen szó az afganisztáni kivonulás körülményeiről és következményeiről, vagy épp az Oroszország által indított háborúra való reakcióról, amely kezdetben egyáltalán nem tűnt kudarcosnak, ám épp a gazdasági hatásoktól való félelem miatt sok kritikát hozott magával.

Ezen felül Biden az amerikai társadalomban érezhető hatalmas ellentéteket sem tudta az eddigiek során enyhíteni, sőt, a Demokrata Párton belüli törések is egyre erőteljesebbek, a mindenki elégedettségére játszó elnök pedig már nem tud a kezdeti hatékonysággal lavírozni a különböző érdekek sokasága között.

Végső soron pedig amellett sem érdemes elmenni, hogy a kampány során folyamatosan felmerülő gyengeség és erőtlenség újra meg újra megjelenik az elnökség során is, és bár vitákat lehet folytatni arról, hogy mennyire szignifikánsak is ezen ügyek, de egy elnök reputációját nem sokat segítik az olyan történetek, mint például a furcsán részletes és alapvető dolgokkal foglalkozó súgókártyák nyilvánosság elé kerülése, vagy épp a sorozatos csetlések-botlások – legyen szó sajnálatos módon konkrét esésekről.

biden3.png

Fotó forrása: Reuters-Ipsos

Biden népszerűségének zuhanása két szempontból is még nagyobb aggodalomra adhat okot, egyrészt a novemberi időközi választásokra kifejtett hatás miatt, ahol bár hagyományosan sem szerepel általában jól a hivatalban lévő elnök pártja – ez részben természetesnek mondható, hisz elégedetlenség esetén itt lehet igazán visszavágni az elnökválasztást követően –, ám amennyiben Biden támogatottsága a továbbiak során is hasonló tendenciákat követ, a vártnál is nagyobb vereség jöhet a demokraták számára. A másik – és talán még fundamentálisabb – probléma, hogy a rövid távú gazdasági kilátások sem globálisan, sem az Egyesült Államokban nem néznek ki jól, miközben más jellegű turbulenciák sokasága is kíséri az elnököt, így egyelőre nem arról van szó, hogy egy-két rövid távú ok miatt növekedne az elégedetlenség, hanem sokkal inkább arról, hogy komplex és könnyű módszerekkel nem megoldható ügyeket kellene kezelni meglehetősen gyorsan és célravezetően. Kérdés, sikerül-e...

Kiemelt fotó forrása: CNBC

 

Főispán? Vármegye? Gumicsont!
Főispán? Vármegye? Gumicsont!

varmegye.jpg

Az áprilisi választások után sem állt meg az élet a magyar politikában, még a nyári szünet előtt több érdekes javaslat alakítja a napirendet. Sokakat sokkolt a hír: Magyarországon újra bevezethetik a főispán tisztséget, a megyéket pedig leválthatja a történelemórákról ismeretes vármegye. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté azt is felvetette, hogy 2024-től egyszerre, májusban tartanák meg az Európai Parlamenti választásokat és az önkormányzati választásokat. Ezek igen jelentős, nagy változások, lehetetlen elmenni fölöttük.

De mégis miért áll elő ilyen nagymértékű javaslatokkal a kormánypárt? Milyen reakciókat váltott ki, milyeneket lehet várni? Milyen racionalitás állhat mögötte? Mit reagált az ellenzék ezekre a javaslatokra?

A Fidesz-KDNP a történeti alkotmányosságra és hagyományra hivatkozva vezetné be újra a vármegyéket és az ispánokat. Nem ez lenne az első eset, amikor a történeti folytonosságot alkalmazzák, mint indokot. A rendszerváltás alkotmányának a lecserélése az Alaptörvényre is egy ilyen aktus volt; az 1949. évi XX.-as törvény (volt kommunista alkotmány) módosítását nem tekintették elég legitimnek, megszakítottságot véltek felfedezni a magyar történeti alkotmányosságban. 2011 után ismét elérkezettnek látták, hogy történelmi érvek mentén módosítsanak.

alaptorveny.jpg

Valamivel több mint ezer év jogkódexeire, törvénykezéseire, sarkalatos törvényeire, szokásjogára hivatkozni szimbolikus. Az, hogy a megyék helyett a vármegye kifejezés lesz használatos, nem valószínű, hogy lényegi változásokat fog magával hozni. Az, hogy a kormánybiztosokra főispánként kell majd hivatkozni, se jelent majd fundamentális jogkörbővülést vagy csökkenést, mindenesetre érdekes lesz az alkalmazása. Magyarországon több mint 70 év után ezeket visszavezetni meglehetősen váratlan fejlemény, pedig nem előzmény nélküli. Az 1990-es választás utáni Parlament már foglalkozott a vármegyék kérdésével, de a jobbközép koalíciónak nem volt meg a kellő többsége ahhoz, hogy ebből ténylegesen legyen is valami. A 2010-es „fülkeforradalom” után is felmerült az előbb említett problematika, nem mellesleg a történeti felsőház újra beemelése az intézményrendszerbe is szóba jött, de nem lett belőlük semmi.

Bár korainak tűnhet, mégis érdemes elgondolkodni azon, hogy ez a módosítás mennyit árthat a kormánypártnak. Az ellenzéki média, az olvasótábora remekül szórakozik az egészen, a kormányoldalt mérsékelten, de megosztja, elég elvont dolog a többség számára a historizálás mentén történő alkotmányozás. A népszerűségi mutatók, a közvéleménykutatások majd megmutatják, hogy mit fog mindez kiváltani a társadalomból.

De akkor mégis miért most hozakodik ezzel elő a kormánypárt? 12 évnyi kétharmados parlamenti többséggel (ami időközi választás miatt ugyan volt, hogy nem volt meg) ezt szinte bármikor megtehették volna. Itt jön a képbe a másik javaslat, hogy egyszerre tartsák meg az önkormányzati és az EP választásokat.

kocsis.jpg

Jelentőségét tekintve mindenképpen fontosabb a politika számára, hogy az önkormányzati választást október helyett májusban vagy júniusban akarják megtartani. Annál mindenképp lényegesebb, hogy most vármegye-e a megye, vagy főispán-e a kormánybiztos. Azonban a közvéleményt mégiscsak az utóbbi foglalkoztatja, ami érthető, a javaslatot emészteni kell még, meredeknek tűnik sok szempontból. Azonban ebből nem következik, hogy az ellenzéknek is erre kellene összpontosítania.

A hír hallatán az ellenzéki politikusok egy része, például Mesterházy Attila, Ujhelyi István, Niedermüller Péter, Karácsony Gergely rögtön valami Facebook poszton keresztül poénkodva reagált; a pillanatnyi népszerűség senkinek sem árt. Azonban Ceglédi Zoltán rámutatott, hogy:

Ha tényleg szembejön egy gumicsont, azt meg nem ismeritek fel. Drága ellenzéki közönség, Orbán a vármegyékkel meg az ispánokkal megnyomta rajtatok a gombot, és csináljátok is a műsort az üzenőfalon meg a címlapokon, mint a cintányéros makimajom.

Felmerül a kérdés, hogy az ellenzéknek jelen pillanatban tényleg a „gumicsonttal” kell-e foglalkoznia, vagy inkább érdemben foglalkozni a kormánypárt által belebegtetett módosítással. Akárhogy nézzük, ez a fejlemény is már többnapos, az ellenzéki értelmiségi holdudvarnak, tanácsadóknak igazán a politikusok fülébe kellett volna már súgnia valamit.

2019_1.jpg

Már csak azért is, mert a napnál is világosabb, hogy a Fidesz-KDNP ezzel a javaslattal alapvetően írná felül a jövőbeli ellenzéki politizálást. Az EP választás egy tisztán listás választás, az ellenzéki pártok már az országgyűlési választás után utaltak arra, hogy egyedül fognak indulni. Az önkormányzati választás más logika alapján működik, itt faluról falura, városról városra, kerületről kerületre komoly kormány-ellenzéki párviadal várható. A 2019-es önkormányzati választáson elért ellenzéki sikerek mutattak arra, hogy együtt több esélyük lehet a kormánypárti jelölttel szemben, elkerülhetetlen, hogy koordinálják a jelöltállítást.

Az EP választáson a pártok szabadon kampányolhatnak, egyedül, a saját víziójukat próbálják meg eladni a választók számára, a sajátjaikat próbálják mandátumhoz juttatni. Az önkormányzati választáson - feltéve, ha nem mondanak le az összefogásról - akkor valami közös mellett, valaki közösért kell kampányolniuk. Mindez egyedül a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk számára nem okoz problémát, hiszen mindkét alakulat egyedül fog indulni, önálló szereplőként. Nem mellesleg a kormánypártnak van a legtöbb erőforrása ennek a menedzselésére, a jobboldali radikálisok pedig a parlamenti jelenléttel járó pénzbeli támogatás miatt jelentős tőkéhez jutnak, így nekik sem fog majd gondot okozni a kettős kampány.

Először fog majd a Mi Hazánk annyi pénzből gazdálkodni, mint a többi releváns párt.

Az ellenzéknek sikerült megoldania azt a talányt, amit a választási rendszer változásai jelentettek; az előválasztás alkalmazásával a látszat szerint tudták összpontosítani az erejüket. Azonban a kampány során kiderült, (de a választás után is) hogy ez az együttműködés nem működött olajozottan. A partikuláris érdekek ütközése, a romboló viták mára egy darabjaira hullott, népszerűtlen, önbizalomhiányos, az útkeresés legelején álló baloldali ellenzéket hagyott maga után. A választás után kevesen gyakoroltak önkritikát az összefogott ellenzék részéről, leginkább egymást okolták, elégtelennek tartották a másik teljesítményét. A végtelenségig nem lehet hivatkozni az erőviszonyok egyenlőtlenségére, az ellenzéki politikusokat is megválasztották, elfogadták a játékszabályokat, képviselniük kellene a szavazóikat ebben a kérdésben is.

mi_hazank.jpeg

A Mi Hazánk új erőként nem riadt vissza a parlamenti szerepléstől, ők vállaltan a konstruktív ellenzék szerepét vették fel, mindig vissza fognak csatolni a kormányoldal részéről jövő impulzusokra. A Jobbik 2010-től a néppártosodásáig képviselte a történeti alkotmányosságot, ugyanúgy elutasította a rendszerváltás alkotmányát, a Rákosi és Kádár fémjelezte időszakot. A Fideszt meg is vádolta a Jobbik, hogy igazából az ő programjukat hajtja végre Orbán Viktor. A két párt szinkronban bírálta a rendszerváltás utáni politikai rendszert, bírálták a liberális demokráciát, a régi struktúrákat. A Jobbik valamivel messzebb merészkedett a historizálásban, ez a radikális pozícióból következett.

Ugyanez igaz a Mi Hazánkra is, Toroczkai pártja többek közt a csendőrség intézményét is visszahozná, mint rendfenntartó erőt, ezt most is hangsúlyozták, rátették még egy lapáttal a Fideszre. A Mi Hazánk válasza várható volt és logikus, számukra nem okoz kellemetlenséget a vármegye vagy a főispán tisztsége, az általuk képviselt értékek alapján még rá is tudnak kontrázni a javaslatra. Beletudták építeni a jelenlegi bűnüldözés kritikájukba, szerintük egy bűnözőnek több joga van, mint kellene. A hagyományos intézményekhez való visszanyúlás aktuálissá teheti a Mi Hazánk programjának ezen részét.

Mégis minek lehet értékelni ezt a javaslatpárost a kormány és az ellenzék részéről? A kormány részéről egy, a figyelmet a hatalomtechnikáról elterelő gumicsontot lehet látni, míg az ellenzék részéről, ha nagyon kritikus akarok lenni, akkor az érdemi politizálás alól felmentést adó mentőövet. Az ellenzéknek nem az ispánokon, sóadókon, tizedeken és Ludas Matyin kellene élcelődniük, hanem érdemben politizálni. Az élet nem állt meg, illetve bármennyire úgy tűnik sokaknak; az időben sem mentünk vissza.

Roe v. Wade - összefoglaló szemle
Roe v. Wade - összefoglaló szemle

Miről is szól ez a dolog odaát, az óceán túloldalán? Az Amerikai Népszava segít eligazodni. Szemlénk.

A Trumppal hatalomra jutott szélsőjobb beindította a nyílt kultúrháborút, aminek fasizmus vagy totális bukás lesz a vége 

trump-ima.jpg

[...] Ku Klux Klan [...] rasszista, fajgyűlölő, nőgyűlölő és nyíltan fasiszta Trump [...] egyre dermesztőbb [...] puccsot szervez [...] alelnök meggyilkolás [...]

[...] szélsőjobboldali csürhe [...] likvidálás [...] Trump [...] szélsőjobboldali fasizmus [...] puccs [...] fasiszta diktatúra [...]

[...] szélsőjobboldal [...] vallásos kultúrharcosok [...] vallásos, szélsőjobboldali, fasisztoid ideológia [...]

[...] rémálomnak beillő Trump-korszak [...] pusztító [...] szélsőjobboldali puccs [...] fasizáló nyílt kulturharc [...] szélsőséges [...] fanatikus fundamentalista-fasiszta neoprotestáns vallási mozgalom [...] radikalizálódás [...] adócsaló prédikátor [...]

A neoprotestáns [...] neoprotestáns hívek [...] szélhámos [...]

[...] abortusz gyilkosság [...] vallási alapon és érzelmileg fanatizált [...] Trump [...] köztörvényes bűnöző [...] adócsaló [...] nőverő [...] háromszor elvált parázna [...] elitprostitúció [...] sarlatán [...] Trump [...] adócsaló [...] bűnöző [...] fundamentalista pünkösd [...]

[...] mohó, gyűlölködő, hataloméhes és pénzéhes [...] totális elmebeteg [...] hamis igények [...] felkorbácsolt kulturharcos vágyak [...] szélsőségessé fanatizált hívek[...] kulturharcos, fasiszta [...]

Trump [...] mágus [...] vallási szélsőségesek [...] szélsőséges vallásos [...]

[...] vad keresztényfasiszta államok[...] totális elmebeteg fasiszták [...] 

Trump [...] keresztényfasiszta [...] fasiszta diktatúra [...] középkori inkvizíció [...]

[...] tragédiák [...] esztelen és borzalmas történetek [...] fanatikus keresztényfasiszta szörnyetegek [...]

[...] “keresztény” városok [...] legszörnyűbb disztópiák [...] bűnözés és erőszak [...] vallási fanatikus őrültek [...] szörnyűség és tragédia [...] alvilág [...] bűnözés [...] tömeges elhalálozás [...] totális morális züllés [...]

Szolgálólányok meséje.

[...] hazug [...] szemforgató banda [...] legszennyesebb bűnök [...] disztópikus szörnyetegek [...] deformált lelki betegek [...] aljas hazug képmutatók [...]

[...] kereszténységből fasiszmus [...] törvénykező szörnyetegek [...] középkori keresztény [...] lángoltak a máglyák [...] Isten nevében kivágták a terhes nők hasából a magzatot és beleszántották élve az embereket a földbe. [...] kereszténység [...]

[...] neoprotestáns [...] középkori katolikus [...] orosz titkosszolgálat [...] népirtás [...] a kereszténység nevében legyilkolnak [...] lövöldözés [...]

[...] fanatikus republikánus [...] tömegesen hal [...] színes börű nők [...] szenespince [...] kuruzsló [...] republikánus szörnyeteg [...]

[...] “kereszténynek” [...] gyűlölködő szenny[...] szélsőjobboldali összeesküvéselmélet [...] fake news [...] fasizmus [...] nácizmus [...] “kereszténység” [...] intolerancia [...]

[...] vallásos fanatikusok [...] bűnözők [...] gyűlöletet szítanak [...]

[...] republikánus [...] megerőszakol [...] fanatikusok [...] lelőnek az iskolai osztályában a republikánusok [...]

[...] fanatikus “keresztények” [...] elmebeteg, “buzgó keresztény” [...]középkor[...] antiliberális fasiszták [...] aljasság.

[...] fanatizál [...] tudatlan hívők [...] abortusz [...] holokauszt [...] népirtás [...] katolikus pap, kereszténydemokrata [...] önkielégítés [...] gyilkosság [...] népirtás [...] fehér keresztény férfi [...]

[...] keresztényfasiszták [...] politikailag belebuknak [...] mind egy szálig elpusztulnak [...]

[...] Isten [...] Jézus [...] fasiszta törvény [...]

Merre tart világunk? A nemzetközi rendszer alakulásáról
Merre tart világunk? A nemzetközi rendszer alakulásáról

borito.jpg

Meglehetősen komplikált időket élünk, rengeteg és nagy változás van a küszöbön, csak még nem tudjuk, hogy mik lesznek azok. Lehet, hogy mindezt az orosz-ukrán háború közelsége mondatja velünk, európaiakkal, hogy a világrendszer egészét érintő folyamatok zajlanak világunkban. Hiszen egy közel-keleti embernek, aki rendszeresen az instabilitással szembesül, annak már fel se tűnik, hogy egy újabb háború zajlik a bolygónkon. A délszláv háború óta béke honolt az öreg kontinensen; az emberi gonoszság által elkövetett borzalmakról a televízióban, illetve az internetes hírportálokról tájékozódhattunk.

Azonban most a keserű valóság itt van a szomszédban, és ki tudja, hogy meddig. Erre azonban több egyéb aggodalomra okot adó tendencia is rakódik. Gondoljunk csak a tajvani helyzetre, a fegyverkezésre, a rendezetlen iráni atomprogramra, vagy a befagyott örmény-azeri konfliktusra. Hogy megértsük mostani világunkat, ahhoz több nagy elméletet is segítségül hívhatunk. Ilyen például a realizmus, a liberalizmus és a konstruktivizmus: ezek mind megpróbálják a saját szemüvegükön keresztül leírni a világ működését, magyarázattal előállni annak milyenségéről.

salt_2.jpg

A realizmus a nemzetállamokat tartja a nemzetközi kapcsolatok szereplőinek, mivel nincs egy központi hatalom, amely erőszakkal be tudná tartatni a nemzetközi jogokat és normákat, így a világunk egy anarchikus hely. Az államok önérdekkövetők, általános bizalmatlanság lengi be a többiekkel való kapcsolattartást, próbálnak minél nagyobb befolyással bírni az események alakulásában, a nemzeti érdeknek akarnak érvényt szerezni. Ha béke van, akkor az a nemzetközi rendben beállt erőegyensúlynak köszönhető. Ha pedig ez elmozdul valamilyen irányba, akkor várhatóan egy hatalom majd megpróbálja kihasználni a másik térvesztését. Alapvetően antropológiai pesszimizmus jellemzi, tehát az ember természetét eredendően rossznak gondolja. Az államok ezek után miért lennének különbek? A hidegháború alatt ez az elmélet volt a domináns, ez volt Henry Kissinger, volt amerikai külügyminiszter kora.

A liberalizmus úgy gondolja, hogy az államok közötti versengés mérsékelhető, ha közös intézményeket hoznak létre, ahol megoldják a nézeteltéréseket, nem súlyosbodik a konfliktus. A nemzetközi kereskedelem pacifikálja a nem-demokratikus berendezkedéseket, felismerik, hogy a békés, demokratikus fejlődés jobban kifizetődik. A demokrácia-exporttól azt várják, hogy a kanti örök béke fogja bejárni a glóbuszt, mivel demokráciák nem háborúznak egymással. A globalizációtól azt várják, hogy az államok egymástól való függése (interdependencia) miatt inkább lemondanak az erőszak alkalmazásásról, mert a zavartalan kereskedelem előnyösebb.  

fukuyama.jpg

Az emberképe a liberalizmusnak optimista, hisz a haladásban, a fejlődésben, az ember meg tud változni a jó irányába. Egy jó demokrata országvezető meghallja, ha az emberei nem akarnak vért ontani vagy nem akarják a sajátjukat folyatni, míg egy zsarnokot nem kifejezetten érdekli az állampolgárok jólléte. Ha egy zárt diktatúrát megcsapja a szabadkereskedelem és az innováció szele, akkor egyszer kiszabadulhat a szellem a palackból. Több más tényező mellett a világkereskedelembe történő betagozódás miatt is omlott össze a „Gonosz birodalma” és csatlós államainak tömbje. A gazdasági liberalizáció rámutatott a szocialista tervgazdaság egy helyben toporgására, megújulásra képtelenségére. A bipoláris világrend vége és a velejáró demokratizálódási hullám pont emiatt volt olyan biztató a liberalizmus szempontjából, amit Francis Fukuyama híres műve: „A történelem vége és az utolsó ember” is tárgyal. Azt hitte az amerikai politológus, hogy a liberális demokrácia végérvényesen győzedelmeskedett mint politikai berendezkedés, nem lesz alternatívája, mivel az összes addigi elbukott, idő kérdése, míg minden ország felismeri, hogy ez az egyetlen királyi út.

A harmadik nagy elmélet a konstruktivizmus, ez egy viszonylag új elmélet. Az előzőekkel ellentétben a konstruktivizmus nem redukálja a folyamatalakítást az államok vagy intézmények szintjére. Az egyszeri emberek is komolyan befolyásolhatják a történelem vaskerekének a forgását. Ugyan az elitek kezében van a politikacsinálás, de az őket megválasztók visszacsatolása alapvetően befolyásolhatja, hogy mit tesznek meg és mit nem. Egy konstruktivista a feszültségeket tárgyalással, párbeszéddel akarja feloldani, az érdekeket megpróbálja egyeztetni a felek közt, amelynek a végén egy mindenkinek jó, konszenzusos megegyezés van.

De ezek közül a szemüvegek közül melyikkel lehet a legélesebben látni világunk történéseit? Melyik elmélet segít jobban megérteni a nemzetközi rendszer alakulását?

hobbes.jpg

Több arra utaló jel és esemény van, hogy a realizmus lesz a domináns elmélet az elkövetkezendő időszakban, ez természetesen nem egy üdvözítő jelenség. Senki sem akarna egy hobbesiánus világban élni, ahol ember embernek a farkasa, ahol állandó a veszély. Márpedig a realizmus világképe inkább erre hajaz.

A nemzetközi béke egyik legfontosabb intézményes garanciája a világon az ENSZ Biztonsági Tanácsa, ez egy olyan szerv, ami a legfontosabb békét érintő kérdésekben dönt, például szankció bevezetéséről, ajánlásokat tesz, de erőszakot is alkalmazhat. Egy hátulütője van: konszenzusos döntéseket hoz a BT, ha egy tag vétózik, akkor nincs döntés, cselekvésképtelen a szerv. Ilyenkor, ha egy döntés meghozatalában ellenérdekelt egy tag, akkor politikai döntést hoz és nem engedi át a javaslatot. A hidegháborúhoz hasonlóan most is az lesz várható, hogy az Egyesült Államok, Oroszország, de a változó erőviszonyok közepette Kína is majd többször fog vétóval élni és keresztbe tenni a vetélytársaknak.

Már maga az orosz-ukrán háború is egy, a realizmusra jellemző anarchikus rendetlenség jelensége, hiszen belengi a hatalmi versengés. A NATO keleti terjeszkedése, Ukrajna atlantista politikája az orosz érdekekbe ütközött, az ukránok érdeke pedig egyértelműen a nyugati nyitás volt. Ha véget ér a konfliktus, akkor nem valószínű, hogy egyhamar helyre fog állni a bizalom Oroszország és a Nyugat közt. A gazdasági szankciók érthető alkalmazása sem afelé mutat, hogy a liberális pacifizmusnak van itt az ideje és a szabadkereskedelemnek.

orosz_ukran.png

Az Európai Unió működése a háború kapcsán is megmutatta, hogy a nemzetállamok az elsődleges szereplők. Orbán Viktor a magyar emberek érdekére hivatkozva lép fel a szankciók energiaiparra is történő kibővítése ellen. Ez azt mutatja, hogy uniós szinten is megkerülhetetlen a tagállamok érdeke, továbbra is a nemzeti kormányok alakítják a folyamatokat. Hozzátartozik, hogy más kelet-közép-európai államnak is érvényesült az érdeke azáltal, hogy nem kell rövid időn belül elhagyniuk az orosz energiahordozókat.

Kína és Tajvan viszonya a mai napig egy rendezetlen kérdés: Kína úgy gondolja, hogy egy Kína van, tehát csak idő kérdése, amíg a szigetországot magukhoz csatolják. A világ figyelmét nagyrészt az ukrajnai állapotok kötik le, azonban elég aggasztó, ami az elmúlt időben a két ország között zajlott. Május végén kínai vadászgépek megsértették a tajvani légteret, azóta háborúval is fenyegetőzött Peking, illetve újra berepültek. Ezek az események sem az egymás iránti feltétlen bizalmat erősítik, a realista hatalompolitika érvényesül. Kína egyébként is egy elég önérdekkövető szereplője a nemzetközi rendszernek, folyamatosan feszegeti a rendszer határait, próbál teret nyerni, ha kell, akár mesterséges szigeteket hoz létre, azokon pedig katonai bázisokat. A Joe Biden vezette Egyesült Államok szavatolja Tajvan védelmét, történelmileg Washingtontól függ a szigetország biztonsága. A Fehér Ház jól teszi, ha felkészül a legrosszabb forgatókönyvekre is.

tajvan_kina.png

Az olyan latorállamok, mint Észak-Korea és Irán, állandó fenyegetést jelentenek a nemzetközi békére és biztonságra, de most nem róluk szólnak a hírek. Azonban, ha valaki tudja, milyen kisgyermekre vigyázni, akkor nem ismeretlen fogalom számára a „gyanús csönd”. Ha az erőfitogtatás, a fenyegetőzés és a titkos készülődés lesz a meghatározó eszköztára a Nyugat ellenfeleinek, akkor várhatóan Teherán és Phenjan mint ezen eszközök legtapasztaltabb alkalmazói, élni fognak vele. Irán esetében mindig felmerül az atomprogram kérdése és az urándúsítás. Nem valami biztató, hogy megrekedtek a tárgyalások Teherán és Washington között, pedig a térség stabilitása szempontjából kulcsfontosságú, hogy kiegyezzenek a felek az Iránt sújtó szankciók feloldásáról és az atomprogram nemzetközi felügyeletéről.

Örményország és Azerbajdzsán között több évtizedes konfliktus áll fent a Hegyi-Karabah-al kapcsolatban, mindkettő igényt tart rá, a saját földjének tekinti. A legutóbbi háborúban az örmények vereséget szenvedtek, Jereván és Baku között az erőviszony az utóbbi javára mozdult el. A 2020. őszi háborús győzelem óriási siker volt Ilham Alijev rezsimje számára, a győzelemmel szinte bebetonozta a nem olyan stabil hatalmát. De ahogy a kilencvenes években sem, úgy most sem valószínű, hogy örökké elássák a csatabárdot. Az örmények minden félelme megalapozott, hogy Azerbajdzsán egyszer ismét úgy dönt, hogy további területeket akar és újból támadást intéz.

hadrut-execution-16-10-20.jpg

Az is egy sokat mondó jelenség, hogy Európa, illetve a NATO erőteljes fegyverkezésbe kezdett. A Magyar Honvédség is a képességeit növeli, új harckocsikat, repülőgépeket vásárol. Németország még csak most döbbent rá, hogy a kontinens gazdasági nagyhatalmaként jelentősen elavult és eszközhiányos hadsereggel bír, sok fejlesztés vár a Bundeswehrre is. Nagy eséllyel a NATO-tagországok nagy arányban fogják teljesíteni a 2014-es walesi csúcson megállapított védelmi ráfordítást, amelyet az országoknak a saját GDP-jük 2%-ból kell, hogy finanszírozzanak.

A sorokból kitűnik, hogy ez egy eléggé pesszimista világlátás, sok jóval nem kecsegtet. A jelek szerint várható, hogy az érdek menti politizálás háttérbe fogja szorítani a magasztos célokat. De amennyiben a nemzetközi politika ilyen vagy ehhez hasonló mederben fog zajlani, akkor talán jobb lesz néha pozitívan csalódni, mintsem rácsodálkozni, hogy mikre képesek egyesek. Kényelmetlen felvenni a realizmus szemüvegét, nem jó dolgokat lehet vele látni, de ezekben az időkben mégis ez bizonyulhat a legélesebbnek.

süti beállítások módosítása