Reaktor

A kommunista ideológia áldozata Budán: József főherceg palotája
A kommunista ideológia áldozata Budán: József főherceg palotája

jozsef_fohercegi_palota_1906_erdelyi_mor_wiki.jpg

Buda várában állt egykor József főherceg palotája. Az épület a Nemzeti Hauszmann Program keretében újjáépül, így a jövőben eredeti pompájában láthatjuk. Igazán érdekes azonban a palota múltja, amely összefonódott a katonaság történetével, de a Teleki családhoz is kötődik. Hogyan is alakult a régi és leendő épület története?

Az épület gyökerei

A palota helyén a középkorban több ház is állt, melyek pincéiből egyébként értékes leletek kerültek elő egy 2021-es régészeti feltárás során, például Mátyás király ezüstdénárjai. Az épületeket bizonyosan a törökök is használták, de Buda 1686-os ostromakor ezek is elpusztultak, hasonlóan a legtöbb budai építményhez.

A török kiűzése után a későbbi Szent György téren és környékén főként katonai céllal építkeztek – raktárakat, kaszárnyát, laktanyát.

Az egyetlen beépítetlen telket 1787-ben a hadsereg eladta – mégpedig az egyik legismertebb erdélyi eredetű arisztokrata család sarjának, gróf Teleki József ugocsai főispánnak, koronaőrnek.

A Teleki-palota

Teleki nem saját elhatározásból, hanem személyi titkára, Cornides Dániel javaslatára vásárolta meg a palotát, aki egyébként korábban a híres dunai hajós, Wesselényi Miklós apjának volt a nevelője. A telken a koronaőr tizenkét lakásos palotát építtetett, amely 1789-ben készült el.

teleki-palota_1837_vasquez.jpg

A Teleki-palota ábrázolása 1837-ből (forrás: Wikipedia)

A palota mérete miatt – bár a családnak is volt itt egy rezidenciája – bérlakásokat alakítottak ki, elsődleges funkciója is ez volt, ugyanakkor a köztudatban Teleki-palotának nevezték.

1857-ben azonban a palotát megvásárolta a császári kincstár – és ismét a katonaságé lett a főszerep.

A katonaság ereje

A kincstár elsőként az egykori uralkodó, II. Lipót (1790-92) unokájának, Habsburg-Tescheni Albert főherceg altábornagynak utalta ki, aki 1851-59 közt Magyarország katonai kormányzója volt. Konzervatívként a bécsi udvar feltétlen híve, aki nem riadt vissza az erőszakos megoldásoktól sem – egyébként éppen emiatt kellett az 1848-as bécsi forradalom idején Itáliába távoznia, hiszen a katonaság tüzet nyitott az embertömegre, és meg voltak győződve arról, hogy a főherceg parancsára –, ugyanakkor látta a módszerek tarthatatlanságát, és bizonyos engedményekre is hajlandó lett volna, például jobban bevonta volna a magyar nemességet a birodalmi hadsereg irányításába – igaz, leginkább az 1848-ban Magyarország ellen harcoló Benedek Lajosban (1849-ban vezérőrnagy) bízott. Ezek ugyanakkor az udvar számára elfogadhatatlanok voltak – ezért mondott le 1859-ben.

A kiegyezés után először a Belügyminisztériumot helyezték el az épületben, azonban csakhamar ismét a katonaság került előtérbe, ugyanis itt alakították ki a Honvéd Főparancsnokságot 1873-ban. A főparancsnok ekkor a legmagyarabb Habsburgnak, József nádornak a fia, József Károly Lajos főherceg volt.

Ismét magánkézben – katonai funkcióból lakóépület

A Budai Vár dualizmus-kori átalakítása természetesen a katonai célú épületeket sem hagyta érintetlenül, sőt. 1889-ben ugyanis elkészült a Honvédelmi Minisztérium új épülete, és átköltöztették a palotából a hivatalokat. József főherceg ugyanakkor nem hagyta el a palotát: maga számára vásárolta meg, és 1902-ben átalakíttatta, mégpedig Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján – akik együtt tervezték többek között a Zeneakadémia vagy a mai Debreceni Egyetem főépületét, de a Klotild-paloták is az ő nevüket dicsőítik a Ferenciek terén.

jozsef_fohercegi_palota_diszlpecsohaza.png

A palota díszlépcsőháza - forrás: vasarnap.hu

József főherceg halála (1905) után fiának, József Ágost főhercegnek a családja lakta az épületet. József az összeomlás évében, 1918-ban királyi helytartó (homo regius) volt, illetve a Tanácsköztársaság bukása után 1919 augusztusának elején kormányzónak nyilvánította magát (amelyről még a hónapban le kellett mondania Horthy javára). József főherceg 1944-45-ben a nyilasokat is üdvözölte, illetve részt is vett bizonyos eseményeiken, ugyanakkor ezeknek a körülményei tisztázatlanok. Egyébként főként katonai érdemei voltak, és többnyire ezen a szemüvegen keresztül szemlélte a világot. A második világháború következményeként azonban nyugatra menekült, és 1962-ben külföldön is halt meg (Nyugat-Németország).

A palota sorsa: a háborús majd az ideológiai pusztítás

A palota nyugati szárnyát Budapest ostroma során találatok érték, ugyanakkor menthető lett volna.

218116602_546052826751287_4597229498017594372_n-1024x683.jpg

Az újjáépülő palota látványterve - forrás: Várkapitányság, vasarnap.hu

Nem is bontották le rögtön, ugyanakkor 1953-ban kiürítették, az 1960-as években pedig felgyújtották egy filmforgatás miatt. 1968-ban ideológiai háttérrel lebontották, majd romkertet hoztak létre a helyén. A palota a Nemzeti Hauszmann Program keretében épül újjá.

bundesarchiv_bild_101i-680-8282a-38a_budapest_panzer_vi_tiger_ii_konigstiger.jpg

csoj0yf.jpg

A palota 1944-ben és a palotát ért sérülések (jól látható, hogy menthető lett volna) - forrás: Wikipedia, vasarnap.hu

 

Borítókép: a palota 1906-ban (forrás: Wikipedia)

A fiktív alkotmány, amit senki sem tartott be - az 1949-es alkotmányról
A fiktív alkotmány, amit senki sem tartott be - az 1949-es alkotmányról

 

d_sos20161121010.jpg

A Reaktor Podcast mai vendége Dr. Horváth Attila, alkotmánybíró, jogász, jogtörténész és egyetemi tanár, akivel a kommunista alkotmányról, azaz az 1949. évi XX. törvényről beszélgettünk.

és Apple Podcast-en is.

Mielőtt belevágunk a kommunista alkotmány részleteibe, beszéljünk egy kicsit Magyarországról még a kommunista idők előtt. Milyenek voltak a magyar alkotmányos viszonyok 1949 előtt?

Magyarországnak egy történeti alkotmánya volt, ami ugye az Alaptörvény szerint is az 1944. március 19-i német megszállással veszítette el érvényét, hatályát, hiszen akkor az országot megszállták, a szuverenitását elvesztette, és innentől kezdve tulajdonképpen egy ilyen exlex állapot volt, egészen tulajdonképpen azt lehet mondani 1990. május 2-ig, a szabad választásokig.

Eléggé bonyolult helyzet a magyar történeti alkotmánnyal.

Az egyik oldalról egy fantasztikus 800 éves fejlődés, amiben szervesen épültek egymással jogintézmények, és vannak rendkívül előremutató részei is ennek, tehát például a vallásszabadság az szinte egyedülállóan régi múltra tekinthet vissza és jogszabályokra. De vannak persze hiányosságai is, tehát például a választójog területén nagyon lassan bővült a választásra jogosultaknak a köre.

Viszont az elmondható cserébe, hogy a szélsőségek nem tudtak Magyarországon érvényesülni, hiszen '39-ben a Nyilas, illetve Szélsőjobb pártra viszonylag kevesen szavaztak, pedig akkor voltak a népszerűségük csúcsán, de ugyanígy '45-ben is a kommunista pártra csak 16,9% szavazott, tehát azért azt lehet mondani, hogy ennek a tradicionális történeti alkotmányfejlődésnek, a Szent Korona tanra épülő államfogalomnak elég nagy volt a támogatottsága, tehát viszonylag kevesen gondolkodtak abban, hogy itt valamiféle diktatúrát kéne bevezetni Magyarországon. És ez azért is érdekes, mert hogyha körbenézünk, azért ebben az időszakban, a '20-as, '30-as években Európa legtöbb államában sajnálatos módon mindenféle jobboldali, baloldali diktatúrák alakultak ki, és hát szinte azt lehet mondani, hogy

'44-ig Magyarország egy ilyen sziget volt, ebben a sokféle despotikus, diktatórikus állam között.

Milyen volt Magyarország 1949-ben? Milyen volt az a történeti háttér, ahol megszületett ez az első kartális alkotmány?

Hát tulajdonképpen a dolog akkor dőlt el, amikor a nagyhatalmak úgy határoztak, hogy Magyarországot a szovjet csapatok szállják meg, és hát természetesen a szovjetek úgy gondolkodtak, hogy ahova a szovjet katonák beteszik a lábukat, ott a szovjet rendszert hozzák létre. Tulajdonképpen még az volt a szerencsénk, hogy nem szovjet tagtársaságként kebeleztek be minket, mint a balti államokat, például Lettországot, Litvániát és Észtországot, hanem csak egy ilyen szatellit államként. Tulajdonképpen a kérdés csak annyi volt, hogy mikor következik be ez a fordulat, amikor már teljes mértékben felszámolták a civil társadalmat, a pártokat, az egyházakat terrorizálták, a magántulajdont, azt ugye elvették az emberektől, és hát tulajdonképpen ennek a konstatálása, ennek a jogi deklarálása volt a '49-es alkotmány.

Ami azt is mutatja egyébként, hogy mennyire nem önálló Magyarország, hogy az 1936-os sztálini alkotmányt kellett lefordítani, tehát még azt a jogot sem kapta meg az akkori politikai vezetés, hogy legalább egy önálló szellemi alkotással jöjjenek elő a természetesen a diktatórikus berendezkedést alátámasztó módon.

Ez az alkotmány ez augusztus 20-án lépett hatályba, és hogyha jól tudom, akkor a kommunista vezetés ezt a napot később az alkotmány napjává tette. Ez egy direkt ,,gesztus" volt a kommunista vezetés részéről, hogy augusztus 20-át elvette a magyaroktól?

Igen, ez egy tudatos lépés volt, ezért is kellett sietni az alkotmány elfogadásában. Gondoljuk el azt, hogy ezt az alkotmányt 1949. augusztus 5-én terjesztik elő, egyáltalán a közvélemény akkor értesülhet erről, ha szabad nép akkor teszi közzé, és már 17-én megszavazzák, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 

gyakorlatilag két hét alatt végigviszik a társadalmi vitát, a bizottsági üléseket, a kormány tárgyalását és a parlamenti tárgyalást.

Ennek a sietségnek volt az egyik oka, hogy augusztus 20-át kisajátítsák maguknak. A magyar nemzet tagjai ne Szent Istvánról beszéljenek. Egyébként a nyolcvanas évekig nem is lehet kimondani, hogy Szent Istvánnak valami köze van ehhez. A '80-as évek második felében I. Istvánról azért lehet már valamit említeni. Ugye azért volt például az István, a király rockoperának óriási hatása 1983-ban.

Nemcsak az alkotmány ünnepe, hanem áttették az új kenyér ünnepét is erre a napra, és ez érdekes módon mindmáig megmaradt, tehát nem tették vissza. Pedig hát az már nagyon lusta gazda, aki akkor hagyja abba az aratást augusztus 20-án. Úgyhogy ez egy tudatos lépés volt, hogy elfelejtették ezt az ünnepet, ahogy szokták mondani, idézve az internacionálta múltat végképp eltörölni. Tehát a nemzeti múlt, és ez tükröződik is az alkotmánynak a preambulumában, mert az úgy kezdődik, hogy a Szovjetunió felszólította hazánkat a német fasiszták igája alól. Egyetlenegy félmondatnyi visszautalás van az ezeréves történelmünkre, a Tanácsköztársaságra, 1919-re. Semmilyen más történelmi eseményt nem tart méltónak arra ez az alkotmány, hogy megemlítsen.

A magyar vezetésnek a fordításon kívül volt bármilyen feladata vagy lehetősége, hogy a magyar érdekeket képviselje ebben az alkotmányban?

Abszolút semmi.

Ugye a preambulumban háromszor is szerepel a Szovjetunió, hogy ő támogat, felszabadít, önzetlen, aztán ugye a szöveg is ilyen szolgai hűséggel követi ezt. Tényleg ilyen stiláris változtatások vannak, hogy a 9. paragrafus harmadik bekezdésébe nem az kerül be, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem valami olyasmi szöveg, hogy a dolgozók munkájukkal, a munkaversenyben való részvételükkel, a munkamódszerek tökéletesítésével, a szocializmus építésének az oktatási építése útján járnak, vagy valami ilyesmi a szöveg. Tehát ennyi volt tulajdonképpen a szabadsága, a visszaemlékező jogászok, Kovács István, a szegedi jogászprofesszor volt, illetve az ELTE-nek két tanára, Bér János és Szabó Imre, ők készítették el, pontosabban fordították az alkotmányt, és a Rákosiék, illetve Gerő, amikor ellenőrizték ezt, akkor csak arra voltak mindig kíváncsiak, hogy miben tér el esetleg ez a szöveg az eredetitől, tehát ezért voltak egészen minimális változtatások.

Értelemszerűen persze ki kellett javítani ugye a fővárost, meg a tagköztársaságot kihúzták, de igazából ez egy műfordítás volt.

Nagyon feltűnő a '49-es alkotmányban, hogy nincsen kimondva, hogy a hatalmi ágak elválasztódnak, ami a mostani alaptörvénynek elengedhetetlen része. Hogyan néztek ki a hatalmi ágak a kommunista időkben? Lehet egyáltalán bármilyen elválasztásról beszélni?

Abszolút nem volt elválasztás, a hatalom egységéből indultak ki, de egyébként ezt őszintén bevállalták a korabeli szakkönyvek, tehát akkor ráadásul úgy nem is úgy mondták, hogy alkotmányjogi, hanem államjogi tankönyvek, ezt is át kellett venni szovjet mintára, hogy Magyarországon nem alkotmányjog van, hanem államjog, ami egyébként szintén árulkodó, és nem közigazgatás, hanem államigazgatás, tehát azért itt a szavak sok mindent kifejeztek.

Tehát a hatalom egységéből indultak ki, arra hivatkoztak, hogy a népet nem kell korlátozni, tehát a nép került a hatalomra, a nép uralkodik, a népuralmat pedig nem kell korlátozni, a nép mindig tudja, mi a jó, és természetesen ki az, aki tudta, hogy mi a jó népnek, ugye a bölcs vezetés:

Rákosi elvtárs, illetve Sztálin elvtárs, aztán később majd Kádár elvtárs volt az, aki mindig meg tudta mondani, hogy éppen a népnek mire van szüksége.

És hát természetesen ezzel az ideológiával alá tudták támasztani a diktatúrának azt a szükségletét, hogy még véletlenül se épüljön be semmilyen jogi garancia ebbe a rendszerbe, tehát még formálisan se legyen korlátja a hatalomnak, hanem elismerték, hogy itt a korábbi elveket, amik a történeti alkotmányban is meg Európa alkotmányfejlődésében megvoltak a hatalmi ágak megoszlása, a fékek és ellensúlyok rendszere, hogy ez kiiktatódott teljes mértékben, a nyers diktatúra érvényesült.

Az elnöki tanács milyen szerepet játszott a szovjet hatalmi struktúrában?

Ez Sztálinnak volt a zseniális ötlete, már a maga nevében zseniális, tehát még valaki félreértené, ugyanis rájött arra, hogy kettős funkciót kell ellátnia egy szervnek. Egyrészt főleg egy ilyen nagy országban, mint a Szovjetunió, mindig nehézkes lett volna a kvázi országgyűlés, mert itt semmi sem az, aminek látszik, tehát a kvázi országgyűlést összehívni. És ugyanezt követték Magyarországon. És hogy minek bajlódjunk ennyi képviselővel, hogy azt állandóan hívjuk össze őket, és akkor állandóan tanácskozzanak, úgyhogy ezek a képviselők, ezek másodállásban voltak, tehát félállásban voltak képviselők, fizetés nélküli szabadságot vettek ki arra a néhány napra, amíg üléseztek. Tehát akkor viszont akkor ki az, aki megalkotja a jogszabályokat? Mert ugye azért kellettek ilyen szintű jogszabályok, és akkor a szovjet mintára az ukázoknak a magyarországi megfelelője volt a törvényerejű rendelet, amit az elnöki tanács adhatott ki.

Ez az elnöki tanács 21 tagból állt, és a korabeli országgyűlés tagjaiból választották ki azt a 21 tagot, akik ezt a megbízatást kapták, de természetesen őket sem mindig hívták össze. Ha megnézzük a korabeli jegyzőkönyveket, akkor ott árulkodó mondatok vannak, azt mondja, hogy elfogadva körtelefonnal, vagy elfogadva körlevéllel, tehát még azt a fáradtságot sem vették, pedig nagyon egyszerű volt.

Reggel nyolcra-kilencre összehívták a Dunántúli Tanácsot, és néhány perces megbeszélés után, tehát igazából vita nélkül fogadták el azokat a törvényerejű rendeleteket, amik ugyanolyan szintű jogforrásoknak számítottak, mint a törvények.

Elvileg az alkotmányt nem lehetett volna vele módosítani, de azt is módosították. Elvileg csak akkor ülésezhettek, amikor az országgyűlés nem ülésezett. Mondjuk ezt könnyű volt megtartani, mert szinte alig ülésezett az országgyűlés, de olyan is előfordult, hogy mégis összehívták az elnökválasztást, amikor tényleg ülésezett az országgyűlés, és akkor, amikor ezt megkérdezték, mert ez már a Kádár-rendszer vége fele már meg mertek egyszer-egyszer ilyen apróbb dolgokat kérdezni, akkor mondták, hogy hú, hát az ebédszünetben ültünk össze, tehát akkor éppen nem ülésezhetett az Országgyűlés.

A másik funkciója pedig egy kollektív államfői testület, ami szintén azért volt hát idézőjelben jó ötlet Sztálintól, mert ezt le is írja egyébként az egyik művében A leírás alapjairól szóló művében, hogy azért jó a testület, mert megvéd minket a nem várt véletlenekkel szemben, mert egy ember megmakacsolhatja magát. Egyetlenegy országban hagyták meg a köztársasági elnöki funkciót: a Csehszlovák államban, a Csehszlovák Köztársaságban, ott azt mondták, hogy ez egy történelmi tradíció, hogy nekik köztársasági elnökük van, és hát akkor ott azt mondták, hogy jó, akkor maradjon nektek ez meg. Viszont vissza is ütött a dolog, mert 1968-ban, amikor a szovjet csapatok, illetve a Varsói Szerződés csapatai is együtt bevonulnak Csehszlovákiába ott rendet teremteni, mert ott jött a prágai tavasz. Ettől megijedtek, akkor megkeresték a Csehszlovák Köztársaság elnökét, és mondták, hogy hát akkor írja alá elnök úr ezt, hogy ő hívta be a szovjet csapatokat, és ő azt mondta, hogy ő már öreg ember, őt már hagyják békén, nem írja alá ezt a papírt. Tehát egy embernél bármikor előfordulhat, vagy ugye most nem köztársasági elnök, de miniszterelnöknél Nagy Imrénél is volt, hogy egyszer azt mondta, hogy nyet, tehát szembeszegült a szovjet irányítással, de

egy 21 tagú testületben mindig találnak olyat, aki aláír.

És akkor így már teljesen másképp néz ki ez a dolog. Így is volt, '56-ban is az elnöki tanács Dob Istvánnal az élén végig asszisztált mindent, tehát a Kádár-kormánynak a kinevezését, az '56-os megtorlásra vonatkozó törvényi rendeleteknek a meghozatalát sorozatban gyártották. Itt megint van egy kis szépséghiba, mert az egyik fő értelmi szerzője ezeknek a jogszabályoknak, az szintén a jogi karának tanára, Örsi Gyula volt, aki sajnálatos módon ilyenekben is közreműködött.

Az Európa Tanács 1950-ben elfogadta az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Tehát egyértelmű, hogy Nyugat-Európában azért a háború után hatalmas hangsúlyt fektettek az embereket megillető alapvető jogokra. Magyarországon milyen jogokat biztosított az alkotmány, és ezeket hogyan sikerült átültetni a valóságba?

Papíron sok mindent biztosított ez a 1949. évi XX. törvénycikk, de már az is árulkodó, hogy a vége fele, hogy a nyolcadik fejezetbe teszik ezt. Na jó, hát ezt is írjuk le, és nem emberi jogként, hanem állampolgári jogként, ugye tudjuk, hogy az állampolgári jog, az egy másik kategória, és ott nem olyan alanyi jog, nem születésünktől fogva, illeti meg az embert. Illetve azt az állam szabadabban korlátozhatja vagy variálhatja, hát hiszen mondjuk a választójognak a korhatárát meghatározhatja, vagy hogy van-e esküdtszék egy országban, vagy nem? Tehát ezekben van egy bizonyos fajta szabadság, nem olyan szigorúan betartandó jogok, mint az alapjogok, az emberi jogok.

És hát természetesen ugye, ami a legzűrösebb volt számukra, mondjuk a sajtószabadságot odaírták, hogy ez a nép érdekében lehet csak gyakorolni. Na most hát ki dönti el, hogy mi a nép érdeke, megint csak ugye a nagy vezérek tudták ezt, és hát államosították ugye a sajtót, és ezáltal a tulajdonos határozta meg, hogy milyen lehet meg, és nemcsak, hogy mit adnak ki, vagy mit nem adnak ki, hanem azt is, hogy megmondták, hogy mit kell írni, tehát megfordult a dolog ebben az időszakban. És ugyanez mondható el az összes többi emberi jogról, alapjogról, hogy ezek gyakorlatilag nem érvényesülhettek, tehát olyan, hogy legálisan tüntessenek az emberek, vagy létrehozhassanak egyesületeket, pártokat, ez elképzelhetetlen volt, vagy valaki egy magánkiadót létrehozott volna, ez lehetetlen volt. Ha valaki ezt mégis meg akarta tenni, azt csak illegálisan tehette meg, akkor terjed el a szamizdata, az illegális kiadvány, amiért komoly büntetéseket lehetett kapni, tehát

egyetlenegy emberi jog sem érvényesült.

Soha ennyi embert nem végeztek ki Magyarországon, mint ebben az időszakban, soha ennyi embert nem börtönöztek be, mint ebben az időszakban, tehát az élethez való jog, a szabadsághoz való jog sem érvényesült. A fordított határőrizetnél, ezt így szoktam mindig mondani, hogy a normális országban a határőr, az kifelé tekint, és arra vigyáz, hogy nehogy valaki bejöjjön az országba olyan, akinek erre nincs jogosultsága.

A szocializmus időszakában minden szocialista országban a vasfüggönynél a határőrök 180 fokos fordulatot tesznek, és arra vigyáznak, hogy nehogy valaki kiszökjön az országból, mert oda beszökni nem nagyon akart senki se.

Egy kommunista országban, csak elszökni akartak az emberek, és ezért kellett a vasfüggönyt fölállítani, ezért volt az egyik legkelendőbb cikk a szögesdrót, mert ezt kellett ugye kialakítani. Tehát a szabadságjogok nem érvényesültek.

Természetesen azt el lehet mondani, ahogy a puhul a diktatúra, tehát a '70-es, '80-as években már, amikor a szocializmus egyébként is válságban van Magyarországon, akkor legalább ezen a téren ilyen apróbb engedményeket tettek, tehát az utazás egy kicsit szabadabbá vált, megjelenik a kék útlevél, meg a piros útlevél, hogy valaki kapitalista országba megy. Persze ezt teljesen önkényesen adogatják, tehát hogy akinek akarják, megadják a jogot, hogy külföldre utazzon, akinek akarják, nem, ezt én magam is megtapasztaltam annak idején, hogy külön engedélyt kellett kérnem, hogy Németországba elutazhassak, még az ELTE jogi karának, a KISZ titkárának is alá kellett írnia, hogy engedélyezi nekem, hogy én Németországba utazhatok, tehát ez egy kegy volt, de egyre többen kapták meg ezt a kegyet. Ugyanígy egy kicsit a magántulajdon területén is engedtek, a vállalkozási szabadságtéren is engedtek, mert különben éhen haltak volna az emberek, csődbe ment volna az ország. Tehát voltak engedmények, ezt nevezzük puha diktatúrának, vagy legvidámabb barakknak, vagy gulyáskommunizmusnak. És hát természetesen ezt jórészt azért a magyar nemzet kényszerítette ki, illetve a gazdasági válság hozta azt, hogy ezeket az engedményeket megtették. Persze ezt mindig Kádár elmondja, hogy ezek most átmeneti engedmények, majd hogyha végre rendbe jön minden, az ő elképzelésük szerint, akkor majd ezeket visszavonjuk, ezeket az engedményeket.

Egy ilyen típusú rendszerben hogyan épült fel az igazságszolgáltatás, vagyis inkább beszéljünk jogszolgáltatásról?

Igen, nagyon helyes, hogy az igazságszolgáltatásnál ilyenkor az i-betű sajnos sokszor elhagyandó. Hát itt is a legszigorúbb pártutasítás működött. Különösen a koncepciós perekre kell gondolni, tehát pontosan meghatározták, hogy milyen módon irányítják a politikai rendőrséget, de a köztörvényes ügyekben nyomozó rendőrséget is. És hát a polgári perekben is az ügyész felügyelte az egész eljárást, tehát bármikor beavatkozhatott, ha akarták a felek, ha nem, tehát nehogy már ottan egymás között valamiben megegyezzenek, vagy valamitől kitaláljanak. És hát természetesen az ügyészi vádemelés is pártalapítással történt, illetve a bíróságoknak a működése is.

Hát ugye állítólagos független bíráknak a legnagyobb része párttag volt, és a párton belül szigorú alá-fölérendeltségi rendszer van, tehát a párttagnak, a pártutasítást, a felettes pártszervnek utasítását kötelezően végre kellett hajtani.

Tehát még ha nem is lett volna vagy ügyvédje kiemelt, akkor is elég lett volna, csak a felettes pártszervnek az ukáza arra, hogy milyen ítéletet kell hozni. Itt is persze elmondható az, hogy voltak ugye a koncepciós perek, amik végig irányítás alatt álltak, és hát az idő múlásával, ahogy pult a diktatúra, úgy azért egyre nagyobb lett az a terület, ahol már kevésbé szólt bele az állam.

Tehát ezért mondhatja el, mondjuk '70-es, '80-as években néhány bíró, hogy én már a jogszabályok szerint ítélkeztem, de hát természetesen hozzá kell tenni, hogy ezek inkább a polgári peres ügyekben voltak, tehát mondjuk egy válóperbe már nem szólt bele az államhatalom, hogy ez most mi legyen, vagy egy kölcsön visszafizetése eseténél indult perbe, és a köztörvényes ügyekben is enyhült a nyomás, mert azért itt is voltak ilyen előírások, hogy most milyen ügyeket hogy kell kezelni. Tehát ezen a területen is azért a politika kezdett egy kicsit háttérbe vonulni. Inkább abban maradt meg, hogy azért nagyon durva kemény büntetések voltak a köztörvényesekre nézve is. Tehát ugye gondolok itt például a halálbüntetésre, ami mindvégig megvolt, 1988-ban volt az utolsó kivégzés Magyarországon.

Mennyire lehet stabil alkotmányról beszélni így a 49-es alkotmánnyal kapcsolatban? Hányszor kellett ezt módosítani?

Folyamatosan módosították. Igazából nem is ez volt a legnagyobb baja, hanem az, hogy egyetlen egy paragrafus nem volt benne, amit betartottak volna.

Tehát a negatív bizonyítás a legnehezebb, az kétségtelen, tehát bebizonyítani azt, hogy ez a jogszabály se az se érvényesült, mert hátha találunk egy kivételt, hogy mégiscsak valahol érvényesült. De én ezt váltig állíthatom, mint évek óta figyelem ezt a szakirodalmat, meg a korabeli forrásokat, levéltári anyagokat, és nem találtam még olyat, amikor ragaszkodtak volna az alkotmányhoz.

Hát ugye nem is voltak ilyen intézmények, amik ennek a betartatására ügyeltek volna. Tehát egy alkotmánysértés esetén nem lehetett bírósághoz fordulni. Nem volt alkotmánybíróság, nem volt ombudsman, nem volt közigazgatási bíróság, tehát semmilyen jogorvoslati lehetőség nem volt, és az se jellemző, hogy valaki is mondjuk egy bírósági perben fölállt volna, és elővette volna az alkotmányt, és arra hivatkozott volna, hogy márpedig nekem jogom van erre, vagy jogom van arra, pedig sokszor előfordult az az eset is, hogy az alkotmány szélesebb körben szabályozott valamit, mint a tényleges végrehajtási törvény vagy rendelet.

Még 1986-ban is megjelenik 1986. évi  II. törvénye a sajtótörvény, amelyik az alkotmányban deklarált sajtószabadságot szűkebben értelmezi, mint amit ott leírtak. Tehát ezt se lehetett volna megtenni, hogy akkor valaki ellene ilyen sajtóvétséges ügyet elindítanak, és akkor azt mondja, de kérem, az alkotmány szerint nekem jogom van erre, mert megmondták, hogy a törvény szerint viszont nem. És akkor nem mondhatta volna azt, hogy de hát kérem, akkor ezek szerint ez a törvény alkotmányellenes. És hát sok ilyet lehetne elmondani, sőt olyat is, hogy mulasztásos alkotmánysértések is voltak, tehát például szerepel az alkotmányban a népszavazás intézménye, de erre vonatkozó törvény nem született meg 40 év alatt. Tehát egyszerűen nem foglalkoztak ezzel. Eszükbe sem jutott az, hogy valaha is valakinek majd ilyen ötlete lenne, hogy népszavazást tartani valamiről. Persze aztán belefutottak mégis egy ilyen esetbe, hogy amikor az bős nagymarosi vízlépcsőt tárgyalja az utolsó országgyűlés, akkor ott fölmerült a népszavazásnak a gondolata az országgyűlési tárgyaláson, és akkor ott Kulcsár Kálmán professzornak kellett fölállnia, és ott izzadva, dadogva elmagyarázni, hogy ugyan az alkotmányban szerepel a népszavazás intézménye, de mivel nem született meg jogszabály, nem tudunk népszavazni, és ezzel leült ott, és ment tovább a tanácskozás.

A jogforrási hierarchia tetején tényleg egy komolytalan jogforrásnak számított ez az 1949-es XX-as törvény?

Ez egy fiktív alkotmány volt, egy nem valódi alkotmány, ez tulajdonképpen egy propaganda célból megszületett. Ezt tanították, kinyomtatták, vizsgáztak belőle a hallgatók, én is vizsgáztam még annak idején ebből, de senki nem gondolta komolyan, soha nem tartották be.

Tudom én, például valaki komolyan gondolta volna, hogy egy képviselőt visszahívhatunk? Tehát, hogy akkor mit tudom én, Kádár János elindul a XIII. kerületben, hogy az Angyalföldön is mindig nyert is, mert egyedül indult, és érdekes módon mindig megnyerte a választásokat, és akkor én azt mondtam volna, hogy hát akkor hívjuk vissza Kádár elvtársat, akkor a választókerületünkben, mert ott benne volt a visszahívhatóság. Ugye ez természetesen egy jogállamban ilyen nincsen, hogy egy képviselőt menet közben visszahívhatunk, de ott akkor ezt beírták ilyen propaganda célból, hogy hát milyen demokraták vagyunk, hogy ha egy képviselő nem jól működik, akkor visszahívhatjuk, de hát senkinek nem jutott volna eszébe, ráadásul aztán a végrehajtási jogszabály azt mondja ki, hogy együttesen nyílt szavazással kell ezt megtenni. Hát most akkor elmentek volna egy stadionba, és akkor ott több ezer ember ott integetett volna, hogy ki akar visszahívni, meg ki az, aki nem akar visszahívni, tehát másképp nem lehetett volna megoldani egy 40-50 ezres választókerületben, hogy hogyan tudunk együttesen nyílt szavazással valakit visszahívni.

Tehát itt látszik, hogy akármelyik részét nézzük az alkotmánynak, soha nem érvényesült, tehát nemcsak az emberi jogok nem érvényesültek, az országgyűlésnek a hatáskörei sem voltak meg. A kormány is inkább egy ilyen korabeli kancelláriára, tehát egy ilyen korábbi kancelláriának az intézményére hasonlított inkább egy adminisztratív szerv volt, tehát az sem érvényesül, tehát tulajdonképpen sehol nem találunk olyan részt, amit konkrétan hivatkozva gyakoroltak volna.

Kicsit itt a jelen vizeire evezve milyen jelentősége van annak, hogy ma Alaptörvényről és nem alkotmányról beszélünk?

Azért lett végül is az alaptörvény elnevezés, hogy a történeti alkotmányt, hát nem is azt mondom, hogy visszaállítsuk, hanem hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy az él és létezik.

Ugyanis a történeti alkotmány elvileg akkor is megvan, ha nem mondjuk ki, hogy van, mert az önmagától működik. És előbb-utóbb minden alkotmánytörténeti alkotmány lesz, én már azt merem mondani, hogy például az Egyesült Államok alkotmánya is már egy történeti alkotmány, mert 1783-ban megalkották, és azóta annyi változtatás volt, hogy már teljesen úgy néz ki, mint egy történeti alkotmány, csak ugye nincs olyan régmúlt, mint Európában lévő államoknál. Úgyhogy ez volt az oka, hogy ha azt mondjuk, hogy az egy alkotmány, akkor most akkor hogy van ott a történeti alkotmány?

Tehát ez volt a jogalkotónak a szándéka, hogy az alaptörvény és a történeti alkotmány együttesen adják a mai alkotmányos berendezkedésnek a lényegét, és ezzel kifejezni akarták azt, hogy itt nekünk van egy ezer éves múltunk, amiben egy olyan szellemi tőke halmozódott fel, amit nem lenne szabad elfelejtenünk, hanem érdemes ezekre a tradíciókra legalább hivatkozni egyes esetekben.

Legyünk büszkék, mert nem sok ország van Európában, ugye Angliát leszámítva, ahol el lehet mondani, hogy az Aranybulla óta mennyi minden történt, de az Aranybullában már olyan elvek vannak, amik azért több száz éven keresztül velünk együtt éltek, és ma már teljesen természetesek. Tehát már senki nem kérdőjelezné meg, mert nálunk ez már annyira a mindennapi életünknek a része 800 éve.

Ezt a 800 éves jogfolytonosságot mennyiben törte meg a kommunizmus, mennyiben sikerült átmenteni a történeti alkotmányosságot?

Hát nagyon nagy törés volt, ezt el kell sajnos ismerni.

Túlságosan is hosszú ideig tartott, túlságosan is sokat rombolt, túlságosan is mély nyomokat hagyott az emberek gondolkodásában. Nagyon nehéz elmagyarázni még most is sokaknak, például mi az, hogy szokásjog, mi az, hogy történeti alkotmány, tehát ilyen idegenkedve figyelnek föl erre ezekre a dolgokra, mert azt tanulták évtizedeken keresztül, hogy ilyen nincsen, meg ilyen nem létezik. És hát sok olyan jogintézmény van, amit már tényleg, ahogy mondtam, hogy a múltat végképp eltörölni, tehát hogy évtizedeken keresztül azt mondták, hogy ezek a feudális csökevények helyette modern új jogszabályokat kell hozni a haladás jegyében. Na de hát hogyha egyszer már valamit föltaláltunk, akkor azt nem kell még egyszer föltalálni. Tehát hogyha már egyszer deklaráltuk valamilyen fontos jogintézményt, azt nem kell újra megtenni.

Tehát hogyha most mondok egy példát, keressük a szokásjognak a fogalmát, akkor először is nézzük meg, hogy Werbőczy mit mond erről, és az tökéletesen megfelelő a mostani definíciónak is a Werbőczy-féle szokásjogi meghatározás. És akkor azt valaki elolvassa, és akkor onnantól kezdve tudja, hogy mi a szokásosnak az intézménye, és akkor nem kell mit tudom én, milyen komoly szakirodalmakat végigböngésznie, és több száz oldal elolvasása után jut ugyanarra el, amit már Werbőczy leírt akkor 1517-ben.

A jelenlegi alkotmányos berendezkedésünkben már komolyabb jelentősége van ismét a történeti alkotmánynak?

Igen, hát én ezt mint alkotmánybíró is elmondhatom, hogy én tudatosan gyűjtöm is azokat az alkotmánybírósági határozatokat, amikben a történeti alkotmányra való hivatkozás megtörténik. Tucatjával van ilyen.

Nagyon sokat hivatkozunk például a vallásszabadságra vonatkozó törvényekre, a sajtószabadságra vonatkozó törvényre.

Az 1869. évi IV. törvénycikkre, amelyik a bírói függetlenségről szól, és még hosszasan sorolhatnám ezeket, vagy az 1848. évi III. törvénycikkre, tehát rengeteg, illetve hát ami még nagyon fontos, és erről meg szoktak feledkezni, hogy a történeti alkotmány nemcsak a sarkalatos törvényeket jelenti, hanem a szokásjogi szabályokat is, és a jogtudományt.

Tehát ugye most megint a jogtudomány kezdi visszanyerni a régi szerepét és a fontosságát, és lehet hivatkozni a jogtudomány álláspontjára is. Sőt, ugye megjelennek az amicus curie-k, tehát amikor egy jogtudós véleményt nyilvánít egy konkrét ügyről, és akkor azt a döntéshozó figyelembe veszi, vagy nem veszi figyelembe, de mindenesetre elolvassa előtte, és ehhez képest, vagy ennek ellenére állapítja meg a döntését.

Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása úgy fogalmaz a kommunista alkotmánnyal kapcsolatban, hogy ,,nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét". Milyen jelentőséggel bír ez a mondat a jelenünkben?

Azért nagyon fontos, mert egyértelműen leszögezzük azt, hogy ez az alkotmány ellentétes volt a jogállamisággal, az ezeréves jogfejlődésünkkel, mindenfajta jogi tradíciónkkal, és hát természetesen tagadta a szuverenitásunkat is, tehát a magyar nemzetnek az önállóságát is.

És hát ezért nincs olyan rész szinte ebben a szövegben, amit felvállalhatnánk, az kétségtelen, hogy '89-ben ezt alaposan átalakították, de a szerkezete megmaradt, nagyon sok mondatrész megmaradt a régiből, meg olyan színtelen, szagtalan maradt, tehát hogy szerepel benne, hogy ez ideiglenes, meg igazából valaki elolvasta, nem is derült ki igazán belőle, hogy ez melyik országnak az alkotmánya. Tehát ezért még a módosított változatát se tartottuk jónak, és hát ugye eleve a módosításnál is arra gondoltak, hogy ez csak egy ideiglenes állapot.

 

(Borítókép forrása: https://777blog.hu/2019/05/07/nem-az-isten-tehet-arrol-hogy-elofordulhat-rossz-a-tarsadalomban-dr-horvath-attila-alkotmanybiro/)

Régi-új ünnep Amerikában: a Juneteenth, a rabszolgaság eltörlésének napja
Régi-új ünnep Amerikában: a Juneteenth, a rabszolgaság eltörlésének napja

bw-feat-crop-juneteenth-c4n4x8.jpg

Kép forrása: Boston University

2021. június 17. óta az Amerikai Egyesült Államoknak új nemzeti (szövetségi) ünnepe van: a juneteenth, vagyis június 19. A tizenkettedik szövetségi ünnepnap a rabszolgaság intézményének eltörlésére emlékezik, bevezetése nem független az elmúlt évek közéleti eseményeitől, ugyanakkor ez az emléknap komoly múlttal rendelkezik.

Miért éppen „juneteenth”?

A szövetségi ünnepnap neve annak időpontjára utal, két angol szóból áll: a június (june) és a tizenkilencedike (nineteenth) összeolvadásából. Azért erre a napra esett a választás, mert az amerikai emlékezet június 19. napjához köti a rabszolgaság (végleges, szövetségi szintű) eltörlését. Ugyan a rabszolgaságot hivatalosan már Abraham Lincoln elnök 1863. január 1-jei proklamációja eltörölte, az ekkor még javában zajló polgárháború miatt ténylegesen csak akkor szűnt meg, amikor az utolsó (texasi) rabszolgák is értesültek az intézmény megszűnéséről – ez 1865. június 19-én történt meg, amikor a Texast megszálló Gordon Granger vezérőrnagy kihirdette harmadik számú napiparancsát a texasi Galvestonban:

„Tájékoztatom Texas polgárait, hogy az Egyesült Államok elnökének proklamációja értelmében minden rabszolga szabad.” - áll a napiparancs szövegében. Az ünnep hivatalos elnevezése National Indipendence Day, vagyis Nemzeti Függetlenség Napja lett. 

Valóban megszűnt a rabszolgaság június 19-én?

Az Egyesült Államokban már a 18. század végén jelen voltak a rabszolgaság eltörléséről szóló hangok; elsősorban az északi, iparosodott(abb) területeken. Az északi államok némelyike már a Függetlenségi Nyilatkozatot követő években megszüntette ezt az intézményt; ugyanakkor a déli államokban a jelentős munkaerőt igénylő nagybirtok az alapító atyák várakozásával ellentétben konzerválta a rabszolgaság intézményét. A rabszolgaság kérdésének az 1861-65 közt zajló polgárháború vetett véget, ugyanakkor nem kizárólagosan ez volt az oka a polgárháború kitörésének (sőt az okokat máig vita övezi az Egyesült Államokban is).

Az 1863-as proklamáció után 1865 januárjában elfogadták a tizenharmadik alkotmánymódosítást, amely alaptörvényben rögzítette a rabszolgaság eltörlését (ezt nem minden állam ratifikálta). Ugyanezen év áprilisában ért véget a polgárháború, majd június 19-én a texasi rabszolgák is értesültek az intézmény felszámolásáról (Texas esett a legtávolabb – földrajzi értelemben – a győztes unionistáktól).

Azt mondhatjuk, hogy a rabszolgaság 1865. június 19-én jogilag valóban megszűnt, hiszen ettől kezdve – és ezt a már idézett napiparancs is megerősíti – a korábbi rabszolgák rendelkeztek mindazon jogokkal, amelyekkel a korábbi szabadok is, így tulajdonjoggal, szavazati joggal stb. Ugyan már a felszámolást követően születtek olyan törvények – főleg a déli államokban –, amelyek a volt rabszolgák politikai jogait csorbították,

a személyi szabadságuk megmaradt, nem kerültek ismételten nagybirtokosok általi függésbe (legalábbis jogilag rögzített függésbe).

Az viszont előfordult, hogy korábbi rabszolgatulajdonosok nem voltak hajlandóak szabadon bocsátani egykori rabszolgáikat, sőt arra is volt példa, hogy egy földbirtokos csak akkor bocsátotta el rabszolgáit, amikor a kormány külön képviselőt küldött hozzá azért, hogy érvényt szerezzen az új rendnek.

Egy korábbi rabszolga vallomása

Arról, hogy mit élt át a társadalom a juneteenth után, hitelesen tanúskodnak egy felszabadított rabszolga, Felix Haywood szavai: „Mindenki megvadult. […] Tudtuk, hogy a szabadság a miénk, de nem tudtuk, hogy mit kezdjünk vele. […] Úgy gondoltuk, gazdagabbak leszünk a fehéreknél, mert erősebbek voltunk, és tudtuk, hogy kell dolgozni, a fehérek nem, és már nem kell nekik dolgoznunk.” Vagyis az általános bizonytalanság mellett a korábbi rabszolgák körében egyfajta reménykedés lett úrrá, azonban a vágyak hamar szertefoszlottak. „Hamarosan rájöttünk, hogy a szabadság büszkévé teheti az embereket, de gazdaggá nem.” – realizálja Haywood.

A juneteenth ünneplése

Látható, hogy az Egyesült Államok új szövetségi ünnepe egy valós emléknapot tett ünnepnappá, de vajon e nap korábban is jelen volt a köztudatban? Ünnepelték?

A válasz az, hogy igen. Már a rabszolgaság eltörlését követő években elterjedt a korábbi rabszolgák körében az a szokás, hogy június 19. alkalmából Glavestonba látogatnak, és megemlékeznek szabadságukról. A megemlékezések hagyományosan rodeókat, lovaglásokat jelentettek – ugyanakkor arra is volt példa, hogy a fekete közösség megvásárolt külön erre a célra egy területet, erre a legismertebb példa a houstoni Emancipációs Park. Az ehhez hasonló terek létrejöttének az oka az ünneplés többség általi korlátozásának kísérlete volt – ezt területek megvásárlásával igyekezték kiküszöbölni.

Mintegy száz évnyi emlékezés után először Texasban vált állami szinten ünneppé 1980-ban.

Ahhoz, hogy szövetségi ünneppé nyilvánítsák, hosszú évtizedek tevékenysége kellett: mind aktivisták (akár egyéni, akár csoportszinten), mind pedig politikusok próbálkoztak nyomást gyakorolni a hatalomra. Barack Obama bár illinoisi szenátorként javaslatot tett erre, de elnökként nem valósította meg.

A juneteenthnek mindmáig vannak ünneplői az Egyesült Államokban, a lóversenyeket és rodeókat a felvonulások, karneválok, játékok váltották fel. Gyakoriak emellett a közös étkezések és az istentiszteletek is.

De hogyan áll az ünnephez az amerikai társadalom?

Bár az ünnep komoly múlttal rendelkezik, és mindmáig vannak látványos megmozdulások az emléknapon, egy 2020-as felmérés szerint az Egyesült Államok összlakosságának mindössze négy százaléka ünnepli rendszeresen a juneteenth-t (ez a feketék körében is húsz százalék alatt van).

Abban, hogy 2021. június 17-én szövetségi ünnepnappá nyilvánították a juneteenth napját, erős szerepe volt a Black Lives Matter mozgalom tevékenységének: a 2020-as tüntetéshullám ugyanis felgyorsította az ezt előíró törvény elfogadását. Azonban ennek ellenére a Kongresszus mindkét házában szinte egyhangúlag fogadták el a javaslatot: a Szenátusban ellenszavazat nélkül, míg a Képviselőházban 14 republikánus ellenszavazatával szavazták meg (akik a gazdasági érvek mellett az ünnep hivatalos elnevezését kritizálták: a nemzeti, függetlenségi szemlélet és a fajközpontú gondolkodás ütközését).

Ez alapján az ünnepnappá nyilvánítás a szavazók bizonyos csoportjainak szólt:

a demokraták a fekete lakosságot akarták buzdítani, míg a republikánusok egy számukra – és szavazóbázisuk többségének számára is – nem túl jelentős eseményen keresztül az esetlegesen őket érő vádak élét (akár célzottan rasszizmusra, akár érzéketlenségre vonatkozóan) próbálták enyhíteni. Egyébként

Donald Trump a 2020-as elnökválasztás előtt a „Make Juneteenth a National Holiday”  (Tegyük ünneppé június 19-et) jelszót is felhasználta programjában, vagyis az ünnepnap jelentőségét a klasszikus kampányszövegével („Make America Great Again”) hozta párhuzamba.

Trump különben korábban megjegyezte azt is, hogy nélküle nagyon sokan nem is hallottak volna az ünnepről. Bár a már hivatkozott 2020-as felmérés szerint a republikánusok 44%-a ellenezte azt, hogy ez az ünnep szövetségi szintű legyen (ugyanez demokraták körében csak 12% volt), a republikánusok mégsem számoltak jelentős szavazatvesztéssel – ennek hátterében az állhat, hogy egy nem kifejezetten fontos, de a radikális és a törzsszavazók számára feltűnő ünnep (annak monumentális megemlékezései miatt) nem sok szavazót mozgat.

Összességében a juneteenth ünneppé nyilvánítása olyan emlékezetpolitikai lépés volt, amely nem az össztársadalomnak szólt, hanem szavazók egy-egy csoportjának: a demokraták esetében egy biztos szavazóbázisnak, míg a javaslatot elfogadó republikánusok a leghangosabb ellenfeleiket igyekezték lecsendesíteni. Az emlékezetpolitikát itt nem gondolatok formálására használták (bár a republikánusok által való elfogadásának van ilyen hatása), ahogy nem is a társadalom önképére, történelmi tudatára reagáltak vele, hanem az aktuálpolitikai eseményeknek rendelték alá. Részben ezzel függ össze az is, hogy új tartalommal próbálták felruházni (nemzeti függetlenség), és bár ez a lépés megfelel sok emlékezetpolitika terén tapasztalt döntésnek, valószínűsítem, hogy itt is inkább a demokraták ideológiai szempontból próbáltak reflektálni radikálisabb szavazóikra. A republikánusok általi elfogadásnak volt egy további gyakorlati haszna is: nem mélyítette tovább a republikánus-demokrata szakadékot (egy a társadalom számára ilyen alacsony jelentőségű ünnep miatt ezt nem is feltétlenül érdemes).

1_juneteenth_cimlap.jpg

Kép forrása: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57515192 

2_juneteenth_napiparancs.png

Kép forrása: https://www.archives.gov/news/articles/juneteenth-original-document 

A legkelendőbb autók Európában
A legkelendőbb autók Európában

Free Cars Technology photo and picture

Az új autók több mint fele tisztán elektromos hajtással rendelkező jármű volt Európában. 2023 első negyedévének eladásait vizsgálta a Jato Dynamics elemző cég.

Az elektromos autók eladásainak száma 43%-kal nőtt, több mint 219 000 darabot ért el, amelyet a modellválaszték bővülésének, kedvező ösztönző csomagoknak és kedvezőbb áraknak tudnak be. Az elektromos járművek piaci részesedése is rekordszintet ért el, az első negyedévben a teljes európai autópiac 13,4%-át tették ki.

Az év eddigi legnépszerűbb autója Európában a Tesla Model Y lett, amely 71 683 darab regisztrált egységgel zárta az időszakot, és március hónapban is az értékesítési lista élén végzett. A kisebb Tesla Model 3 nem ért el olyan sikereket, mint a crossover változat: márciusban 42%-kal esett vissza az előző évhez képest, és 40%-kal az első negyedévhez képest 2023-ban.

Felipe Munoz, a JATO Dynamics globális elemzője elmondta: "A termelés növekedése és a kevesebb ellátási lánc probléma lehetővé tette a Tesla számára, hogy végre gyorsan kézbesítse járműveit az ügyfeleknek. A Model Y várhatóan az év végére az 5 legjobban eladott termék között lesz Európában."

De nézzük meg a top 10-es listát, hogyan alakultak a legnépszerűbb modellek eladási számai:

  1. Volkswagen Golf: 42,903 eladás. (-8% az előző évhez képest) A Volkswagen Golf hosszú ideje kedvelt az európai piacon, de az elmúlt időszakban mérséklődött népszerűsége. Ennek ellenére továbbra is sokoldalú és jól felszerelt autóként tartják számon.

VW Golf parkt am Straßenrand
(forrás: https://www.volkswagen.hu/)

  1. Renault Clio: 44,134 eladás. (+16% az előző évhez képest) A Renault Clio népszerűsége töretlen, köszönhetően a vonzó dizájnnak és a kiváló üzemanyag-hatékonyságnak. Az új generáció hibrid változata még több vásárlót vonz, és a modellfrissítéssel együtt a jövőben még nagyobb eladási számokra számíthatunk.


(forrás: dunaauto.hu)

  1. Dacia Duster: 45,310 eladás. (+31% az előző évhez képest) A Dacia Duster népszerűsége a kedvező ár-érték arányának köszönhető, valamint a crossover piacon elért sikereinek. A Duster robusztus kialakítása és praktikus beltere is vonzóvá teszi a vásárlók számára.

Új Duster SUV - Újragondolt orr-rész
(forrás: dacia.hu)

  1. Fiat 500: 45,598 eladás. (+30%az előző évhez képest) Az ikonikus Fiat 500 továbbra is slágertermék a kisautók között. Az elektromos változat megjelenése még több vásárlót csábít, emellett a benzinmotoros és a mild-hibrid opciók is népszerűek.


(forrás: fiatszabo.hu/)

  1. Toyota Yaris Cross: 53,050 eladás. (+57% az előző évhez képest) A Toyota Yaris Cross a divatos forma, jó üzemanyag-hatékonyság és viszonylag alacsony ár miatt vált népszerűvé. A Toyota hírnevének köszönhetően a megbízhatóság is hozzájárul az eladások növekedéséhez.


(forrás: schiller.hu/)

  1. Opel/Vauxhall Corsa: 53,307 eladás. (+38% az előző évhez képest) A Peugeot 208 testvérmodellje, az Opel/Vauxhall Corsa, szintén nagy keresletnek örvend. Frissített dizájnjával és a villanymotoros Corsa-e hatótávolságának növelésével további eladásnövekedésre számíthatunk.