Reaktor

A Visegrádi Együttműködés jelenlegi kilátásai
A Visegrádi Együttműködés jelenlegi kilátásai

 

visegradi-v4.jpg

„Lengyel, magyar – két jó barát…” tartja a közmondás, de valóban helytálló-e ezen frázis napjainkban? Sokakban felmerülhet némi kétség, aggodalom a V4 csoport további, zökkenőmentes együttműködését illetően. A 2022-es esztendő a Covid19 pandémia és az egyre inkább kibontakozó gazdasági válság után egy szörnyű nemzetközi fegyveres konfliktust hozott a kelet-közép-európai térségbe. Részint ennek is köszönhetően nőhetett meg a szkepticizmus a visegrádi négyek politikáját illetően. Valóban elég egy ilyen rövid idő alatt bekövetkező konfliktus  a több évszázados kötelékek szétszaggatásához?

A V4-ek politikai, s gazdasági kohézióját a regionális érdekeken túl a közös múlt, kultúra, vallás és sajátos identitás is meghatározza. A posztszovjet térség volt szocialista államainak társadalmában az európaiság magasztos fogalma sokkalta többet jelent, mint egy nyugat-európai polgár számára. Utóbbi esetben ugyanis többnyire csupán egy földrajzi fogalom, azonban térségünkben Európához egy fennkölt, érzelemdús, konstruált politikai világkép is hozzátartozik, melyhez olyan egyéb fogalmak társulnak, mint a demokrácia, szabadság és jólét. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy Kelet-Közép-Európa határozottan más gazdasági és politikai útvonalat járt be a történelem során, s itt nem csupán a szocialista múltra kell gondolni. 

09678542-f08b-4a5a-a81a-21034489300e.jpeg(Forrás: hvg.hu)

A jelenlegi problémákat és nézeteltéréseket a Visegrádi Együttműködésben főként a fokozott gazdasági szankciók Oroszország ellen – itt elsősorban az olaj- és gázembargó ügyére kell gondolni – és a háború kapcsán kialakult katonai segítség közti proporcionális különbségek okozzák. Lényegében a hangsúly azon van, hogy Magyarország arányaiban nem vállal akkora szerepet az Ukrajnának küldött fegyverszállításokat illetően, mint a másik három visegrádi ország. Közvetlenül ezalatt nem azt kell érteni, hogy magyar fegyverek érkeznének Ukrajnába, de közvetetten támogatjuk Ukrajna fegyverellátását az EU-n keresztül, hiszen pénzzel járulunk hozzá a megadott Uniós kerethez. A többi visegrádi ország, velünk ellentétben közvetlenül is adományozott harci eszközöket az ukránoknak. Lengyelország és Csehország például még a Varsói Szerződés idején tervezett tankokkal, Szlovákia légvédelmi fegyverrel látta el a háború sújtotta országot. 

Chart showing largest donors of military aid to Ukraine

(forrás: bbc.com)

Sokan úgy vélik, Orbán Viktor egyenesen ,,Putyin csatlósa", amiért nem segít katonailag az ukránoknak. Valójában arról van szó, hogy Magyarország egy békeszerető, NATO tagállam, s harmadik országokkal, mint Oroszország vagy Ukrajna nem kíván konfliktust kockáztatni. Utóbbi koncepciót egyébként az a tény is erősíti, hogy a NATO-ban működő kollektív biztonsági mechanizmus – az 5. cikkely szerint – egy globális háborúval fenyegetne, amennyiben egy tagállam harcokba keveredne egy harmadik féllel.

A háború kérdése tehát egy alapvető törésvonal lehet a visegrádi államok közös politikáját illetően. Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, hogy a Visegrádi Együttműködésben a kezdetektől is léteztek alapvető ellentmondások és szerkezeti problémák. Elég, ha abból kiindulunk, hogy a V4-ek nem rendelkeznek meghatározott, központi székhellyel vagy adott politikai intézményekkel, egyetlen szervük a Pozsonyban székelő Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF). Az együttműködés dinamikáját sokszor a politikusok egymáshoz fűződő kapcsolata határozza meg (például azonos pártcsaládból érkeztek-e).

Racionálisan megközelítve a szervezetet, teljesen normálisnak mondható, hogy a visegrádi országok kapcsolatában néha előfordulnak “hullámvölgyek”, olyan periódusok, mikor a politikai elit nem tudja érdekeit összehangolni. Fontos itt jelezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a négy nép közötti gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok ilyenkor nagy mértékben gyengülnének. Feltehetően a hosszú távú geopolitikai érdek előbb-utóbb felül fog kerekedni. Utóbbi állítást arra lehet alapozni, hogy az együttműködés fundamentális értékeit már az 1991-es Visegrádi nyilatkozatban egyértelműen megjelölték:

„ … a történelem folyamán kialakult hagyományos kapcsolatrendszerük, kulturális és szellemi örökségük, vallási hagyományaik közös gyökerei.”

A jelenlegi bizonytalan helyzetben tehát a jövő kérdésére a választ a múltban kell keresnünk, s az előbb idézett szöveg is azt támasztja alá, hogy a V4-ek összetartó ereje egy olyan szervesen kialakult hálózat, mely képes túlélni a történelem megpróbáltatásait. Gondoljunk csak a 20. század legsötétebb időszakára. A második világégés alatt a kelet-közép-európai térség államai de facto különböző katonai-szövetségi rendszerbe tartoztak. Lengyelország német lerohanása után azonban a magyar kormány készséggel fogadott be több tízezer lengyel menekültet – annak ellenére, hogy látszólag az aktuális politikai és diplomáciai érdek következtében a Magyar Királyságnak Németországot baráti hatalomként kellett kezelnie. Napjaink problémái, konfliktusai is nagy kihívás elé állítják a visegrádi vezetőket, sorra jelennek meg cikkek arról, hogy a lengyel-magyar szövetség darabokra hullhat, ez az álláspont azonban azért sem helytálló, mert sokkal több a közös stratégiai, politikai érdek, mint az ellentét.

A magyar-lengyel barátság napja | Demokrata

(forrás: demokrata.hu)

Feltehetőleg nem fog kialakulni a szomszédos háború végeztével egy merőben új világrend, ami felborítana mindent. Oroszország egyrészt már semmiképpen nem tekinthető szuperhatalomnak – Európában még mindig nagyhatalom, viszont látva a jelenlegi háborús helyzetet, feltehetőleg Oroszország "beavatkozása" nem a tervek szerint halad, ez is bizonyítja, hogy mára már komoly pozíciókat vesztett –, másrészt badarság azt feltételezni, hogy egy esetleges orosz győzelem után Putyin megtámadná a NATO-t – megint csak az 5. cikkelyt alapul véve. Egy új globális éra már így is kialakulóban van, függetlenül a háborútól. Azonban ennek elsődleges nyertese nem Oroszország vagy Ukrajna, még csak nem is Amerika, hanem sokkal inkább a Kínai Népköztársaság, mely gazdasága hamarosan felülkerekedhet az Egyesült Államokén – vásárlóerő-parítás alapján Kína 2017-ben már felülmúlta az USA-t. 

(Forrás: oecd.org)

Európában azok a gazdasági mechanizmusok, melyek uniós szinten kialakultak, folytatódnak a jövőben is, erre egyébként jó példa az, hogy Németország a közelmúltban rendkívül fontos kereskedelmi partnerként kezdte elismerni a Visegrádi Együttműködés országait. Lehetséges, hogy sokak szemében a jelenlegi politikai helyzet vészjósló, sőt kétségbeejtő – főként, ha hozzátesszük a Covid19 pandémia során lendületet kapó izolacionizmust –, ennek ellenére úgy vélem,

a Visegrádi Együttműködés nem fog véglegesen darabjaira hullani.

Egyik ok a V4-ek túlélése mellett pusztán az a kézzelfogható tény, hogy napjaink világpolitikáját – ugyan még mindig elsősorban az állami aktorok közötti kapcsolatok dominálják – a 80-as, 90-es évektől egyre erőteljesebben befolyásolják a különböző jellegű nemzetközi szervezetek, nem-állami aktorok. A regionális, politikai szervezetek (mint amilyen a V4 is) ereje és egyben létjogosultsága éppen abban rejlik, hogy a kis, “erőtlen” államok együttes összefogással sokkalta hatékonyabban tudnak fellépni a nagyobb versenytársakkal, riválisokkal szemben.

A visegrádi négyek kormányfői közösen tárgyaltak Merkellel és Macronnal -  vasarnap.hu

(forrás: vasarnap.hu)

Nehéz lenne megjósolni, hogy a soron következő cseh elnökség milyen irányvonalat fog képviselni, s hogy a V4 együttműködés a jövőben ismét egy virágzó, s jövedelmező regionális szervezetként fog-e funkcionálni. Mivel a jelenlegi kilátások több európai országot fegyverkezésre késztettek, ezért valószínűsíthető, hogy a visegrádi politika is tovább fogja növelni katonai kiadásait a NATO keretein belül. Ezzel egyetemben a fenntarthatóság és a környezetvédelem is kulcsszerepet kellene, hogy betöltsön az elkövetkező találkozókon. A visegrádi országoknak ezen kívül fokozott mértékben és közösen kell kezelniük az energiaválság következtében felmerülő gazdasági recessziót is.

Összességében annyi biztos azonban, hogy

mind a négy visegrádi ország érdekelt a szövetség stabilitásában, mivel az eddigi együttműködés rendkívül gyümölcsözőnek bizonyult és gyakorlatilag minden fél számára egy win-win szituációt jelentett.

Ez igaz kereskedelmi, politikai és kulturális szinten is. Nem érné meg egyik V4-es országnak sem felbontani a több évszázados, szoros köteléket egy olyan háború miatt, melyet nem nekik kell megvívniuk.

 

 (Borítókép forrása: ma7.sk)

Mefogyva bár, de törve nem? Orbán beszéde Dallasban
Mefogyva bár, de törve nem? Orbán beszéde Dallasban

orban_cpac.jpg

Orbán Viktor ismét beszédet mondott, ezúttal a CPAC (Consevative Political Action Conference) dallasi állomásán. A miniszterelnök amerikai kiruccanásán találkozott Donald Trump-pal, aki már tervezi, hogy újfent ringbe szálljon az elnöki székért 2024-ben. De miért fontos ez a beszéd? Mit akarhat Orbán Viktor az amerikai Republikánusoktól? Milyen reményei vannak Donald Trump kapcsán?

Fontos az elején leszögezni, hogy a CPAC egy igen fontos konzervatív találkozó, komoly presztízsértékkel bír, ha valaki ott előadhat. A világ vezető hatalma az Egyesült Államok, így talán nem túl merész azt állítani, hogy a Republikánusok a glóbusz legbefolyásosabb jobboldali, konzervatív pártja. De ez korántsem tud úgy és annyira érvényesülni, ha nem ők alakítják az amerikai politika menetét. Jelenleg Joe Biden személyében a Demokraták kezében van az elnöki hatalom, ezt kiegészíti a Képviselőházban meglévő többség, miközben a Szenátusban 50-50 az arány. Azonban az USA Szenátusának van egy igen érdekes mechanizmusa a patthelyzetek eldöntésére. Ha egy szavazás döntetlenre áll, akkor az alelnök (jelenleg Kamala Harris) bármikor beszállhat és szavazhat, ezzel eldöntheti a Demokrata és Republikánus szenátorok meccsét.

A Kongresszus az elnöki hatalom motorja, feltéve, ha az a végrehajtó hatalom mögött áll. Amennyiben porszem kerül a gépezetbe, tehát elveszti a regnáló elnök a Kongresszus támogatását, akkor nehéz időszak elé néz. Sokkal nehezebben, több kompromisszum megkötésével lehet bármit is átverni egy „ellenséges” légkörű törvényhozáson. Természetesen átszavazhatnak és támogathatják a Republikánusok a Demokraták javaslatait és vica versa, de ez már egyre kevésbé jellemző, megjelent (vagy legalábbis megerősödött) az európai politikai kultúrára jellemző pártfegyelem.

Orbán Viktornak az áll az érdekében, hogy a Republikánusok győzzenek majd novemberben, hogy Joe Biden elnökségének a második fele földi pokollal érjen fel a Demokraták számára. Ezzel együtt az is az érdeke, hogy Donald J. Trumpnak hívják újfent az Egyesült Államok elnökét, hiszen elnöki ciklusa alatt fontos szövetségese volt Orbánnak. De mégis, mit tud ezen Magyarország miniszterelnöke bármit is befolyásolni, segíteni?

dt_ov.png

(kép forrása: infostart.hu)

Orbán Viktor arra használta fel a meghívást a CPAC-re, hogy felajánlja tudását az amerikai Republikánusok számára. Úgy gondolja, hogy neki, „Európa magányos csillagának” kormányfőjeként sok mondanivalója van az amerikai jobboldal számára. A beszédében a miniszterelnök a szerepét beleillesztette a magyarság félévezredes történelmi küzdelmébe, mely során a szuverenitás visszaszerzése/visszaállítása volt az áhított cél. Ő követi a kereszténység védőbástyájaként aposztrofált végvári vitézek hagyományát, amikor a migrációs politikáról és a határvédelemről beszél. Vállalja az eszmei kontinuitást ’56 forradalmáraival, akik leadták az „első lövést”, illetve kijelenti, hogy az ő generációja volt az, amelyik megnyerte a háborút. Itt hat az amerikai jobboldal antikommunista érzületére, mivel kiemelte Ronald Reagan volt amerikai elnök szerepét a Szovjetunió megroppantásában.

A rendszerváltás utáni politikai szerepvállalását beleilleszti ebbe a szuverenista hagyományrétegbe: ő folytatta a harcot a posztkommunista baloldallal, amely szövetséget kötött a (progresszív)liberálisokkal. Ugyanazt a szabadságharcot vívja Brüsszellel szemben, mint a magyarság történelme során Béccsel és Moszkvával szemben. A magyarországi ellenzék a kormányzati kommunikációban jellemzően ennek a progresszív, liberális globalista elitnek a kiszolgálója szokott lenni. Orbán Viktor önképének a szerves részét képezi az állandó küzdelem: Nagy Imre újratemetésén beszédében követelte a szovjet csapatok kivonását, ellenzékiként részt vett a kerekasztal tárgyalásokon, harcolt a posztkommunista baloldallal, a bankokkal, Brüsszellel, Soros Györggyel.

nagy_imre_orban.jpg

(kép forrása: magyarhirlap.hu)

Orbán azzal legitimálja a tanácsadói mibenlétét, hogy ő sikerrel vette fel a harcot azokkal az erőkkel, amelyekkel a Republikánusok is küzdenek. Az amerikai jobboldal évek óta előszeretettel deklarálja, hogy a másik oldalnak szocialisztikus, kommunizmusra emlékeztető törekvései vannak. Orbán beszédében a baloldaliságot azonosítja a magas adókkal, ez a Republikánusok számára az egyik legnagyobb bűn, amit a Demokraták általában képviselnek. A magas állami szerepvállalásban az amerikai szabadság eltiprását azonosítják, szerintük a progresszív adózás bünteti és akadályozza a sikeres és merész amerikaiakat álmaik megvalósításában. A miniszterelnök egyébként „jól beszéli” a trumpista jobboldal nyelvét: az illegális migráció, a családpolitika, a kisközösségek fontossága, a rendőrség finanszírozása, az alacsony adók, a genderizmus elleni harc fontos eleme az amerikai jobboldal identitáspolitikájának, a harciasságról nem is beszélve.

Azonban érdemes kiemelni, hogy nem egy homogén társulat a Republikánus párt. Ahogy a Demokraták, úgy Reagan pártja is több irányzatot foglal magában. Ez az amerikai pártrendszer sajátossága: a különböző irányzatokból nem hagyják, hogy többpártrendszer alakuljon, inkább beépítik, domesztikálják azokat. Ezért lehet mérsékelt és trumpista Republikánusokról beszélni. Valamennyire elvannak egymással, de olykor igen feszült az ellentét az irányzatok közt. Mind két párt esetében a mérsékelt képviselők, szenátorok kompromisszumra hajlamosabbak, de ezzel egy füst alatt saját pártjuk árulóivá is válnak. A jobbközép Republikánusok korántsem olyan harcosak, mint a Trump által támogatottak, ez a konfliktus forrása a párton belül.

Az utóbbiak az előbbiek rovására akarnak bejutni a törvényhozásba, hiszen ők nem a „washingtoni mocsár” érdekeit nézik, hanem az amerikai népét. Orbán Viktor populizmusa nagyban hasonlít Donald Trumpéra, azonban a miniszterelnök régebben kezdte. Ő 16 évnyi ellenzékiség és ugyanannyi kormányzati tapasztalattal a háta mögött képesnek gondolja magát arra, hogy érdemi segítséget nyújtson a trumpistáknak.

trump.jpg

(kép forrása: thenation.com)

Azonosítja a jobboldal számára a közösen megvédendő értékeket, illetve a közös ellenfeleket is: meg kell védeni a család intézményét, a keresztény-zsidó gyökerű kultúrát, a határokat, a nyugati civilizációt a progresszív liberálisokkal, az NGO-kal és Soros Györggyel szemben, akik migrációt és poszt-nyugati világot akarnak. Ahhoz, hogy ezeket az ellenfeleket le tudhassák győzni, ahhoz össze kell fogniuk, segíteniük kell egymásnak. Orbán azt sugallja, hogy az amerikai Republikánusoknak kicsit olyannak kell lenniük, mint neki: ugyanúgy a saját játékszabályaik szerint kell, hogy politizáljanak. De ehhez a kultúrháborúhoz a „Dávid” nagyságú Magyarországnak szüksége van egy baráti amerikai kormányzatra, különben nem tud megbirkózni a „Góliát” nagyságú kihívással, amelyet Brüsszellel, Soros Györggyel és az NGO-k seregeivel azonosít.

Orbán Viktornak megfogyatkoztak a szövetségesei, erősen beszűkült a mozgástere. Ebből a helyzetből pedig úgy gondolja, hogy a Republikánus párt trumpista szárnya tudja leginkább kisegíteni. Nem véletlenül adott elő az amerikai jobboldalt érintő identitáspolitikai témákról, és korántsem motivációmentesen ábrázolta magát olyan ideologista-tanácsadói szerepkörben, mint ahogyan azt tette. Bemutatta az általa fémjelzett „magyar modellt”, ami alapján felvehetik a küzdelmet a Demokrata párttal a félidei választásokon, ami megalapozhat Donald Trump visszatérésének. Abban bízik, hogy a tanácsait megfogadó győztes Republikánusok nem felejtik hathatós segítségét és rákényszerítik az akaratukat az Európai konzervatívokra, hogy fogadják vissza köreikbe a Fideszt és Orbán Viktort. Továbbá azt várja a kormányfő, -amit Tusnádfürdőn is pedzegetett- hogy azt a bonyolult nemzetközi politikai helyzetet, amit az orosz-ukrán háború hozott el, azt csak egy orosz-amerikai béketárgyalás tudja feloldani. Ehhez viszont nincs meg az akarat Orbán szerint a Biden-adminisztrációban, így egy második Trump kormányzat lenne az ideális a béke szempontjából.

A miniszterelnök 2024-et kulcsfontosságú évnek tartja, hiszen akkor lesz EP választás itt, elnöki és kongresszusi választás ott. Mind a két választás ezáltal nagy jelentőséget kapott, gyakorlatilag a globális jobboldal és baloldal újabb sorsdöntő összecsapásává váltak Orbán interpretációja által, a tét a poszt-nyugati világ megvalósulása vagy a nyugati civilizáció megmentése.  Eddig a Fideszen segítettek a Republikánusok, például Finkelsteint is Orbán Viktor szolgálatába állították, azonban mostanra „a tanítványból lett a mester és mesterből a tanítvány”: Magyarország miniszterelnöke akarja csatába vezetni és ezáltal újra elismertetni magát a jobboldallal.    

Borban az innováció
Borban az innováció

 

digital_tourism123rf.jpg

A Scruton szervezésében került sor a borban az innováció című előadásra, ahol a digitális turizmus fogalmát, evolúcióját mutatták be, egy három tételes borkóstolóval vegyítve. 

Mi az a Scruton?

A Scruton önmagát kávézónak és egy értékalkotó közösségi térnek definiálja. Céljuk a konzervatív értékteremtés és értékmegőrzés, amit szakmai vitákkal, beszélgetésekkel, workshopokkal és széleskörű kulturális programokkal igyekeznek elérni.

Ennek keretében került megszervezésre a borban az innováció című előadás is. Az esemény különlegessége az volt, hogy a szakmaiság és a kultúra keveredett, hiszen a digitális turizmust bemutató előadás esetleges nehézségét a Paulus borház borai könnyítették.

1608112353-2.JPGKép forrása: scruton.hu

Digitális turizmus?

Az este fő témája elsőre megfoghatatlannak, átláthatatlannak tűnik. A digitális turizmus az, ami észrevétlenül szöv át minden utazásunkat. A digitális turizmus jelen van már akkor, amikor az online térben elkezdjük szervezni az utat, jelen van, amikor online lefoglalunk egy szállást, jelen van, amikor a légitársaság honlapján becsekkolunk egy út előtt, de jelen van akkor is, amikor a telefonunkon megnézzük a térképet, hogy merre kell menni egy múzeumhoz.

A digitális turizmus tehát a digitalizáció hatására kialakult fogalom, ami azt a jelenséget mutatja, miszerint az elektronikus eszközök átjárják a turizmus minden szegmensét.

digitalizacio.jpgKép forrása: turizmus.com

A digitális turizmus evolúciója

A digitális turizmus kezdetei egészen a XIX. század közepére nyúlnak vissza, amikor elkezdődött a csoportos utaztatás kialakulása. Azonban a XX. század közepéig nem történt markáns változás a turizmus digitalizálódásában. Az első lényeges változást a Computer Reservation System okozta 1946-ban, aminek segítségével elkezdődött a repülőjegyek és a hotelszobák csoportos foglalási mechanizmusa. Két évtizeddel később, a kezdetleges internet jelentette azt a pontot, ahol a digitális turizmus fejlődése egy egészen új szintre lépett. Az utazásszervezés szignifikáns része lassan az interneten történt, ahol egyre több turizmussal foglalkozó weboldal szolgálta ki a növekvő igényeket. 2007 egy teljesen új korszakot indított a  digitális turizmusban. Ebben az évben Steve Jobs bemutatta az első iPhone-t, ami megnyitotta az utat az okostelefonok piaca előtt. Mára már ki lehet mondani, hogy a turizmus kikerülhetetlen része az online térben való jelenlét, hiszen a társadalom, amiben élünk, technológia alapú.

turizmus-dig.jpgKép forrása: belfoldihirek.com

A világjárvány hatása a digitális turizmusra és az abból való újraszerveződés

Logikus következménye egy világjárványnak, hogy a turizmusra is elképesztő romboló hatást gyakorol. A saját bőrünkön is érezhettük ezeket a következményeket, a valós adatok azonban még drasztikusabbak.A járvány a turizmusban sokkal nagyobb kárt tett, mint a 2001. szeptember 11-i terrortámadás, vagy a 2008-as világválság.

A turizmusból befolyó állami bevételek globálisan 49%-al csökkentek. 49 millió embernek szűnt meg az állása világszerte. 

Az idei évre lett kimutatható, hogy a turizmus számai kezdenek helyreállni Amerikában és Ázsiában. Az Európában zajló háború sajnos átírta a turizmus forgatókönyvét.

adf712af5d0f1edde39be9b35eb92816b2be04f4.pngKép forrása: mtu.gov.hu

Új turizmus

Az új turizmus értelemszerűen a napjainkra jellemző korszaka a digitális turizmusnak, ami folyamatosan fejlődik és formálódik. Lényege az emberközpontúság és a hiperperszonalizáció, hiszen az online térben begyűjtött rengeteg adattal lehetőség van arra, hogy a szolgáltatók mindenkinek személyre szabott hirdetéseket, utazásokat nyújtsanak. A korszak legnagyobb kihívása, hogy új készségek folyamatos elsajátítását igényli: digitális marketing és digitális üzleti készségeket kell ahhoz elsajátítani, hogy a szolgáltató ne szoruljon ki a piacról. 

A Scruton tökéletes helyszíne volt ennek a nívós és jó hangulatú előadásnak, amit a Paulus borház elsőrendű borai (különösen a chardonnay) tettek kerekké. 

 

Borítókép forrása: turizmus.com

Íme a világ legdrágább városai
Íme a világ legdrágább városai

anthony-abruzzo-788713-unsplash-1.jpeg

A mostani gazdasági körülményeket látva mind az egyre növekvő megélhetési költségek aggodalmait hordozzuk, ám talán kevésbé merül fel bennünk az a kérdés, hogy vajon milyen költségekkel számolhatnak a más országokban és kontinensen élők. Érdemes tehát megtekinteni az idei év közepét elemző adatokat egy olyan kutatás alapján, mely a méltán drága helyszínként ismert New York városát kezeli viszonyítási alapként, hozzá hasonlítva és rangsorolva 578 különböző helyszínt a világból. Lássuk a legdrágább városokat, na meg persze azt, hogy hol is áll Budapest ezen összehasonlításban.

Svájc mindenkit letarol, Budapest az olcsók között

Európa tekintetében a legtöbben valószínűleg nem fognak meglepődni a legdrágább városokon, ám az azért meglehetősen erőteljesnek nevezhető, hogy a megélhetési költségekben legkedvezőtlenebb – és mellesleg New Yorknál is drágább –  6 helyszín egytől egyig svájci város, a top 3-at Basel, Zürich és Zug alkotva. A lista további részében joggal érezhető az északi dominancia, a 7. legnagyobb költségeket megkövetelő helyszín a norvég Oslo, szorosan utána az izlandi főváros, Reykjavik, majd néhány további norvég szereplő mögött a dán Odense a 14. helyen, amelyet Koppenhága követ nem nagy lemaradással az európai 16. pozícióban. Nem olcsó az élet viszont a nyugati városokban sem, London a 15., Amszterdam a 20., míg Párizs a 24. legdrágább. Németország és Olaszország esetében a gazdaság motorjaként is értelmezett Lombardia és Bajorország központi helyszínei, vagyis Milánó (32.) és München (33.) követelik meg a legmagasabb megélhetési költségeket, míg mindkét ország fővárosa jelentősen elmarad, Róma csak az európai 86., Berlin pedig a 75. legdrágább.

De persze közeledjünk egy kicsit az itthoni helyzet felé is: ezen felmérés alapján Budapest egy költségek szempontjából kiváló helyszín, ugyanis a 218 vizsgált város közül a 181. legköltségesebb (a két legolcsóbb amúgy a koszovói Pristina és a fehérorosz Minszk), így hazánk fővárosa bár minimálisan, de Bukarestnél (179.) és Varsónál (180.) is kedvezőbbnek bizonyul, ahogy olcsóbb Pozsonynál (148.), Prágánál (145.), Ljubljanánál (139.) és természetesen Bécsnél (81.) is. Hasonló mondható el regionális viszonylatban is, Budapest a kelet-európai kategóriában 44 város közül a 17. legdrágább, ám az olcsóbb helyszínek szinte kizárólag román, ukrán vagy bolgár városok, néhány kisebb lengyel résztvevővel párosulva. Az továbbá természetesen nem is kérdés, hogy a viszonyítási alapként kezelt New Yorknál jóval olcsóbb a főváros (a megélhetési költségek 86 százalékkal kisebbek, a boltok és éttermek 67-68 százalékkal olcsóbbak), de persze régiónkban ez az összes városra igaz, ahogy Európa egészében is csak a svájci városokra nem.

zurich-old-town_header-9500015.jpeg

Zürichbe ne a keveset költeni akarók menjenek... (Fotó forrása: Musement)

Az összesített eredményeken túlmenően nagyobb diverzitást látunk európai szinten a bérleti díjak tekintetében, ahol Genf és London bizonyulnak a legköltségesebbnek, de a 7. helyen megtalálható Dublin is, a top 15-ben pedig további brit helyszínek, például Brighton, Oxford vagy Guildford. Amennyiben viszont a lakásunkból kilépve étkezni is szeretnénk (legyen szó élelmiszer vásárlásról vagy épp étteremről), újra visszatérünk a svájci problematikához, a két kategóriában ugyanis a legdrágább 6 helyszín (eltérő sorrendben) szintén Svájcban található. A Zürichben tapasztalható drága árakat tökéletesen ábrázolja, hogy egy bevásárlás átlagosan 58 százalékkal drágább a New York-i áraknál, ahogy az éttermek esetében is körülbelül 55 százalékkal ehetnénk olcsóbban a világvárosban. Persze a téma részletes elemzése hosszas kifejtést érdemelne, és alapvetően az igaz, hogy a magas árakhoz magas helyi vásárlóerő-paritás is párosul, de a kettő nem feltétlenül jár mindig együtt, így bár míg a brit, svájci vagy német helyszínek többségében erőteljes a vásárlóerő-paritás a magas árak mellett, addig például a már említett Milánó ezen kategóriában csak a 163., így értelemszerűen a magas árak komoly megélhetési kihívásokat is hoznak magukkal.

A bermudai Hamilton kifoszt a vagyonodból

Amint már említésre került, bár az összehasonlítás New York-hoz való viszonyításban történik, New York az amerikai kontinens csak 4. legdrágább helyszíne Hamilton, Honolulu és Santa Barbara után. Furcsa vagy sem, a Bermudán található Hamilton nem csak Amerikában emelkedik ki, hanem világszinten is a legdrágább város – a költségek például közel 50 százalékkal magasabbak mint New Yorkban, de még a globális második Zürichhel szemben is szinte 20 százalékos az előny (vagy inkább hátrány) –, többek között annak is köszönhetően, hogy a brit szigetcsoportra szinte mindent importálni szükséges, legyen szó gázról, élelmiszerekről vagy ruházatról. A nehézségeket jelzi azonban, hogy a magas árakhoz magas vásárlóerő-paritás nem párosul, a hamiltoni lakosok ugyanis jóval kevesebbet engedhetnek meg maguknak a New York-i embereknél, miközben az élet jóval drágább. Összességében persze Észak-Amerikában – különösen az Egyesült Államokban és Kanadában – nem az olcsó megélhetés a domináns, viszont sok városra (legyen szó Houstonról, Dallasról, Austinról vagy épp New Jerseyről) nagyon magas vásárlóerő-paritás is jellemző, globális szinten is kiemelkedő eredményt hozva.

Ázsiában libanoni, Afrikában etióp város a legdrágább

Mérsékeltebbek Ázsia eredményei, ahol a legolcsóbb helyszíneket a déli országokban találhatjuk (különösen Pakisztánban, de Indiában és Sri Lankán is), a legnagyobb megélhetési költségekkel pedig a libanoni Beirutot követően izraeli városokban számolhatunk. Nem maradnak el sokkal persze a legfejlettebb metropoliszok sem, Szingapúr például az 5. legdrágább, Szöul a 7., Hongkong a 9., Tokió a 11. legdrágább, ám például Sanghaj csak a 31. helyen áll a kontinens viszonylatában, ahogy jó néhány jelentős kínai város is a középmezőny elején pozícionálja magát jelenleg. Óceánia és Afrika kapcsán szintén említhető néhány meglepőnek mondható példa – például az, hogy az etióp Addisz-Abeba követeli a legmagasabb megélhetési költségeket az egész kontinensen, illetve hogy Lagosban átlagosan több mint kétszeres a bérleti díjak költsége a második legdrágább városhoz képest –, ám sem Óceánia, sem Afrika képviselői nem szerepelnek a legköltségesebb helyszínek között: a legdrágább óceániai helyszínként Sydney csak a globális 42., míg az afrikai városok közül egy sem került be a top 300-ba.

dismountingbus_addis.jpg

Addisz-Abeba, a legdrágább afrikai város összmegélhetés terén (Fotó forrása: ITDP)

Kétségtelen, hogy a költségek átlagként értelmezendők, így teljesen máshogy érintik a városok lakóit az egyéni helyzetek, szokások és körülmények alapján, ám ha épp most tervezel valamilyen új helyszínre költözni, vagy csak kíváncsi vagy a világ különböző pontjaira jellemző költségekre, talán megéri egy pillantást vetned a teljes listára, hátha tisztább képet kapsz arról, mire is érdemes árak tekintetében számítanod.

Kiemelt fotó: Bermudiana Beach Resort

Támogatjuk Ukrajnát, de Magyarország az első!
Támogatjuk Ukrajnát, de Magyarország az első!

kepernyofoto_2022-08-02_13_36_07.png

Kép forrása: Shutterstock

Tomasz Sakiewicz, a Gazeta Polska hetilap, a Gazeta Polska Codziennie napilap és a Telewizja Republika televíziós csatorna főszerkesztője a július 5-én megjelent, Budapestből is lehet Bucsa című írása erőteljes filippika Oroszország ellen, és bár közvetett módon, de buzdítás a magyarsághoz, hogy teljes mértékben támogassák a lengyel (nyugati) álláspontot az ukrajnai háborúval kapcsolatban. 

Cikkében Sakiewicz számos tényt részletez Oroszország be nem jelentett háborújáról és a felperzselt föld taktikájáról, amelyet Moszkva alkalmaz. Leírja a bucsai mészárlás hátborzongató részleteit, kiemelve az orosz vezetés semmibevételét az emberi élet iránt. Emlékeztet arra, hogy Oroszország már jó ideje tervezi határainak kiterjesztését és a szovjet érdekszféra visszaállítását, és kijelenti, Moszkva „a közép-európai országok elleni támadásra képezi ki katonáit”, valamint, hogy Oroszország nem fog habozni, hogy nukleáris csapást mérjen szomszédaira, ha szorul a hurok.

Sakiewicz arra a következtetésre jutott, hogy a bucsai és mariupoli jelenetek még Budapesten vagy Varsóban is megismétlődhetnek.

Míg a szerző tisztességes és lényegében tényszerű leírást ad az orosz agresszióról, általános üzenetével és következtetéseivel számos probléma merül fel. 

Sakiewicz az elemzők többségéhez hasonlóan azzal magyarázza Oroszország jelenlegi magatartását, amit „orosz birodalmi elvként” emleget. Valószínűleg nem téved. Oroszország történelmileg hajlamos egy „orosz világ” megvalósítására törekedni, amint Sakiewicz rámutat, és soha nem tartózkodik az erőszak alkalmazásától, amikor szükségesnek tartja. Azonban Sakiewicz általános ábrázolása Oroszországról és annak viselkedéséről meglehetősen ferde.

Akaratlanul is azt közvetíti, hogy Oroszország eredendően gonosz. Mintha mondjuk a brit vagy az amerikai imperializmus valamiképpen magasabb szinten állna.

Az orosz imperializmus valamiféle negatív piedesztálra emelése azt jelenti, hogy a többi imperializmus erkölcsileg felülmúlja az ortodox Oroszország „barbárságát”. Ez a fajta elemzés egyszerre leereszkedő és démonizáló. 

Talán igazságos lett volna az elemzésbe belefoglalni azt a tényt is, hogy a NATO az elmúlt évtizedekben folyamatosan terjeszkedett, és mára gyakorlatilag Moszkva udvarában van. Sakiewicz megfogalmazásából az derül ki, hogy Oroszországnak nyilvánvalóan nem kellene nemzeti érdekeit érvényesítenie, vagy bármiféle befolyást gyakorolnia, szemben bizonyos nyugati hatalmakkal, amelyek vitathatatlanul jogosultak proxy háborúkat folytatni, szuverén országokat bombázni, választott kormányok elleni felkeléseket finanszírozni, ha országuk érdekei ezt megkívánják. Négy láb jó, két láb rossz, Oroszország gonosz, pont.

Természetesen el kell ismernünk, amint azt már korábban is említettük, hogy

Oroszország történelmi múltja olyan tényező, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. De mi a helyzet Magyarország történelmével és történelmi tapasztalataival?

Trianon a kollektív traumák közül talán a legfontosabb, amely akár tetszik, akár nem, befolyásolja a világ ügyeire adott magyar válaszokat.

De úgy tűnik, hogy egyáltalán nincs figyelembe véve különleges érzékenységünk, amikor az orosz-ukrán háborúról van szó, mindenekelőtt az ukrajnai magyar közösségért való törődésünk, ami enyhén szólva sem részesült a legtisztességesebb bánásmódban, amióta Ukrajna független országgá vált. Kiábrándító, hogy Sakiewicz sem kivétel ez alól. 

Tegyük fel, hogy a magyar kormány kiutasítja az orosz diplomatákat, egyik napról a másikra leállít minden oroszországi gázimportot, és nap mint nap szigorú feljelentéseket tesz Moszkva ellen. Vajon Putyin remegni fog a félelemtől? Nagyon valószínűtlen.  

Egy olyan ország nem fog beállni nyíltan az oroszgyűlölők kórusába, aminek sorsa olyan tényezőktől függ, mint Németország vagy az orosz gáz. Kis ország, nem mellesleg az EU legkeletibb schengeni tagállama, nyitott gazdasággal. Értjük, ugye?

Kétségtelen, hogy Ukrajna áldozata ennek a háborúnak, Oroszország pedig az agresszor. Ahogy Sakiewicz fogalmaz, Ukrajna valóban „szabadságáért és államiságáért” küzd, amit a magyar kormány is újra és újra elismer. Magyarország a lehető legmesszebb ment Ukrajna támogatásában, beleértve az ukrán menekültek nagylelkű és feltétlen befogadását, ellátását, nemcsak élelmet és szállást biztosít a menekülőknek, hanem ingyenes iskoláztatást és munkalehetőséget is a felnőtteknek. Magyarország hangos támogatója volt Ukrajnának, nem csak szóban, de tettekben is.

A magyar kormány azonban joggal előtérbe helyezi saját állampolgárai és a határon túli magyarok igényeit és érdekeit.

Az is tény, hogy a magyarok többsége nehezen érez teljes szimpátiát Ukrajna iránt, amelynek elitjei és vezetői folyamatosan megtagadtak számos alapvető jogot az ott élő magyar kisebbségtől.

Egyszerűen aljas azt várni, hogy tudatosan lőjük lábon magunkat gazdaságilag, szakítsunk meg minden kapcsolatot Oroszországgal, fedjük fel a mellkasunkat és kiáltsunk fel: "Ide lőjetek!" Sakiewicz szerint Ukrajna most egy olyan eszményért küzd, amely mindig is összekötötte a lengyeleket és a magyarokat: jog a saját identitásának megőrzéséhez.

Jól mondja; Magyarország mindig is küzdött és mindig is küzdeni fog azért, hogy megvédje és megőrizze saját identitását, éppen ezért ne lepődjön meg senki, ha Ukrajna támogatása mellett először a saját hazánk érdekeit vesszük figyelembe.

Újabb szörnyű háború, ezúttal ismét a Balkánon?
Újabb szörnyű háború, ezúttal ismét a Balkánon?

“Európa puskaporos hordója” – már régóta csak így emlegetik a sok etnikummal rendelkező térséget. Koszovó 14 évvel ezelőtti függetlenedése óta, szinte folytonosnak mondható a két állam közötti ellentét. Annál is inkább igaz ez, mert Koszovót Szerbia jelenleg nem ismeri el – egyébként Oroszország és Kína sem. Lehetséges egy újabb konfliktus a szomszédságunkban?

Nehezíti a jelen helyzetet az is, hogy a nyugati hatalmak meglehetősen le vannak kötve az orosz-ukrán konfliktussal.

(forrás: www.rferl.org)

Az elmúlt években többször is sor került a koszovói szerbek és a helyi albánok közti összetűzésre, azonban túl nagy visszhangot eddig nem keltettek ezek a mikro-konfliktusok. 2022 áprilisában például a vitatott státuszú ország északi részén, koszovói rendőrök és a mitrovicai szerb lakosság között történtek torlaszok és útlezárások. Olyan eset is akadt öt évvel ezelőtt, amikor szerbek gyűltek össze egy fontos híd közelében Észak-Koszovó területén – egyébként a szerb etnikum jellemzően az ország északi részeit lakja –, miután a NATO-s, ott állomásozó békefenntartó erők (KFOR) is aggodalmukat fejezték ki. Habár szerencsére az utóbbi két konfliktus nem eszkalálódott, a nyugati szövetségeseket nagy aggodalommal töltheti el az a tény, hogy sem a szerb állam sem pedig a “nagy orosz medve” a mai napig de facto nem ismeri el Koszovót szuverén államként.

A mostani helyzet ürügye ezúttal nem mást, mint, hogy Koszovó szigorító intézkedéseket kíván hozni a különféle beutazási dokumentumokról és rendszámok használatáról. Szerb részről ezt igen csak nehezményezik. Igazából a határátlépési szigorítások egymás állampolgárai iránt vica-versa be lettek vezetve a két állam területén, tehát aki Szerbiából szeretne Koszovóba utazni avagy fordítva hasonlóan nehéz dolga van az úti okiratok kapcsán. A koszovói fél mintegy olajat öntött a tűzre azzal, hogy lakosait felszólította, a régi, “elavult”, szerb jelzésű rendszámukat haladéktalanul cseréljék le – ezt sokan valószínűleg provokációként élték meg, mivel rengeteg szerb tekinti még a mai napig Koszovót a Szerb Köztársaság szerves magterületének.

kosovo.jpg

(forrás: ednh.news)

A napokban kibontakozó összetűzésre válaszul az Egyesült Államok biztosította Pristinát az ország függetlenségének és szuverenitásának teljes körű és további garantálásáról. Eközben a másik oldalon Alexandar Vučić, a Szerb Köztársaság elnöke kijelentette, hogy “mindent meg fognak tenni a béke megőrzése érdekében, de ha kitörne egy háború, Szerbia nyerni fog”. Nehéz lenne megmondani, hogy a jelenlegi politikai helyzet mit fog okozni a térségben, de az biztos, hogy hosszú távon semelyik nagyhatalom nem fogja elbagatellizálja el a két kisállam egymáshoz való felettébb ellenséges hangulatú viszonyát.

A béke megsértése formálisan semelyik államnak nem érdeke, azonban nehezen lehetne elképzelni azt, hogy a jövőben Szerbia és nagyhatalmi szövetségesei, Oroszország és Kína, megemésztené a tartós nyugati befolyás gazdasági és politikai fennmaradását. Nyilvánvaló, hogy sem az orosz állam, sem a kommunista Kína nem érdekelt az USA és a NATO passzív terjeszkedésében, ugyanis mindkét keleti állam fokozott beruházásokat és politikai szimpátiát épített ki a Balkánon. A hangsúly tehát itt valójában nem is Szerbia és Koszovó ellentétére helyeződik, sokkalta inkább a háttérben lezajló nemzetközi politikai viszonyokat kell szem előtt tartanunk, ha valóban a dolgok mögé kívánunk nézni. Fontos az is, hogy kiterjesszük a szemléletmódot a világgazdasági eseményekre is. Minden állam érdeke az, hogy az egyébként zavarosnak mondható nemzetközi, globális térségben a gazdasági versenyből a lehető legjobban jöjjön ki.

Ez főként azért van így, mert ha nem jó a nemzetgazdaság, válság bontakozik ki és a mérgező infláció miatt magas költségek vannak, akkor az állampolgárok kifejezetten elégedetlenek lesznek, s az adott állam vezető politikusai mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy kárpótolják a lakosságot. A kínai sárkány és az amerikai sas vetélkedése valójában már igen régi időkre nyúlik vissza, s az ellentét apropója nem kizárólag gazdasági – bár ez a legjelentősebb –, hanem itt gondolnunk kell az alapvető kulturális különbségekre is, például elég ha csak megemlítjük, hogy a távol-keleti társadalmak határozottan erősebb kollektív tudattal rendelkeznek, mint az angol-szász materialista-individualista államok népessége. Így lehet tehát megérteni azt is, hogy valójában a kicsinynek tűnő, helyi, regionális konfliktusok miért tudnak olyan könnyedén globálissá válni. Szerbia ügyét sokáig az orosz "atyuska" pártfogolta, kétségtelen azonban, hogy ma már Kína sokkalta jelentősebb gazdasági és katonai alapokkal és potenciállal rendelkezik, mint a Putyin vezette regionális nagyhatalom. Oroszország a mostani helyzetben egyébként is el van foglalva az ukrán konfliktussal.

Valójában Koszovó ügye éppen azért nem tekinthető egy rendkívül bizonytalan, rettenetesen veszélyes problémának, mert aki határozottan fel tudná karolni a helyi szerbek ügyét, az 2022-ben egy számára jóval égetőbb és közelebbi cél elérésében érdekelt, ez pedig nem más, mint Taiwan státusza.

Taiwan mobilises forces to thwart Chinese invasion

(forrás: www.telegraph.co.uk)

Hashim Thaçi állama és Szerbia az előbbi bekezdésekben tárgyalt érvek miatt nagyon valószínűtlen, hogy háborút robbantana ki, feltehetőleg a most lejátszódó civakodás egyik fő oka, a tapogatózás, s egyfajta kísérletezés afelől, hogy egyik vagy másik fél mit tudna kihozni a jelen pozíciójából. Koszovó stabilitása tekintetében ki lehet jelenteni, hogy a közeljövőben minden áron biztosítva lesz a nyugati hatalmak által, mivel stratégiailag az USA és szövetségesei jobban érdekeltek ebben a kérdésben, mint Kína vagy Oroszország vagy bárki aki fel merné vállalni a szerb ügyet.

Tehetség, fiatalság, oktatás, szórakozás: az MCC Feszten jártunk
Tehetség, fiatalság, oktatás, szórakozás: az MCC Feszten jártunk

Idén is megrendezésre került a tavaly rajtoló MCC Feszt, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) fesztiválja Esztergomban.

A három nap alatt csaknem 32 ezren látogattak el a fesztiválra, - ami duplája a tavalyinak - hogy részt vegyenek a szakmai beszélgetéseken, a koncerteken és az interaktív programokon. A rendezvényen több mint 50 külföldi szaktekintély részvételével 70 szakmai eseményt valósítottak meg.

Az Edu sétányon 48 szakmai és közéleti szervezet kínált különféle érdekes programokat. Többek között részt vett standdal az Alapjogokért Központ, a Drogkutató Intézet, az MCC intézetei, a Fúzió Hallgatói Közösség, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület, a Joghallgatók Önképző Köre (JÖSZ), a Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Diplomáciai Akadémia, a Magyar Honvédség katonai toborzása, a Mandiner, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram, a Rubicon Intézet, a Richter Gedeon Nyrt. vagy a Migrációkutató Intézet.

 

Képek forrása: Orbán Balázs Facebook oldala, illetve saját képek

Az esti koncerteken pedig fergeteges volt a hangulat, ahol a bulizni vágyók ki tudtak kapcsolódni.

A fesztivál mottója idén: „Hangot adunk a tehetségnek” volt, ami az MCC fókuszpontjára utal, hiszen a szervezet szerint a kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye alapvető fontosságú közérdek, ami meghatározó egy ország versenyképességére szempontjából.

A fesztivál csütörtökön kezdődött a megnyitó ünnepséggel és a geopolitikáról szóló vitafórummal. Este pedig olyan előadók léptek fel, mint a Cloud9+, a Brains, a Margaret Island, T. Danny, Punnany Massif, Pixa, Metzker Viktória és Yamina. Tehát elég erős volt a felhozatal a szakmai programokon túl zenei téren is.

A második napon felszólalt William Darlymple, világhírű skót történész, aki az élet értelméről és kihívásairól osztotta meg gondolatait. Csák János kulturális- és innovációs miniszter frissen megjelent kötetét mutatta be a Mindszenty téren, ahol Patrick Deneen, amerikai politológussal beszélgettek.

Emellett az MCC feszten megrendezett Mandiner vita a Magyarország előtt álló politikai kihívásokról szólt. Az Európai Unióval kapcsolatos témákban Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, Balázs Péter volt külügyminiszterrel vitázott.

Ezen felül a magyar bankrendszer jövőjéről szóló beszélgetésen Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, a bankrendszer nemzetközi összehasonlításáról beszélt.

A rendezvény kiemelt szakmai sztárvendége David Coulthard, volt Forma1-es versenyző volt, aki a siker titkaira világított rá fiataloknak szóló előadásában.

Az esti zenei mezőny szintén fergetegesre sikerült, ugyanis fellépett a New Leve Empire, Dzsúdló, Korda György és Balázs Klári és a Kozma Orsi akusztik.

A fesztivál csúcspontja a szombat volt, amikor az esős időjárás ellenére is telt ház volt a helyszíneken.

A sajtószabadság és az újságírói függetlenség témájában tartott, rendkívül érdekes vitán részt vett Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, a Mandiner lapigazgatója, továbbá Dull Szabolcs, a Telex főszerkesztője, Rónai Egon az ATV, valamint Lánczi Tamás, az MTVA műsorvezetője.

A magyar felmenőkkel is büszkélkedő egykori német miniszter és polgármester, Klaus von Dohnanyi online jelentkezett be az MCC Fesztre, ahol kifejtette, a kompromisszumokra jutó, együttműködő és egymás érdekeit tiszteletben tartó nemzetekben látja Európa jövőjét.

A gazdasági és energetikai kihívásokról pedig Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter beszélt több száz érdeklődő előtt Esztergom főterén.

Parázs vitákban sem volt hiány a rendezvényen: Patrick Deneen konzervatív amerikai filozófus és Radek Sikorski, az EU-USA európai parlamenti delegációjának elnöke, korábbi lengyel külügyminiszter az emberiség jövőjéről folytatott beszélgetést.

Az esti koncerteken pedig a három nap legütősebb felhozatala lépett színpadra köztük Király Viktor, a Beatrice, a Follow the Flow, az irie Maffia, Essem, Lotfi Begi, Ando és Willcox.

A kerti zuhany tanulsága
A kerti zuhany tanulsága

Emlékszünk még 2019-re? Nem volt rossz év, mi? 2020 sem volt, akkor még nem jött a pofon. Augusztus elején mintha egy tavaszi kilengés lett volna a COVID, tele volt a strand, olcsó volt a benzin. Olcsó volt minden. 2014-től kezdve volt 7 bő évünk. Mire pazaroltuk? Van, aki vett használt Mustangot a legkisebb motorral. Tudom, mert állandóan szembe jönnek. Egészségükre, megérdemlik, mind megérdemeljük.

2605_w_1.jpg

Dekadensek voltunk. Nem annyira, mint a Nyugat, nem választottunk zsírkrétával Égbőlpottyant meséket kissé bosszúszomjasan valósággá tenni akaró zöld bölcsészpártokat a fejünk fölé, de nem is használtuk fel annak a sok extra pénznek egy részét, ami miatt drága lett a Balaton, most, hogy nem hogy nem viszünk hűtőtáskát a strandra, hogy inkább érintéssel fizessünk a bárban (nem büfé!) hanem szállodában szállunk meg, és felvertük az ingatlanárakat több száz százalékkal a tó körül a múlt évtized keserű kezdete óta, amikor az emberhez hozzávágták a téliesített kockaházakat északi parti panorámával.

Lett pénzünk.

Amennyi pénzt elmulattunk a 7 bő évben, csak kerülhetett volna a kertbe egy fekete hordó zuhanyrózsával és - skandináv vérünktől függően - paravánnal. Amivel lehet nyáron zuhanyozni. Olyankor nem megy a gázbojler, vagy a gázerőművel hajtott villanybojler. Nem kerül annyiba, mint egy napkollektor a házra. Még annyi se jön ki belőle, hogy körbeálványozzák a házat, nem hogy új szigetelést kapjon. Egy elképesztően olcsó, megújuló energia beruházás, ami - ha minden Joule aranyat ér - egy nyár alatt megtérül, és onnan tisztán termel.

Nem kellett. Nem hajoltunk le érte. Olcsó volt az energia, ha nem is voltunk iPhoneban mérve Ausztria. A Rezsicsökkentés is hibás, természetesen, kapjon levegőt az is, aki idáig olvasott ökölbe szorított kézzel, amiért azt mertem állítani, hogy 2019 jó év volt. O1G meg minden, maradj velem bátya. Beszéljünk inkább a németekről.

Akik - vásárlóerejüknek köszönhetően - jóval dekandensebbek voltak nálunk. Legyenek ők a kanári a szénbányában. Egy hajóban vagyunk, még ha kevesebb fizetésért kettővel alacsonyabb osztályon, és - jelenleg - kissé kevésbé kiszolgáltatva Moszkva kedélyének energetikai szempontból. Ami rájuk vár, attól mi sem vagyunk függetlenek, és a gazdaságunk ráutaltsága még nem is került szóba. Aki dühös rájuk, talán kárörvend most, a bölcs hallgat, ahogy szokott. Csak az nevessen, akinél most is áll a kertben a fekete hordó!

Villany leó

Berlin elkezdi kikapcsolni a történelmi emlékműveit megvilágító reflektorokat
A városvezetés így próbál energiát megtakarítani az orosz gázhiány miatt.

- Mandiner

Moszkva stratégiája - Dmitri Alperovitch és a józan ész szerint - hogy Európa téli gázkitettségét maximalizálja: télen Európának mindenhonnan kell a gáz. LNG, vezeték és tározó összeadva szolgálja ki a fogyasztást. Nem csak fűt, hanem áramot termel és az ipar is használja.

Amennyiben a tárolók nincsenek feltöltve, izzadhat Európa - és első sorban a németek - feje. Ez olyan alkupozíció, ami a jelenlegi, szankcióknak köszönhetően Oroszország ölébe kényszerített kevesebb gázt és olajat exportálok nagyobb profitért szituációnál is egy fokkal jobb.

Németország ezt tudja: hiába van nyár, hiába lenne most a legkevesebb szükség energiára, a tározókat tölteni kell. Most van a szezonja. Márpedig oda csak az mehet, amit nem fogyasztanak el az erőművek, a bojlerek. Még a melegvizet előállító háztartási gázfogyasztók is kiveszik a részüket minden nap, hiába van pokoli kánikula:

tarozo.png

Amikor a közvilágítást kell visszafogni augusztusban, hogy ezzel is több gáz mehessen a tározókba, akkor tagadhatatlan, hogy krízis van. Oroszország az Északi Áramlat 1-en annyit küld, hogy ne roppanjon meg Németország, de annyit nem, hogy félre is tudjon tenni.

Minden egyes kerti zuhany, minden megspórolt köbméter melegvíz olyan gázt takarít meg, ami mehetne a tározókba. Az egyénnek és a nemzetnek is win. Win-win. Elférne még 10 millió német háztartásban, gáz és villanybojler helyett, hogy a megspórolt földgáz inkább télre legyen elraktározva? Elférne itthon is 1 millió? Későn ébred a német társadalom, és későn ébredünk mi is. Panaszokat hallok, estefelé szabadban zuhanyozókat nem. Még nem. A fekete hordó értéke ha idén nem is, jövő nyáron óriási lesz.

A víz felmelegítése középiskolás fizika: bele kell tenni a Joulet, definíció szerint, nincs levágható kanyar, nincs mese. Nem lehet hatékonyabbá tenni a folyamatot, mint a 25 éves mélyhűtőt lecserélni, vagy LED-es izzókat betekerni mindenhová. Egy fekete hordó a kertben óriási megtakarítás, mindenkinek.

Nálam, ahol a fűtés fa, a villanyáram fogyasztás 2/3-át adja a bojler. Kapcsolt áram, és csak 3-4 hónapban segítene a kerti zuhany, de számoljuk a kilowattot HORROR áron, és kijön belőle jópár liter benzin. Jövő nyári áron. Merünk becsülni, hogy az mit takar majd?

Gázfogyasztók nézzék meg a nyári derekán fogyasztást: az a melegvíz. Abba a legnagyobbat a fürdésre használt harap bele, főleg ha van mosogatógép, akkor tényleg csak a tisztálkodás fogyaszt a hőveszteségen felül (átfolyós esetén nyilván az nulla). Nem, a gáztűzhely - kényszeres befőzőkön kívül - elhanyagolható, mert ott annyi vizet melegítünk, ami egy kád hideg csapvizet a legnagyobb lábassal mérve is csak kevésbé hideg csapvízzé tenne. Kultúrnép vagyunk 1100 éve, nem fogunk a fürdésből visszavenni, nincs ezzel semmi baj. A fekete hordó ingyen csinál melegvizet!

Aki teheti, ne maradjon le róla! A legjobb idei befektetésem egy köbméteres esővízgyűjtő volt.

Kisokos kezdő egyetemistáknak I. - kollégiumi tanácsok
Kisokos kezdő egyetemistáknak I. - kollégiumi tanácsok

Egyetemet kezdeni izgalmas és jó feladat, de bizonyos értelemben elég kaotikus. Nehéz a középiskolai környezet után belekezdeni valami olyanba, ahol tényleg rendesen utána kell járni a dolgoknak, és ha egy határidőről egyszer lemaradsz... akkor kimaradsz. Mutatunk pár fontos pontot, amit mindenképp nézzetek meg a saját egyetemeteken, és véssetek be a naptárba!

Cikksorozatunk első részében a kollégiumokról lesz szó.

pexels-cottonbro-4769485.jpg

 

Azért ez az első, mert az ide való jelentkezési határidő többnyire a legkorábbi adminisztratív időpont, hiszen a szorgalmi időszakot megelőző héten, az un. regisztrációs héten sokakat már el kell helyezni a kollégiumokban. Sok helyen már nyár közepén indul a jelentkezés, és hamar le is zárul. Fontos, hogy az elsősöket nem úgy rangsorolják a kollégiumi helyeken, mint a felsőbb éveseket. 

Míg utóbbiak főleg tanulmányi alapon kerülnek be, ilyen eredménye egyetemről elsősöknek még értelemszerűen nincsen. Ekkor többféle eljárás létezik: vagy középiskolai tanulmányi eredményeket kérnek be, vagy szociális alapon kérhetitek a felvételt. Egyszerre mindenképpen érdemes több koliba jelentkezni, intézményen belül ugyanis a kollégiumoknak egységes rendszere van (pl.: Műszakisoknak a KEFIR), amiben a felelősök azonnal látják, ha az első helyre bejutsz, a további megjelölt helyekre már repülhet is pár boldog várólistás. Így nem foglalsz helyet feleslegesen a listákon, ellenben nagyobb valószínűséggel jutsz kényelmes ágyhoz szeptemberben.

Mindenképpen érdemes a saját szakod vagy karod koliját megjelölni első helyen (ha van ilyen), hiszen sokkal könnyebb lesz majd év közben a szaktársaidat zh előtti éjjel pizsamában zaklatni a szomszédban, mint “elbuszozni” hozzájuk. Akkor se ijedj meg, ha azt hallottad, nagy a verseny az ottani helyekért, egy jelölést mindenképpen megér.

Egyes kolik bár egyetemi karokhoz kötődnek, inkább csak preferálják az ottani tanulókat, de kevesen tudják, hogy van hozzájuk "idegenlégiós" felvételi. Ezt kérvényezni kell, és jellemzően kérik benne a szobatársak nevét, akik mellé költözni szeretnél. Szükséges tehát ekkor olyan haver mellé társulni, aki a preferált területen tanul, mert nem nagy az esélye három idegenlégiósnak egy szobában. Ennek a kérvénynek sokkal korábbi a leadási határideje, ezért erre különösen figyelni kell, ha “kakukktojásként” csapódnál a pajtijaid szobájába. 

Minden egyetemnek van egy, jellemzően a Hallgatói Önkormányzat által delegált kollégiumi felelőse. Az ő e-mail címe nyilvános, és munkaköréből adódóan egész augusztusban a szállásolandó diákok ügyeivel és az épület felkészítésével van elfoglalva. Ebből látható, hogy egy türelmes figurát takar a titulus, aki azonban a hatodik-hetedik "hülye kérdésnél" megeshet, hogy nem lesz lágyszívű. Tehát mielőtt írnál neki, mindenképpen olvass el minden tájékoztatót, nehogy már a nulladik napon magadra haragítsd a szobák fura urát. Ellenben ha valami tényleg rendellenes van (az online rendszer nem engedi a kérelmed véglegesítését, nem szerepel sem a várólistán, sem a felvettek között a neptun kódod, stb.) akkor mindenképpen keresd meg, hiszen ő biztosan tudni fogja, mi a teendő. 

Elsősöknek sajnos nincs mindig szoba választási előjoga, ez a felsőéveseknél is a jobb tanulók vagy sport/közéleti tevékenységükkel kiemelkedő diákok kiváltsága. Nem is nagyon tudhatják még, melyik szoba hány csillagot kapna a hotelek listáján, de erre vannak kiskapuk. Ha ugyanis valahonnan (pl. gólyatábor) van egy felsőéves haverod, akinek van üres hely a szobájában, lehet csapódni. 

Nem kell elkeseredni akkor sem, ha a szobád maga a földi pokol, sajnos ez megesik. Itt két opció van: vagy fél évig nagyban tanulsz, hogy a kiemelkedő átlagoddal kérhess új zugot, vagy felújításba kezdesz a társaiddal, és fixen maradtok a helyeteken. Utóbbi esetben senkinek nem lesz "arca" elhappolni előletek a szint legmenőbb szobáját. Csak ne felejtsétek el a projektbe bevonni a koli felelőst és a gondnokot!

A magánkolik végtelen skálája szinte minden egyetemet felölel, választhatsz akár ilyen helyet is. Változóak a követelmények, de alapvetően három típust különítünk el: szakmai, szakmai-vallási, vagy bérleti alapú magánkollégiumokat. Szakmai jelleggel működő kolik szakterületek, vagy az interdiszciplinaritás elve köré szerveződhetnek. Nem minden esetben minősített szakkollégiumok, de mindkét esetben az átlagnál alacsonyabb havidíjért lakhatunk benne, cserébe az egyetemi szakmai követelményeken túl menő elvárásokkal kell szembenéznünk. Ha ez tetszik és belefér, ez a legjobb választás.  

Van, ahol ez kiegészül vallási vagy etnikai közösségi elvekkel, itt a szakmaisághoz erős közösségi szál is tartozik. Itt is kifoghatunk alacsonyabb árakat, főleg, mert kollégiumokon belül is vannak támogatási rendszerek. A bérleti alapú magánkolik nem várnak el semmilyen tanulmányi alapot vagy közösségi hovatartozást, viszont drágábbak, ellenben többnyire jó állapotúak, és nem vagy annyira egyedül és kiszolgáltatottan, mint egy albérletben. Na, meg jóval olcsóbb. 

Nagyon szorítunk minden leendő kolisnak! Ez életetek egyik legszebb időszaka...

... ha nem felejtitek el felcímkézni az ételeiteket a hűtőben. :) 

Ne felejtsük: Oroszország még nem mozgósította a hadseregét
Ne felejtsük: Oroszország még nem mozgósította a hadseregét

655272_mandiner_vita_demko_attila_002.jpg

Demkó Attila íróval, biztonságpolitikai szakértővel, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetőjével beszélgettünk a tusványosi élményeiről, Ukrajna esélyeiről és kilátásairól, a helyes és elhibázott szankciókról, valamint az USA esszenciális közvetítő szerepéről. 

Meghallgatható a YouTube csatornánkon,
és Apple Podcast-en is.

 

Ha megengedi, egy nem teljesen a témához kapcsolódó kérdéssel kezdeném. Milyen volt Székelyföldön, milyen volt Tusványos? A sajtóban és az Ön Facebook oldalán is lehetett arról olvasni, hogy ott járt, és egy, az ukrajnai háborúról szóló pódiumbeszélgetés résztvevője is volt. 

Tusványos mindig remek volt, több mint negyedszázada járok, és mindig, nemcsak egy élmény, egy közösségi élmény, hanem rengeteg közös gondolkodásra is alkalmat ad a rendezvény. Ennek része volt az a pódiumbeszélgetés, amin részt vettem. Ukrajnáról szólt, amelyen a jelenlegi ukrán helyzetet és a háború perspektíváit, kimeneteleit vitattuk meg Kis Rajmund kollégámmal.

Orbán Viktor tusványosi kijelentése, hogy Ukrajna nem tudja megnyerni a háborút, óriási felhördülést keltett. Az ukrán külügyminisztérium is tiltakozott. Ön is ezt mondta egyébként az említett pódiumbeszélgetésen. Elmagyarázná, hogy miért nem? És arra is kíváncsi vagyok, hogy miért vált egyeduralkodóvá az a narratíva, hogy a Nyugat támogatásával Ukrajna igenis le tudja győzni Oroszországot?

Most nem teljesen egyeduralkodó azért ez a narratíva, hogyha megnézzük, tehát olvassunk nagy nyugati lapokat vagy elemző tanulmányokat, és ott azért már az utóbbi egy-két hónapban megjelent, hogy Ukrajnának nagyon kevés az esélye a háború megnyerésére. Mondjuk a Foreign Affairs-et nem lehet orosz barátsággal vádolni, de ott is lehoztak egy komoly tanulmányt erről július 8-án, de láttunk ilyet a New York Times-ban is sokfelé, tehát ez a narratíva ugye a fővonalbeli médiákban megvan, de azért a mélyebb elemzések megmutatják a valóságot, vagy legalábbis egyre inkább megjelennek nagyon is mainstream, nagyon is komoly lapokban. Tehát ebben igazából nincs újdonság, amit én mondok, vagy amit a miniszterelnök úr mondott, ez a realitás, tehát nem egy szép dolog ez, hogy ez az orosz agresszió legalább a céljai egy részét el fogja érni, nem egy erkölcsös dolog, de akkor is ez a tény. Oroszországnak egész egyszerűen nagyobb az ereje, mint Ukrajnának, ezt az erőt csak részlegesen használja, tehát ezt mindig elfelejtjük, hogy

Oroszország nem vetette be szárazföldi erejének csak azt a részét, azokat az alakulatokat, amelyek szerződéses katonákból állnak, tehát nem mozgósította a hadseregét.

Ergo minden olyan elmélet, hogy Ukrajna nyerni tud, azt feltételezi, hogy Oroszország akkor sem mozgósítaná a hadseregét, amikor akkora bajban van, hogy tényleg elveszítheti a február 24-e után megszerzett területeket. Ezt nagyon nehéz elképzelni. Azt is nagyon nehéz elképzelni, hogy ne vetnének be még komolyabb fegyverzetet Ukrajna ellen, akkor hogyha az ukrán offenzíva - most ugye Herszon mellett indult egy offenzíva -, sikerrel kecsegtetne. Mit jelent ez? Tehát látjuk az ukrán támadásokat a hidak ellen. Ugye most Herszonnál ért egy hidat támadás, Nova Kahovkánál ért egy hidat támadás, ezek részben sikeresek voltak. Most ezt Oroszország is meg tudja csinálni, Ukrajna nagyon nagy részén le tudja kapcsolni az áramot, Oroszország meg tudja szüntetni a gázszolgáltatást, és ezt kizárólag precíziós rakétákkal megteheti. Tehát nem kell odamennie a helyszínre. Ami van Ukrajnának ugye az új nyugati fegyverzettel, az sokszorosan megvan Oroszországnál, tehát ez a precíziós képesség. Nagyon röviden összefoglalva arról van szó egész egyszerűen, hogy Oroszország még mindig nem vetett be minden eszközt, nem mozgósította a haderejét, és olyan helyzetet pedig nem tudunk elképzelni, vagy én nem tudok elképzelni, de nagyon sok nyugati szakértő sem tud elképzelni, hogy Oroszország egész egyszerűen feladja a február 24-e után megszerzett területeket anélkül, hogy erőteljesebb eszközöket vetne be.

Tehát igazából a kérdés nem az, hogy Oroszország győz-e a háborúban, hanem az, hogy milyen mértékű ez a győzelem,

és itt egyébként az ukrán ellenállása nagyon kemény és sokszor tényleg hősies ukrán ellenállás megakadályozta a legnagyobb orosz győzelmet, azt, hogy Kijevet elfoglalják. Tehát ez biztos, hogy nem lesz, erre nincs ereje Oroszországnak, de arra valószínűleg lesz ereje, hogy Zaporizzsja megye nagyobbik felét, a Donbasszt, illetve Herszon megyét elfoglalja, illetve megtartsa.

Ön és mások is hangsúlyozzák, hogy Oroszországot talán nem kell teljesen sorokba szorítani, mert akkor képes lesz arra, hogy gyakorlatilag romba döntse Ukrajna teljes energiahálózatát. Ön szerint mekkora esély van erre, illetve mindennek milyen következményei lesznek Európára, benne nem utolsó sorban Magyarországra?

Pontosan erről van szó, ez a lényeg, hogy Oroszország abszolút képes egy olyan csapást mérni a jelenlegi ukrán állam életképességére, ami a tél előtt ellehetetlenítené az ukrán lakosságot. És képzeljük el, mi van akkor, ha Kijevben nincs fűtés? A Kijevben nincs áram, egy hárommilliós, három és félmilliós városról beszélünk, de ugyanígy tudunk beszélni más nagyvárosokról is, Harkovról, Zaporozsjéről, Mikolajivról, Odesszáról. Itt rengeteg nagyváros van. Ugye

a kisebb településeken fával fűtve túl tudják élni a telet, de mi lesz a nagyvárosi lakossággal, mi lesz az ukrán ipar maradékaival?

Tehát ez a része, ez teljesen hiányzik a nyugati narratívákból, hogy Oroszország nem használta ki eszközrendszerének még csak egy csekély részét. Hogyha megnézzük, hogy hogyan kezdődött az Irak elleni háború, az Egyesült Államok az első pár napban, ugye 2003-ban jóval nagyobb rombolást végzett az iraki infrastruktúrán. Tehát ott aztán tényleg nagy területeken lekapcsolták a villanyt, hidakat lőttek szét, minisztériumokat lőttek szét. Tehát ezeket kéne végiggondolnia mindenkinek, hogy tényleg mit tehet még Oroszország. Sajnos ez a helyzet, hogy

hihetetlen zsarolási potenciája van az oroszoknak Ukrajnával, illetve Európával szemben is,

mert ha elképzelünk egy olyan Ukrajnát, ahol decemberben, januárban sokmilliós városokban nincs víz, és nincs villany, akkor azt tudjuk, hogy mit jelent ez menekülthullám tekintetében, tudjuk, hogy mit jelent az anyagi teherviselés, ugye Európát jelenleg is már nagyon megterheli ez a háború gazdaságilag, tehát itt Oroszország egyértelműen egy brutális gazdasági háborút tud vívni Ukrajna ellen, de akár Európa ellen is. Eközben Oroszország, igaz, hogy szankciók alatt van, igaz, hogy gazdasága 8-10-11%-kal csökken, de Szentpéterváron, Moszkvában, az orosz nagyvárosokban lesz melegvíz, lesz áram, lesz gáz. Tehát gondolom, ez a realitás, az ideológiát le kell mindig tisztítani az elemzésről. Nem igazán látok olyan, különösen hogyha Oroszország vereségre állna, eltérítő tényezőt, ami Oroszországot Ukrajna infrastruktúrájának megsemmisítésétől, energetikai infrastruktúrájának megsemmisítésétől el tudja tántorítani.

És ha jól tudom, Oroszország olajexportja a szankciókat követően nemhogy csökkent, hanem még nőtt is az elmúlt időszakban. 

Hát ha a bevételeket nézzük, akkor mindenképpen, hiszen nagyon magasak az olajárak. Tehát az a probléma Oroszországgal, hogy túl nagy. Én nem mondom azt, hogy a szankciók úgy általában feleslegesek és sikertelenek, mert a technológiai szankcióknak például nagyon is van eredménye. Vagy a célzottan az orosz pénzügyi rendszerre irányuló, az orosz tartalékokra irányuló szankcióknak igenis van eredménye, tehát ezek úgymond jó szankciók. De azok a szankciók, amelyek többet ártanak a világgazdaságnak, illetve az európai gazdaságnak különösen, mint Oroszországnak, és az olajembargó, az pontosan ilyen, azoknak nincs értelme, azok az oroszokat segítik. Tehát érti, ez a legironikusabb az egészben, hogy

mind a gázszankciók lebegtetésével, mind az olajszankciókkal, amelyek meg is történtek, és Magyarország, Csehország, Szlovákia, ugye a csővezetékes szállítás csak a kivétel, voltaképpen az oroszoknak segítettünk.

Azért, mert növelni tudták a bevételeiket, miközben mi Európa meggyengültünk gazdaságilag. Ugye ezt minden európai országban lehet érezni, ugye Tusványosról jöttem, Romániában a benzinár az majdnem kétszerese, mint a magyar, hihetetlenül fölmentek az energiaárak, tehát ezt minden európai polgár magán érzi, ez voltaképpen hosszabb távon Ukrajnának a támogatását is gyengíti, egyrészt a populáris támogatását, ugye az átlagemberek részéről, de a politikai támogatását is, mert egyszerűen kormányok bukhatnak ebbe bele, mert kevesebb lesz a pénz Ukrajna támogatására. Tehát Oroszország egész egyszerűen így nem fogható meg, és erre az Ön kérdésre kiválóan rámutatott, az olaj a legjobb példa. Nemcsak az olaj van, mi van akkor, hogyha eljutunk odáig a kétoldalú feszültségben, hogy Oroszország nem ad uránt a világnak. Ugye, nemcsak a magyar Paksi Atomerőmű működik orosz uránnal, és

mindenki, akit fölháborít esetleg a magyar-orosz politika, gondolkodjon el, hogy honnan kapnék még máshonnan uránt a Paksi Atomerőműhöz, és mi lenne, hogyha nem lenne a paksi atomerőmű?

Ugye az új erőmű, a Paks II. az már működhetne más uránforrásokkal is, tehát más üzemanyaggal, de a jelenlegi Paks ugye, ami egy ötvenéves erőmű, csak az eredeti orosszal tud működni. Ugyanez igaz Szlovákiára, Csehországra, még megannyi országra Európában. Tehát egy egész egy nagyon-nagyon komplex rendszer, és mindaz, amit azt gondolunk, hogy úgymond Oroszországot sújtó szankció, az egyes esetekben az energia esetében hamis kép. Mondom, más esetekben technológia, pénzügyi szankciók, ezek a szankciók tényleg hatásosak.

Ahogy ön is fogalmazott, korábban nehéz elképzelni, vagyis hát nem nehéz elképzelni, hanem nehéz belegondolni abba, hogy Ukrajnában nem lehet víz és áram, de még nehezebb elképzelni azt, hogy Európa egyes országaiban nincs gáz, bekapcsolom a termosztátot és nem fűt a lakás. Tehát igen, itt elég érdekes irányba mozdultunk.

Igen, abszolút ez a probléma, hogy Európa is kitett. Ugye az orosz szállításoknak ezeknek egy részét tudja amerikai, algériai, azeri szállításokkal pótolni, de semmiképpen sem az egészet. Tehát Európa energetikailag nem független és megújulóktól vélt forradalom, az nem hozott áttörést eddig. Ez a nagyon nagy probléma, hogy mi van akkor, hogyha tényleg nagy európai országokban, különösen a kemény a tél, eleve szerencsénk volt,

szeretném a hallgatók figyelmét felhívni, hogy nem állnánk ennyire se jól, hogyha az előző tél rosszabb,

mert az oroszok elkezdték már ezt a gázháborút, igazából ők kezdték el, mert kevesebbet szállítottak, ugye már tavalytól kezdve, Európának, annál, mint amennyit igényelt, és meg is fizetett volna, tehát ha nem lett volna ennyire enyhe az előző tél még rosszabbul állnánk, és semmi garanciája nincs annak, hogy a következő tél, az nem lesz kemény. Ugye ezt most a hőhullám közepén nem tudjuk elképzelni, de lehet, hogy hosszú idő után lesz egy kemény telünk, ami egyértelműen az oroszoknak még nagyobb befolyást adna, illetve még inkább előfordulhatna az, hogy az európai energetikai rendszerek, ha egy orosz embargó van, akkor nem tudják kielégíteni a lakosságot sem, az más kérdés, hogy először az ipart kapcsolják majd le, annak az európai GDP-nek lenne egy hatalmas hatása.

Nem katonapolitikai kérdés, de azért kérem, reflektáljon rá. Vajon Ukrajnában van olyan politikai erő, amely a mostani vezetésnél rugalmasabban és kevésbé nacionalista alapon viszonyulna az egész konfliktushoz, és valamilyen ésszerű, pragmatikus kiegyezésre hajlana az oroszokkal, és van esélye annak, hogy hatalomra kerüljenek, ha egyáltalán létezik ilyen politikai erő? 

Én azért azt gondolom, hogy itt tényleg egy nyers agresszió van Ukrajnával szemben, tehát nem is nagyon voltak,  úgymond az orosz pártiak pártja, 13-14%-os erő volt a háború előtt, ez gyakorlatilag megsemmisült, betiltották, fölszámolták, elmenekültek az orosz képviselők, tehát ez az erő, ugye Viktor Medvedcsuk, aki az oligarcha, aki a szervezőereje volt ennek az erőnek, ugye börtönben van, tehát nem igazán látom, hogy ez hogy tudna újraszerveződni. Nyilván az ukrán népnek a felháborodása, az óriási, tehát itt az ukrán nacionalizmus csak erősödött ezzel az agresszióval. Tehát itt megint a realitásokat kell néznünk. Addig, amíg Ukrajna működik, mint állam, addig ez a hatalom meg fogja kapni azt a népi támogatást, egész egyszerűen azért, mert háború van.

Egyébként hogyha visszamegyünk egy picit a történelemben 2019-ig, akkor Zelenszkij tűnt annak az erőnek, aki majd esetleg meg tud állapodni Oroszországgal, hiszen a béke kampányával nyert.

Zelenszkij szinte másról sem beszélt a kampányban, minthogy ő fogja elhozni az oroszokkal a békén. Nyilván nem azért nem tette ezt meg, mert ő személy szerint nem akarta. Tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy Zelenszkij ilyen értelemben egy független szereplő is el tud vonatkoztatni a belpolitikai vagy külpolitikai folyamatoktól, de nagyon nagy részben a belpolitikai folyamatokból, a nagyon erős ukrán nacionalizmustól, akkor szerintem az téved. Tehát hogy van-e kompromisszum. Most hogyha megnézzük az orosz feltételeket, már a Donbassz esetében is Ukrajna területének egy jelentős részének az elcsatolását kérik az oroszok. Egyre inkább utalgat Oroszország hivatalosan is, tehát Lavrov külügyminiszter szintjén is, hogy Zaporozsje és Herszon megye is benne van. Tehát igazából nyilván egy ország addig próbál küzdeni egy ilyen méretű területi veszteség ellen, ameddig tud. Ezt azért meg kell értenünk, hogy ez egy hatalmas területi veszteség, ráadásul az oroszok ezekben a megyékben, ezekben az oblasztokban, tehát az orosz nemzeti kisebbség, az mindenhol kisebbség, tehát itt azért ukrán többségű városokról van szó, még akkor is, hogyha az orosz anyanyelvűek sok helyen többségben vannak, de attól független ukránnak vallják magukat. Szerintem a háború azon már túlment, hogy itt olyan kompromisszum lehessen, amit Ukrajna és Oroszország együtt el tudna fogadni, tehát amin meg tudnának állapodni, erre talán a háború kitörése után lett volna néhány hétig esély, most már nincs, tehát

nagyon úgy tűnik, hogy a háború megy addig, amíg Ukrajna olyan helyzetbe nem kerül, hogy kénytelen elfogadni egy befagyott konfliktust, de béke semmiképpen sem lesz abban az értelemben, hogy aláírnak egy szerződést, hogy elfogadtuk ezt a területi veszteséget.

Tehát nem lesz egy "ukrán Versailles", mondjuk így, ennek a háborúnak még nagyon sokáig, amikor az intenzív szakasz le is zárul, nagyon-nagyon sokáig utána folytatódni fog a nem intenzív szakasz. 

Orbán Viktor azt is állította, most kissé leegyszerűsítve idézem, hogy valójában az Egyesült Államoknak kellene megállapodnia Moszkvával, akkor lenne reális esély a békére. De vajon Joe Biden és a kormánya alkalmasak-e erre? Vagy ha Joe Biden nem tölti ki a hivatali idejét, amire van esély, akkor az alelnök Kamala Harris alkalmas-e egy ilyen szerepre? Esetleg Törökország, amelynek sikerült tető alá hoznia a gabona exportról szóló orosz-ukrán megállapodást, vagy akár Indiának nem lehet hatékony közvetítő szerepe?

Mindenképpen az Egyesült Államok, ha a külső tényezőket nézzük. Szerintem sokat számít Ukrajna is. Ukrajna mit gondol, és az ukrán nép mit gondol, de ha a külső tényezőket nézzük, akkor egyértelműen az Egyesült Államok a kiemelkedő tényező. És az tényleg egy kérdés, hogyha az USA a háború előtt "lökdösi" Ukrajnát, próbálja befolyásolni Ukrajnát, hogy fogadja el a Minszk II egyezményt, illetve próbálkozik talán megállapodni az oroszokkal, lehet, hogy elkerülhető lett volna ez a háború, tehát ez abszolút benne van, és a lezárásához is kelleni fog az Egyesült Államok, ez nem kétséges. Ahhoz, hogy az oroszok megálljanak, annak az egyik fontos feltétele az az, hogy nemcsak az ukránokkal legyen valamiféle, ha nem is békeszerződés, de ahogy mondtam, a konfliktust befagyasztó megállapodás, ami mellett persze alacsonyabb intenzitással folytatódik ez a konfliktus, kell legyen valami Oroszország és az Egyesült Államok között is. Tehát nyilván itt van egy nagyhatalmi konfliktus is a háttérben. Az a kérdés, hogy az USA milyen mélyen hatol be ugye az oroszok által magukénak mondott érdekszférába, és ugye Ukrajna ebből a legfontosabb.

Tehát hogyha lenne egy ilyen megállapodás, az mindenképpen segítené stabilizálni a helyzetet Ukrajnában. Tényleg kérdés az, hogy Joe Biden vagy Kamala Harris készek-e erre.

Joe Biden egyébként külpolitikai téren egy rendkívül tapasztalt elnök, hiszen több évtizede, ha jól emlékszem, negyven vagy ötven éve foglalkozik külpolitikai kérdésekkel, tehát nem egy tapasztalatlan emberről van szó, de hát az nyilván látható, hogy már nincs mindig a helyzet magaslatán, de azért nagyon sok függ az adminisztrációtól, tehát azért ne gondoljuk, hogy csak a vezetők számítanak, fontos, hogy az adminisztráció, az amerikai külpolitikai, biztonságpolitikai, hírszerzői apparátus mit mond. Hát szerintem vegyük ki a képből Bident és Harris.

A kérdés az, hogy az amerikai apparátus kész-e vagy meg tud-e állapodni Oroszországgal, meg akar-e állapodni Oroszországgal, vagy már úgy ítélik meg, hogy Oroszország mindenképpen a kínai táborban van, és ezért minél inkább meg akarják gyengíteni.

Tehát ennek a háborúnak tényleg van egy ilyen szelete, ez a nagyhatalmi játszmáknak a szelete, amely sajnos jelentős részben hozzájárult ahhoz, hogy idáig jussunk. De hát ugye ennek a története már nagyon régi, tehát ezt minimum 2008-ig vissza kéne vezetni. Ilyen értelemben az USA tényleg nagyon-nagyon elhibázott politikát folytatott Ukrajnával kapcsolatban, hiszen úgy ígért meg valamit, a NATO-csatlakozás egyszeri lehetőségét, még nem is a közeljövőbeli lehetőségét 2008-ban, hogy közben nem tudta Ukrajnát megvédeni, és ma sem tudja Ukrajnát megvédeni. Tehát mindenképpen fontos lenne, hogy az amerikaiak Ukrajna érdekében is egy realista politikát folytassanak.

Mindannyiunk érdekében remélem, hogy így lesz.

Interjút készítette: Tóth-Bíró Zsófia

Portréfotó: Mátrai Dávid/Mandiner

süti beállítások módosítása